מאמרים - הזמנה לחתונה הדפסה מאתר מאמרים

הזמנה לחתונה

נכתב על ידי יעקב רוטמן+

[ הדפסת המאמר ]

 שיבוש שרואים הרבה פעמים גם בהזמנות לחתונות. שכותבים בראש ההזמנה, כמו שכתוב אעלה את ירושלים על ראש שמחתי,כי מתי שבני ישראל ירדו מירושלים בחורבן בית ראשון, והבבלים אצו בהם ללכת קשורים וערומים ויחיפים, ולא נתנו להם לשתות, עד שהגיעו לנהר בבל התישבו יגיעם וצמאים ושתו מן המים ונחו, ואז הם התחילו לבכות כולם ביחד כי ראו מה המצב שלהם, והבבלים אמרו להם שישירו להם עם הכנורות שלהם משירי בית במקדש, הם חתכו בשיניהם את הגודל שלהם שלא יוכלו לנגן, ונשבעו כולם לזכור תמיד את ירושלים. ובזכות השבועה שלהם אנחנו כאן היום בארץ הקודש, ולכן בכל כל פעם שעושים שמחה מזכירים דבר ראשון את ירושלים עיר הקודש ואת ערי יהודה. וכותבים בהזמנה


עו ד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה


וזה לא הפסוק המלא, כי בהזמנה לא כדאי לכתוב פסוק שלם, כי אחר כך צריך לגנוז אותו, כי יש בו קדושה,


והנה הפלא ופלא הוא כי מי שמכיר את הפסוק המלא, אמור לשים לב לשני שיבושים. שכותתבים בהזמנה,  בא וראה מה הנביא ירמיהו אומר בשם ה' מה יקרה באחרית הימים,


: "כה אמר יהוה, עוד ישמע במקום-הזה, אשר אתם אמרים, חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה--בערי יהודה, ובחצות ירושלם, הנשמות מאין אדם ומאין יושב, ומאין בהמה. קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול אמרים הודו את-יהוה צבאות כי-טוב יהוה כי-לעולם חסדו, מבאים תודה בית יהוה: כי-אשיב את-שבות-הארץ כבראשנה, אמר יהוה" (ירמיהו לג, פס' י'-יא')


ומענין מיהו הראשון שעשה את שני הטעויות הוציא את האות ע' ושם אות ה' והוסיף אות י' בירושלם

אודות הכותב:

שיש

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il