מאמרים - תחושות הבושה- כחלק מהבלמים לפניה לייעוץ בהתמכרויות לסמים, אלכוהול ונייס גי הדפסה מאתר מאמרים

תחושות הבושה- כחלק מהבלמים לפניה לייעוץ בהתמכרויות לסמים, אלכוהול ונייס גי

נכתב על ידי עמיר פירני

[ הדפסת המאמר ]

פעמים רבות אני מנסה לברר עם משפחות המגיעות אלי לייעוץ את השאלות הבאות: מדוע זה כה התמהמתם בפניה לייעוץ ולטיפול בבעיות ההתמכרויות לסמים או האלכוהול בבן או בת ממשפחתם. שאלה פשוטה עם מטען רגשי כבד ביותר בצידה. 


אתאר כמה דוגמאות בכדי לסבר את עיניו של הקורא. במקרה ראשון, הגיעה אמא לייעוץ על בנה הצורך סמים. הבן נמצא כמה חודשים לפני גיוסו לצבא. שוחחתי עם האם, הראתי לה עד כמה חשוב שבנה יגיע לייעוץ וטיפול בבעיות ההתמכרות שלו. כל אלו כמובן במידה ואינו מצליח להגמל עצמאית. יותר מכך הזהרתי את האם כי החשש שלה מלשתף בני משפחה נוספים בבעית השימוש של בנה בסמים, ואי יכולתה לחייב את בנה לשתף פעולה בתוכניות טיפול, כולם הינם מהלכים שעלולים להחמיר את בעיית התמכרותו. מהלכים שעלולים להפגיש את בנה בבדיקות פתע בצבא, או בהתנהגויות עבריניות בהמשך. ואכן כך היה. הבן התגייס לצבא, אמנם תחילה הצליח להסתיר את דפוסי השימוש שלו בסמים. אולם אחר כך עם גבור הלחצים הנפשיים המלווים תהליכי חיול בקרב חיילים חדשים רבים, שימושו בסמים גבר, החייל נתפס בבדיקת פתע בצבא ומרגע זה התהפך עולמו. לחייל נפתח תיק פלילי, הוא ישב בכלא כמה חודשים והמשך התהליך המשפטי דירדר את מצבו הנפשי.


דוגמא שניה. הגיעה אלי משפחה מאזור המרכז, משפחה ששימוש בסמים היה זר לה מאוד. המשפחה חשבה ששימוש הבן בגראס אינו מהווה בעיה ולהבנתה שימוש זה היה נורמטיבי בקרב צעירים וחבריו של בנם. אלא מה, השימוש של בנה בסמים הפך לתכוף יותר ויותר, בנם נכנס לאדישות מסויימת שלא הורגשה מידית על ידי סובביו. אתגריו הצתמצמו, תוכניותיו לצאת וללמוד התפוגגו. והמשפחה התבישה להגיע לייעוץ. "מה יחשבו עלינו אחר כך"? הם סיפרו לי. ו"איך יתייגו אותנו" וכדומה. עברו חודשים ארוכים, תיפקודו של בנם שקע לנגד עיניהם, ושימושו בסמים נותר כסוד של מעגל משפחתי מאוד מצומצם. מי מבני המשפחה שראה את תהליכי ההתדרדרות חשש מלשתף את הוריו במראה עיניו. אף אחד לא העז לומר להורים שבנם נראה מסטול ושפוך. שעורו נראה מתוח וחיוור, שמבט עיניו לא מלא בחיות כפעם. הבן הפסיק את עבודתו המסודרת, החליף עבודות כל כמה שבועות, הוא איבד את השתלבותו במרוץ החיים.


ומצבים אלו מאפינים משפחות רבות. החשש להיות מתוייגים עם בעיית התמכרות במשפחה, החשש מרישום פלילי או תעבורתי. החשש ממה יגידו השכנים, הקולגות, בני המשפחה הרחוקים וכדומה.


משפחות שכבר מגיעות לייעוץ, חוששות ללחוץ ולחייב את בני המשפחה המכורים להיכנס למחוייבות של ניקיון מסמים ותלהליכי טיפול. ואחר כך התסריט כבר הופך להיות הרבה יותר מסובך, מורכב, כואב אישית וכלכלית, ופעמים רבות בלתי הפיך. משפחה שחששה ללחוץ על בנם או בתם בזמן הופעת בעיית ההתמכרות, נפגשת בצורך לערב עו"ד פלילי, לגייס כספים כבירים להכנסת בנם למרכזי גמילה פרטיים. לתקן נזקים שנגרמו ליקירם ולרכושם. שנים אבודות של ביזבוז ותהיה, הופעת מחלות נפש, מחלות של הזנחה ואפילו מחלות שנגרמו בשל זיהומים. עלויות יעוץ עו"ד כבר יכפילו בכמה עשרות מונים את עלויות הטיפול בהשוואה לעלויות הייעוץ המקדים בתחילת הדרך. הפסד השנים, הכאב הנפשי שנגרם לכל הסובבים, הבכי בחשכה, ובלילות, הייאוש ממראות בן המשפחה מכור ומסטול.


עצה לי לכם בני המשפחה, אל תחששו לפנות לייעוץ. הבושה תגרור אותכם להימנעות והסתרה, לחיים לא אמיתיים, להנצחת והחמרת סבלכם. 

אודות הכותב:

פל  0544946034 , סמים, נייס גי, אלכוהול התמכרות, ייעוץ, טיפול.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il