מאמרים - העסקת עוזרת בית הדפסה מאתר מאמרים

העסקת עוזרת בית

נכתב על ידי פוקוס ווב

[ הדפסת המאמר ]

רבים מאיתנו מעסיקים עובדי משק בית: עוזר/ות בית, מטפל/ות, מבשל/ות, וכו', אם זה על בסיס חד שבועי, דו שבועי או בתדירות משתנה.


רובנו יודעים שעל פי חוק יש לשלם ביטוח לאומי בגין העובדים, אבל לא רבים יודעים שכיום זה לא מספיק, ועל פי חוק יש להפריש בנוסף גם כספים לביטוח פנסיוני.


צו ההרחבה בנושא פנסיה חובה מחייב מעסיקים להפריש לביטוח פנסיוני לעובדים. זוהי אינה רשות או בגדר מותרות, אלא לשון החוק הלכה למעשה. אי עמידה בהוראות צו ההרחבה מהווה עבירה על החוק שסנקציה כספית אזרחית בגובה של עד מאות אלפי שקלים בצידה!


מה קובע החוק?


מינואר 2008 על פי צו ההרחבה בעניין פנסיה חובה, כל מעסיק מחויב בביטוח פנסיוני לעובדים. עם החלת צו ההרחבה לפנסיה חובה, חבות זו חלה על כל המעסיקים, גם על בעלי עסקים קטנים ואפילו על משקי בית פרטיים.


העובדים הזכאים לפנסיה הינם  נשים מעל גיל 20 וגברים מעל גיל 21, לאחר צבירת ותק של 6 חודשים עבודה. במידה ולעובד קרן פנסיה פעילה ממעסיק אחר, תחול הזכאות לכך מיומו הראשון (לאחר תקופת המתנה של 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם).


מהן ההפקדות לקרן הפנסיה?


ההפקדות לקרן הפנסיה יחושבו כאחוז מהשכר הקובע לעניין פיצויי פיטורין (לא כולל "נסיעות").


נכון לשנת 2014 עומדות ההפקדות על 17.5% מהשכר: 12% על חשבון המעסיק (6% בגין "תגמולי מעסיק" ו-6% על חשבון "פיצויי פיטורין"), ו-5.5% על חשבון העובד.


מה כולל הביטוח הפנסיוני?


הביטוח הפנסיוני אמנם נועד לחסוך כסף לגיל הפרישה, אבל לא רק. הוא כולל בחובו ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (אפילו אם לא נגרם בזמן העבודה) וביטוח שארים במקרה של מוות, ומגן על המעסיק מפני תביעות אפשריות של העובד ושאריו. בנוסף, מאחר שכמחצית מחלקו של המעסיק בהפרשה לקרן הפנסיה מיועד לפיצויים, במקרה של פיטורין, לא תצטרכו לשלם בבת אחת סכום גבוה לעובד, אלא רובו יהיה מצוי בקרן הפנסיה.


מה הסיכון למעסיק שאינו מקיים הסדר פנסיה לעובדיו?


מעסיק שלא עמד בחובתו על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה, ולא העביר כספים לקרן הפנסיה עלול למצוא את עצמו מחוייב לשלם לעובד פיצוי על הנזק שנגרם לו בשל אי יכולתו תקבל את המגיע לו לפי תקנון הקרן. משמעות נזק זה היא הפסד הפנסיה בהגיעו של העובד לגיל פרישה, ו/או עם קרות מקרה ביטוחי המכוסה על ידי קרן הפנסיה בהתאם לתקנונה (פנסית נכות ואו פנסית שארים). נדגיש כי גם תאונה או מחלה שאירעו לעובד מחוץ לשעות העבודה ושלא באחריות המעסיק הינן כאלו שמזכות אותו או את שאיריו בתקבולים מקרן הפנסיה ולכן במידה ולא נערכה פנסיה העובד יהיה זכאי לתבוע את המעסיק גם בגין אירועים כאלו!


ניקח לדוגמא עובדת בת 30 שמשתכרת 800 ש"ח לחודש, מעסיק שבוחר שלא להפריש לה כספים לקרן הפנסיה מסתכן בתביעה בסכום מירבי של כ-204,276 ש"ח (סכום התביעה כנגד מעסיק עשוי אף להיות גדול מהסכום הנ"ל ככל ששכר העובד גבוה יותר)!


כאמור, מעסיק שאינו מקיים את צו ההרחבה בעניין פנסיה חובה, מסתכן בעבירה ובתביעות שעלולות לגרום לו לנזק כלכלי קשה משום שהוא חשוף לתביעות מצד העובד ושאריו. זוהי אחריותו הבלעדית של המעסיק לדאוג להפריש כחוק לפנסיה של עובדיו ואל לו להסתמך על כך שעובדו ידאג להפריש זאת באופן עצמאי. יתרה מזאת, גם אם העובד אינו מבקש מהמעסיק שיפריש לו פנסיה וגם אם העובד מוותר על ההפרשה לפנסיה, אפילו בכתב – עדיין המעסיק מחויב להפריש עבורו לפנסיה ואם לא כן נשאר חשוף לתביעות גם של העובד עצמו וגם של שאיריו.


למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר "המרכז לביטוח פנסיה חובה" בכתובת www.pensiahova.co.il

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il