מאמרים - הכללת השכר, של עובד שנפטר, בהכנסות אלמנתו - לשם מיסויו הדפסה מאתר מאמרים

הכללת השכר, של עובד שנפטר, בהכנסות אלמנתו - לשם מיסויו

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]


עובדת שכירה הגישה בקשה להחזרי מס בעניינן של שנות המס 1994, 1995.

בדצמבר 1994 התאלמנה העובדת השכירה. מקום העבודה של בעלה הנפטר של האלמנה (הבעל היה שכיר) שילם על שם הנפטר, לידי אלמנתו, משכורת בגין שלושה חודשים בשנת 1995. זה הנוהג במקום עבודה זה.

רשות מס הכנסה דורשת, עתה, מן האלמנה לכלול, בדוח ההכנסות שלה, את המשכורת האמורה ששולמה לה, בגין שלושת החודשים הללו, מאת מקום עבודתו של בעלה הנפטר.

השאלה היא:

האם נכונה דרישה זו של רשות מס הכנסה ?

יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואלים מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

-----------------------------------

משנת המס 1993 ואילך - כאשר שני בני-זוג נשואים ומקיימים משק בית משותף - קיימת האפשרות לבחור על שם מי משני בני-הזוג ינוהל התיק במשרד מס הכנסה(1), והכנסות שני בני-הזוג ייראו כהכנסת "בן-הזוג-הרשום", והיא תחויב על שמו(2).

לפי תקנות הניכויים ממשכורת(3) - כל עוד לא נמסר למעביד אישור בכתב מיהו "בן-הזוג-הרשום", יראה המעביד, לצורך ניכוי מס הכנסה במקור, את הבעל שהוא "בן-הזוג-הרשום" ואת האישה שהיא בן-הזוג שאינו הרשום.

כפועל יוצא, וכהמשך ישיר, של הנאמר עד כה - כל עוד לא הודיעו שני בני-הזוג, ביחד, בכתב, לפקיד השומה, לפחות 3 חודשים לפני תחילת שנות המס 1995 ו-1994, מי משניהם הוא "בן-הזוג-הרשום", רשאי פקיד השומה לקבוע, שבן-הזוג אשר הוא המביא למשק הבית המשותף את מרבית "ההכנסה החייבת" במס של שני בני-הזוג, יהיה "בן-הזוג-הרשום", או להותיר את הבעל כ"בן-הזוג-הרשום".

משום שמגיש הדוח הוא "בן-הזוג-הרשום", והוא המחויב לכלול בדוח ההכנסות שלו את הכנסות שני בני-הזוג - הרי שיש לקבל את עמדת פקיד השומה.

הפניות המשיב:

(1) סעיף 64ב לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.

(2) סעיף 65 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.

(3) תקנה 1 ל"תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993".

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il