מאמרים - הדרכים להחלטה יצירתית ונכונה הדפסה מאתר מאמרים

הדרכים להחלטה יצירתית ונכונה

נכתב על ידי אברהם אדר

[ הדפסת המאמר ]

ההחלטה היא שלב עדין וחשוב בתהליך היצירה, והופכת להיות חשובה יותר אם שואפים שתהיה נכונה. ההחלטה היא תהליך שרבים מהכוחות הרוחניים באדם מופעלים במהלכו. זהו תהליך של הלא מודע. מה שמגיע למודעותנו הוא התוצאה הסופית. כדי להשיג תוצאה זו מתבצעת במוחנו פעילות מסובכת ביותר. "איכות ההחלטה יכולה להיות רק בטיב הדומה למידע שעליו היא מבוססת" היא אמירה מוכרת בתחום זה. גורמים נוספים המשפיעים על טיב ההחלטה הם בין היתר ניסיוננו, אישיותנו ורמת התערבותו של המוח היקומי. התערבותו נבלמת, בין היתר, מאי-רצוננו לסלק צורות חשיבה המתנגדות לרעיונות המתקבלים ממקור זה.

הפזיזות היא אחד הכוחות המביאים להחלטה לא נכונה. היות שההחלטה היא תהליך רוחני, נדרש לה זמן עד שתבשיל.

החלטה נכונה היא זו המביאה בחשבון את כל היסודות המעורבים במצב המסוים ואת היחסים ביניהם.

השתמש בחשיבה הכוללת (המורפולוגית) להשגת רעיונותיך ודעותיך כחומר גלם להחלטתך. אחד העקרונות לבחירה נכונה בין רעיונות הוא לוודא, שהם אכן מתייחסים אל אותה בעיה. כמו כן, יש לבחון אם ניתן להוציאם לפועל ביעילות ובביטחון. גורם חשוב נוסף שיש להתחשב בו הוא המחיר. בצע את החלטתך כשאתה רגוע.

אדם עשוי להרגיש טוב לאחר שהחליט נכון, ולהרגיש לא טוב לאחר שהחליט לא נכון. כל החלטה הפועלת נגד הגשמת הצרכים הבסיסיים של האדם, המוצגים על-ידי פרופ' מסלוב, היא תמיד החלטה נחותה. צרכים אלה כוללים את התחומים הבאים:

צרכים פיזיולוגיים;

צרכים ביטחוניים ובטיחותיים;

צורך להשתייך;

צורך בכבוד והערכה.

שיקולים נוספים להחלטה נכונה הם: האם ההחלטה באמת דרושה; האם היא משיגה בצורה הטובה ביותר את תכליתה הבסיסית; האם המידע המוגש אינו שגוי - נתון שהיה נכון אתמול יכול להיות שגוי היום; האם ההחלטה מאוזנת מספיק, כלומר אינה כרוכה בבעיות ובסיכונים משמעותיים; האם אתה יכול להצדיקה על-ידי ניתוח הגיוני.

כדי לוודא שאמנם הבאת בחשבון את כל הגורמים המעורבים במצב, אל תישען על רעיונותיך בלבד, פתח עצמך עד כמה שתוכל לשמיעת דעותיו של זולתך. גייס אותו לתהליך ההחלטה על-ידי בקשת רעיונותיו בנידון, ובכך תיהפך בעייתך להיות גם לבעייתו.

אודות הכותב:
www.adar-publishing.com

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il