מאמרים - אין הטבות מס מיוחדות לאסיר במסגרת שיקומית הדפסה מאתר מאמרים

אין הטבות מס מיוחדות לאסיר במסגרת שיקומית

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

אסיר משוחרר - נמצא במסגרת שיקומית והתחיל לעבוד.

השאלות הן:

1. האם יש לו הטבות מס, כדי לעזור לו להשתקם; ואם יש לו הטבות מס - לפי איזה סעיף בחוק ?

2. האם - בעניין שלפנינו - יש הבדל בין שכיר לעצמאי ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואל מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בפנייה.

-----------------------------------

בעבר היו נוהגים שלטונות המס לתת הנחות לפנים משורת הדין לסוג מסוים של נישומים(1).

הנחות אלה נקבעו בדרך כלל בהוראות המקצועיות, שפרסמה נציבות מס הכנסה(2). כששאלת הבסיס המשפטי לסמכותה זו עמדה לדיון בבית המשפט, הוחלט, כי לא ניתן לאכוף על שלטונות המס את מתן ההנחות לפנים משורת הדין, וכי הן משוללות כל תוקף משפטי(3).

בשנת 1975 תוקן סעיף 245 לפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"]; והתיקון ביטל במפורש את הנוהג של שלטונות המס לתת הנחות לפנים משורת הדין. סעיף 245 לפקודה והפסיקה מורים, כי לא יינתנו הנחות ופטורים אלא על פי חוק(4).

ככלל, אין בפקודה הנחות ופטורים, העוסקים מפורשות באסירים משוחררים. עם זאת, סעיף 6 לפקודה קובע, כי החיוב במס לכל שנת מס יוטל על בסיס שנתי. כפועל יוצא מכך - אפשר להעניק לאסיר משוחרר מדרגות מס ונקודות זיכוי, גם בעבור התקופה, שבה לא היו לו הכנסות נוספות בשנת המס(5).

מתן הטבות המס דלעיל - אצל עובד עצמאי - מותנה בהגשת דין וחשבון על ההכנסה השנתית.

הפניות המשיב:

(1) א' לפידות, התחמקות והשתמטות ממס הכנה (1966) 22-7, נ' אורצקי, "הקונסציות-הקלות מס לפנים משורת הדין", הפרקליט מ' (1991) 84.

(2) פסק דין עמ"ה 143/60, חברת ביטוח פלונית נגד פקיד שומה [רו"ח י"א 196].

(3) פסק דין ע"א 522/63, בית זכאי נגד פקיד שומה [פ"ד י"ח (2) 548 בעמוד 551]; פסק דין עמ"ה 223/79, מהדרין בע"מ נגד פשמ"ג [פד"א י"א 193]; פסק דין ת"א 213/67, חברה לנכסים ובניין בע"מ נגד פשמ"ג [פ"ד כ"א (2) 229].

(4) פסק דין ע"א 831/76, לוי נגד פקיד השומה [פד"א ט' 173]; פסק דין ע"א 88+99/83, קידרון נגד פקיד השומה [פד"א ט"ו 265] (הפניה); פסק דין עמ"ה 39/88, אטיאס נגד פקיד השומה [פד"א י"ח 267].

(5) מכוח הפקודה - רשאי המעביד/פקיד השומה להעניק הטבות מס (נוסף על מדרגות המס ועל נקודות הזיכוי), אם הן מגיעות לנישום.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il