מאמרים - עדכוני רגולציה ומכס בעולם - מבט עולמי הדפסה מאתר מאמרים

עדכוני רגולציה ומכס בעולם - מבט עולמי

נכתב על ידי עו"ד גיל נדל

[ הדפסת המאמר ]

הקהילייה האירופית: האם קרב סופו של "כלל המכירה הראשונה"?
עד היום נקטו רשויות מכס מסוימות בקהילייה האירופית בגישה ליברלית, ואיפשרו ליבואן האירופאי לשלם מכס
על בסיס מחיר קודם שנקבע בשרשרת העסקאות, כלומר- על מחיר ששילם גורם ביניים עבור הסחורה בטרם מכר
אותה מחדש ליבואן האירופאי, בתנאי שהוכחה עמידה בתנאים מסוימים. כלל זה ידוע כ"כלל המכירה הראשונה"
( first sale rule (. לאחרונה התפרסמה הצעת חוק חדשה באיחוד האירופאי הקובעת כי המכירה האחרונה )ולא
הראשונה( שקדמה לכניסת סחורות לתוך האיחוד האירופי תהווה את הבסיס להערכת שווי הסחורה לצרכי מכס.
באם שינוי זה ייכנס לתוקף, התוצאה עשויה להיות העלאת שווי הסחורות לצרכי מכס, אולם עדיין נדרש תיקון
חקיקה כדי להסדיר סוגיה זו.
השינוי צפוי להשפיע על יצואנים ישראליים העושים שימוש בכלל זה ככל שהם מייצאים את מוצריהם לקהילייה
האירופית ללא תעודת יורו – 1, וכן לגבי מוצרי מזון שאינם נהנים מפטור ממכס. השינוי גם ישפיע על מוצרים
המיוצרים מחוץ לגבולות 1917 שלגביהם המכס האירופי אינו מעניק מעמד מקור והטבות מכס.צ
נחתם הסכם סחר בין קנדה לאיחוד אירופי
בחודש אוקטובר 3112 הוכרז על חתימת הסכם סחר בין קנדה לאיחוד האירופי. כניסתו לתוקף של ההסכם תעוכב
במספר שנים עד אשר המדינות יאשרו אותו בגופים הרגולטורים הרלוונטיים. עם כניסת ההסכם לתוקף, הוא צפוי
לקדם את הסחר בין המדינות, שכן כ 99%- מהמוצרים עתידים להיות פטורים ממכס. בעקבות ההסכם, קנדה תהא
אחת מהבודדות שתהיה בעלת גישה מועדפת לשתיים מהכלכלות הגדולות בעולם – האיחוד האירופי וארה"ב.
נכנס לתוקפו הסכם סחר בין האיחוד אירופאי למדינות מרכז אמריקה
בשנת 3113 נחתם הסכם סחר חופשי בין מדינות האיחוד האירופי לבין מספר מדינות במרכז אמריקה: גואטמלה,
אל סלבדור, הונדורס, ניקרגואה, קוסטה ריקה ופנמה(. ההסכם קבע כי יתקיים סחר חופשי בין הצדדים אשר
יוביל בין היתר ל: הפחתה או ביטול תעריפי מכס, הסרת חסמי סחר, ליברליזציה של סחר בשירותים, קידום
אחידות נהלי מכס, הגנה יעילה על זכויות קניין רוחני, הקמת מנגנון פתרון סכסוכים וכדומה. לאחרונה, בעקבות
אישור ההסכם, הוא נכנס לתוקפו ביחס לסחר של האיחוד האירופי עם אל סלבדור, קוסטה ריקה וגואטמלה.
האיחוד האירופי מסיר הטבות מכס למדינות המפרץ הפרסי:
האיחוד האירופי נוהג במשך שנים רבות להעניק הטבות מכס למדינות נחשלות או מתפתחות, גם אם אין ביניהן
לבין האיחוד האירופי הסכם סחר. תכנית זו ידועה בשם תכנית ה- GSP ( global system of preference .)
החל מ- 1 בינואר 3112 , נכנס לתוקפו שינוי בתכנית זו, במסגרתה הסיר האיחוד מרשימת המדינות הזוכות להטבה
