מאמרים - מיסוי הכנסת-חוץ של חבר קיבוץ, ומיסוי הכנסתו לאחר עוזבו את הקיבוץ הדפסה מאתר מאמרים

מיסוי הכנסת-חוץ של חבר קיבוץ, ומיסוי הכנסתו לאחר עוזבו את הקיבוץ

נכתב על ידי יניב גבריאל

[ הדפסת המאמר ]

חבר קיבוץ עזב את הקיבוץ באמצע שנת המס; והוא התחיל לעבוד כעובד שכיר.

השאלות הן:

1. איך מעסיקו של עובד זה צריך לחשב לו את מס ההכנסה המגיע ממנו ?

2. האם מגיע לעובד זה החזר מס ?


יניב גבריאל משיב:

התשובה על פניית השואל מובאת כאן בכפיפות לעובדות הכלולות בה.

---------------------
ההוראות, שבסעיפים 54 עד 58 בפקודת מס הכנסה [להלן - "הפקודה"], רואות את הכנסותיו מ"יגיעה אישית" של חבר קיבוץ הנובעות מחוץ לקיבוץ כהכנסותיו של הקיבוץ, לרבות שווי אספקת מחיה; אך למעט הכנסותיו שאינן מ"יגיעה אישית", שעליהן ידווח חבר קיבוץ בנפרד.

הכנסותיו של הלה ממשכורת - אשר מחוץ לקיבוץ, בתקופה שלא היה חבר בקיבוץ - הן הכנסותיו שלו, לפי סעיף 2(2) לפקודה. על הכנסותיו אלו - יחולו שיעורי המס לפי סעיף 121 לפקודה, ויחולו הטבות המס שהוא זכאי להן מכוח הפקודה; והכול - לפי חישוב מס על בסיס שנתי לפי סעיף 6 לפקודה.

יתרות חובה, לפי חישוב מס שנתי, הוא ישלם; ואילו יתרות זכות, לפי חישוב מס שנתי, יוחזרו לו.

אודות הכותב:
יניב גבריאל, הוא מומחה מס אשר שימש בעבר כיועץ מיוחד לרשות המיסים בישראל בנושאי מיסים ושינויי חקיקה.

יניב גבריאל,משמש כמנהל וכבעלים של המכללה למיסים ולחשבונאות.

פרטים נוספים בטלפון (רב קווי) 1-700-700-088 או בכתובת המכללה : http://www.taxcollege.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il