מאמרים - זיכוי ממס להנצחת חייל הדפסה מאתר מאמרים

זיכוי ממס להנצחת חייל

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

שכיר או עצמאי, שהוא בן למשפחה שכולה, הוציא סכומי כסף להנצחת חייל שנפל.

השאלות הן:

1. האם אפשר לנכות סכומי כסף אלה מההכנסה החייבת במס; ואם אפשר לנכות כאמור - לפי איזה סעיף בחוק ?

2. האם בעניין התרת ניכויי סכומי כסף אלה יש הבדל בין שכיר לבין עצמאי ?יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואל מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

סכומים - ששולמו להנצחת זכרו של בן-משפחה (בן-זוג, אח, הורה, נכד, גיס, או חתן), שהיה חייל או שוטר, ושנספה במערכה; או, להנצחת זכרו של בן-משפחה כאמור, חלל פעולות האיבה והטרור - מאפשרים קבלת זיכוי מהמס בסכום השווה ל-%30 מהסכום ששולם(1).

עצמאי, ששילם סכומים כאמור, יוכל לקבל זיכוי מהמס עליהם לאחר הגשת דו"ח שנתי(1)(2).

פקיד השומה רשאי, על פי בקשה שהגיש שכיר, להורות למעבידו של שכיר זה להעניק זיכוי מהמס על סכומים האמורים(3).

שכיר, שלא הגיש בקשה לקבלת הנחה כאמור, יוכל לקבל זיכוי מהמס על הסכומים האמורים לאחר שהגיש דו"ח שנתי(1)(2).

הפניות המשיב:

(1) ראה הנחיות משרד האוצר, אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין במדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה השנתית.

(2) ראה סעיף 131 ל"פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961".

(3) ראה תקנה 9 ל"תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993".

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il