את מדינות המפרץ הפרסי ) GCC - בחריין, כווית, עומאן, קטאר, ערב הסעודית והאמירויות הערביות האמירויות(.
בעקבות השינוי, יצוא ממדינות אלה לאיחוד האירופי, הכולל בין היתר מוצרי שמן GCC , גז ופטרוכימיה לא יהא
זכאי עוד להטבות מכס.
האיחוד האירופי מתכוון לבטל הטבות מכס ליצוא מסין, אקוודור, האיים המלדיבים ותאילנד
לאחרונה, פרסם האיחוד האירופי הצעה לתיקון מדינות ה- GSP כך שסין, אקוודור, האיים המלדיביים ותאילנד
יוסרו מרשימת המדינות הנהנות מהטבות מכס בכניסה לאיחוד. לאחר בחינה שנערכה באיחוד, הגיע האיחוד
למסקנה כי מדינות אלה סווגו על ידי הבנק העולמי כמדינות בעלות הכנסה בינונית וגבוהה בשלוש השנים
האחרונות ברציפות, ולאור זאת, מוצע להסיר אותם מרשימת המדינות המקבלות הטבות, החל מתאריך 1 בינואר
.3112
דרישות סימון חדשות לגבי סימון בשר באיחוד האירופי
בחודש בדצמבר 3112 , פורסמו כללים חדשים של האיחוד האירופי בנוגע לסימון ארץ המקור עבור בשר טרי מצונן
וקפוא של בשר חזיר, כבשים , עזים ועופות. במסגרת דרישות הסימון החדשות, יוחמרו דרישות הסימון בעיקר
בנושאים של מקום לידת בעל החיים, מקום גידולו ובית המטבחים שבו טופל.
שינויים אלה עשויים להשפיע על יצואנים ישראליים הסוחרים במוצרי בשר עם מדינות האיחוד האירופי.
ארה"ב והאיחוד האירופי ממשיכים במגעים לקראת הסכם סחר חופשי
ארה"ב והאיחוד האירופי, שתיים מן הכלכלות הגדולות בעולם, ממשיכות במרץ במגעים בנוגע לחתימה על הסכם
סחר חופשי ביניהן.
נציגי ארה"ב מסרו כי במסגרת המשא ומתן הורדו מסדר היום ההצעות הקודמות ונדונו הצעות חדשות על מנת
להשיג יעדי רגולציה מוסכמים תוך מזעור העלויות וחסמי הסחר והשקעות. שני הצדדים ציינו כי הם מתכננים
. פעולות מתאימות כדי לקדם את המו"מ ב 3112-
נציגי האיחוד האירופי הדגישו כי על שני הצדדים "להישאר על המסלול כדי לספק הסכם סחר והשקעות שאפתני".
עוד ציינו כי האיחוד האירופי מבקש להקטין את מסי יבוא, לאפשר לחברות משני צדדים להציע עבור חוזי רכש
ממשלתיים ולפתוח את שווקי שירותים ולהפוך אותו קל להשקעה.
האיחוד האירופי נגד ברזיל - אפלייה אסורה של מוצרים מיובאים
בחודש דצמבר 3112 פורסם כי האיחוד האירופי ביקש התייעצות במסגרת ארגון הסחר העולמי כנגד ברזיל.
האיחוד האירופי טען כי בשנים האחרונות ברזיל השתמשה במערכת המס כדי לספק העדפה לתעשיות מקומיות על
פי מוצרים מיובאים, בעיקר באמצעות פטור סלקטיבי או הפחתת מסים על מוצרים מקומיים. האיחוד האירופי
טען שיש לאמצעי מס אלה השפעה שלילית על היצואנים שלה. כדוגמא, ציין האיחוד את שוק הרכב בו ניתנה
עדיפות למוצרים ברזילאים במיסוי על פני מוצרים מיובאים

אודות הכותב:

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים, בדוא"ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il