מאמרים - שינוי חקיקה לגבי תושבים חוזרים ועולים חדשים- חוק ההסדרים החדש הדפסה מאתר מאמרים

שינוי חקיקה לגבי תושבים חוזרים ועולים חדשים- חוק ההסדרים החדש

נכתב על ידי טארק בשיר

[ הדפסת המאמר ]

השפעת חוק ההסדרים על  עולים חדשים (olim hadashim) ותושבים חוזרים (toshav hozer):


חוק ההסדרים משנה מהותית את דיני המס בישראל ומרבית ההוראות כמובן חלות גם על תושבים חוזרים ועולים חדשים (להלן- תושבים חוזרים).יחד עם זאת, יש הוראות שמתייחסות אך ורק לתושבי חוץ שנסקור אותם להלן. עדכון לגבי כלל השינויים בחוק ההסדרים יהיה בימים הקרובים:
    • חוק ההסדרים  מתייחסים לתושבים חוזרים הזכאיים להטבות במס לאחר עלייתם או שובם לישראל ומקימים חברות משפחתיות בישראל (שהן חברות שקופות לצרכי מס). החוק קובע כי החברה המשפחתית השקופה תהיה זכאית להטבות במס רק לפי חלקו של התושב חוזר בחברה. עד היום, סוגיה זו לא הייתה ברורה. ואם התושב החוזר היה נרשם כנישום שמייצג את החברה אז החוק הקודם אפשר לטעון שכלל הכנסות החברה זכאיות להטבות במס. נוסח זה פתחת רשת רחבה לתכנוני מס מעניינים.

הוראת מעבר: שינוי זה חל על הכנסות החל 2014 ובלבד שהתושב החוזר/עולה חדש הפך לתושבה ישראל החל מיום ה 1.1.2014. על כן, באם בכוונתך לשוב לישראל אז כדאי להקדים את החזרה ובקמת החברה המשפחתית ולבצע זאת במהלך שנת 2013.
    • חזקה בחברה ישראלית שמחזיקה בזכויות במקרקעין או זכויות הנאה ממקרקעין בישראל: תושב חוזר או עולה חדש ? בתנאים מסוימים - אשר מוכר מניות בחברה ישראלית פטור ממס ישראלי אלא אם עיקר נכסי החברה הנמכרת הם נכסי מקרקעין בישראל. כיום, טוענים הנישומים כי הפטור חל גם אם עיקר נכסי החברה הם לא נכסי מקרקעין ישירים אלא זכויות הנאה מהמקרקעין כגון: זכויות חציבה, זכות הפקת אוצרות טבע וזכות לפירות ממקרקעין וכדו'.

חוק ההסדרים שולל את זה ומשנה את המצב בצורה ברורה ומבטל את הפטור ממס. החוק החדש יחול מיידי עם פרסום החוק ברשומות (דבר שיקרה בימים אלה).
    • נציין כי חוק ההסדרים ביטל את הפטור לגבי תושבי חוץ למכירת דירות מגורים בישראל (אם הם מחזיקים בדירה אחרת בחו"ל):

על כן, כל תושב חוזר ותיק/עולה חדש  צריך לשקול היטב אם לבקש "שנת הסתגלות" שמאפשר החוק (היינו- שנה בה יראו בעולה החדש/תושב חוזר ותיק כתושבי ישראל למרות שהייתם בישראל) מאחר ובקשה כזו תפגע בפטור זה באם הוא ימכור דירה בישראל באותה שנה כשהוא עדיין מחזיק בדירה אחרת בחו"ל.


 


 


טארק בשיר, עו"ד(רו"ח)    חיים אשר- רו"ח


 


 


Creative -Tax.                 


__________________________________________


Tel aviv, Ramat aviv, Pastrnack st. 3


Tel: 972-3-6055391, FAX: 972-3-6091229,


Mob: 972-52-8176868 , Email: Tarek@creative-tax.com


 


 


 


 

אודות הכותב:

    .Creative -Tax   Tarek Basher- Attorney at law, CPA(ISR) ? MBA Partner ___________________________________________ Tel aviv, Ramat aviv, Pastrnack st. 3 Tel: 972-3-6055391, FAX: 972-3-6091229, Mob: 972-52-8176868 , Email: Tarek@creative-tax.com      

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il