מאמרים - תשלומים בעת פרישה; תקבולים עבור ייעוץ; דיווח לפי בסיס מזומן הדפסה מאתר מאמרים

תשלומים בעת פרישה; תקבולים עבור ייעוץ; דיווח לפי בסיס מזומן

נכתב על ידי מנחם כהן

[ הדפסת המאמר ]

א. תשלומים בעת פרישה,תקבולים עבור ייעוץ, דיווח לפי בסיס מזומן


מר ברד יועץ שיווק בעל שם עולמי, עבד בחברת "סופר טכנולוגיה בע"מ" (להלן - "החברה") החל מ?1.1.00. ביום 31.12.10 פרש מן החברה וקיבל ביום 1.1.11 מענק פרישה בסך 200,000 ש"ח. משכורתו האחרונה היתה 15,000 ש"ח. המענק כלל 20,000 ש"ח פדיון ימי חופשה, 30,000 ש"ח פדיון ימי מחלה. בנוסף קיבל מר ברד סכום חד פעמי בסך 1,000,000 ש"ח תשלום בגין אי תחרות, שמירה על סודיות וויתור על זכות תביעה כנגד החברה.


 


לאחר ששקל צעדיו החליט להשקיע את כספי מענק הפרישה בהקמת חברת "המסייע" העוסקת ביעוץ שיווקי וסיוע להקמת בתי קפה.


פתרון


קביעת סכום מענק הפרישה


מענק פרישה כולל


200,000


פדיון חופשה


(20,000)


מענק פרישה


180,000     מקור החיוב הוא סעיף 9(7א) לפקודה


"ימי מחלה שנצברו": אלו מבטאים תשלום של פדיון ימי מחלה שלא ניתן לקבל אותם אלא בעת פרישה ולכן הסכום בגינם לא נגרע ממענק הפרישה.


אופן הדיווחהדיווח על מענק הפרישה הוא על בסיס מזומן בהתאם לפסק דין שטיין1  ופסק דין יורשי רג'א עודה2


קביעת סכום הפטור


תקרת פטור ליום 1.1.11, יום קבלת המענק: 11,650


תקרת הפטור לשנה  11,650 < 16,364  = 11 שנה : 180,000 סכום מענק הפרישה


מענק פרישה פטור  128,150 = 11 x 11,650


הסכום החייב במס בהתאם לסעיף 9(7א) לפקודה 51,850 = 128,150 - 180,000


פיצוי אי תחרות


1,000,000 שהתקבלו עבור אי תחרות, שמירה על סודיות וויתור על זכות תביעה כנגד החברה מהווים הכנסה פירותית ולא הונית בידי הנישום, וזאת בהתאם לפסק דין ישראל עופר3


1  ע"א 169/84 פ"ש גוש דן נ' מאיר שטיין (10.3.87), האתר המשפטי מסטקס.


2   ע"א 833/87 יורשי המנוח טבר רגא עודה ז"ל נ' פ"ש נצרת (20.8.90), האתר המשפטי מסטקס.


3   ע"א 1707/12 ישראל עפר נ' פקיד שומה אשקלון (23.4.14), האתר המשפטי מסטקס. במקרה של ישראל עופר, המערער היה רו"ח ששימש כסמנכ"ל כספים בחברה. במסגרת פיטוריו נחתם הסכם גישור בין המערער לחברה בו הוסכם כי המערער יקבל 1,200,000 ש"ח מחוץ לפיצויי פיטורין בגין סעיפים שונים. בנוסף, המערער התחייב להמשיך לשמור על הסכם סודיות כלפי החברה, כמו גם לא להתחרות עם החברה, וזאת לתקופה של 18 חודשים מיום חתימת הסכם הגישור. התקבל סך 1,200,000 ש"ח  שסווג כהכנסה פירותית על אף טענות המערער כי הסכום התקבל עבור מניעת תחרות.


לכניסה לאתר הכותב לחץ כאן

אודות הכותב:

מנחם כהן, עו"ד (רו"ח) כלכלן ומוסמך למנהל עסקים


המכון למסים וליעוץ כלכלי בע"מ אתר האינטרנט


www.mastax.co.il   

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il