מאמרים - חוות דעת הנדסית לבית משפט - מתי נכון להשתמש, וכיצד הדפסה מאתר מאמרים

חוות דעת הנדסית לבית משפט - מתי נכון להשתמש, וכיצד

נכתב על ידי שיפוץ קל

[ הדפסת המאמר ]

בכל מחלוקת שבין הלקוח לבעל מקצוע, המשלוב בתהליך הבניה ובפרויקט הבניה, או בין הלקוח לקבלן, מומלץ  להיעזר בחוות דעת הנדסית לבית משפט.


מהי חוות דעת הנדסית הקבילה בבית המשפט?


מדובר בדוח, אשר נכתב על ידי בעל מקצוע מהנדס/הנדסאי בנין, בבעל מקצוע, אשר מתמחה בחוות דעת הנדסיות, ומעבר לכך:
  • בעל מקצוע בעל ידע הנדסי מעמיק ונרחב, המנוסה בפרויקטי בניה, בפיקוח עליהם, ומכיר את מלאכת ותהליך הבניה במפורט.

  • בעל מקצוע הבקיא בחוקים בתקנות ובתקנים

  • בעל מקצוע המכיר את התוכניות, הרשויות המאשרות, ודרך העבודה הנכונה איתן

  • בעל מקצוע המכיר את הסוגיות המשפטיות וכן את הפסיקות קודמות בתחום

למעשה, תפקידו של כותב הדוח חוות הדעת ההנדסית לבית המשפט הוא מתן כלי אובייקטיבי ומקצועי, אשר ישמש לגישור ולפשרה בכל מחלוקת בין הלקוח לבעלי המקצוע ולמתכננים השונים המעורבים בפרויקט הבניה.


במהלך כתיבת הדוח, נאספים חומרים שונים מאתר הבניה ומבעלי המקצוע השונים, נבחנים בצורה מעמיקה, ולאחר הבחינה המקצועית והמדוקדת,  נכתב דוח מפורט המתאר את את המחלוקת, את הנתונים והעובדות שנאספו במהלך הבחינה, והן את ההמלצות המקצועיות לתיקון וליישום.


בדוח מפורט שכזה, עולות סוגיות מהותיות כדוגמת:
  • דרכי הפתרון המיטביות לטיפול בבעיות

  • הצעות של פיצוי כספי במקרים בהם אין פיתרון יישומי

  • דרכי פתרון למחלוקות: מי מבין הצדדים חייב כסף וכמה, או לחילופין, מחוייב בתיקון הפגמים.

חשיבות אובייקטיביות הגורם המוזמן, כותב הדוח גבוהה, וכן היותו גוף מקצועי המנוסה בפרויקטי בניה מסוגים שונים. ולכן מפקח בניה מיומן, רצוי מחברת פיקוח בניה בעלת ניסיון ולקוחות ממליצים, יתאים.


ישנם מקרים נפוצים בהם עולה הצורך בדוח חוות דעת הנדסית:
  • לפני רכישת דירה יד שנייה, כאשר יש צורך בבדיקת ואיתור ליקויי בנייה מסוגים שונים.

  • בעת שיפוץ או חידוש דירה.

  • בעת אסונות, לא עלינו, כדוגמת מרפסות קורסות או כל אירוע משמעותי אחר.

  • בעת רכישת דירה – ובעיקר במהלך השנה הראשונה לרכישה, כאשר מתגלעות מחלוקות בנוגע למה שהובטח וסוכם מראש, ובין מה שבוצע בפועל.

וכמובן, לקראת דיון בנושא בבית משפט, לגבי כל אחת מהסיטואציות שהוזכרו.


חוות דעת הנדסית קבילה לבית משפט יכולה להתייחס ליציבות ולעמידות המבנה ברעידות אדמה, להיבטי חיזוק מבנים, לדילמות בנוגע לתקפות התכנון, לעמידה בסטנדרטים השונים, לליקויי בניה מגוונים, להתאמה לתוכניות שאושרו והופקדו ברשויות השונות, לנושא הרטיבות והנזילות, ונגזרות טיפול בהן, ולנושאים נוספים רבים ומגוונים.


 

אודות הכותב:

שיפוץ קל - המדריך לשיפוץ דירה

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il