מאמרים - סקירה אודות הספר ערוך השולחן הדפסה מאתר מאמרים

סקירה אודות הספר ערוך השולחן

נכתב על ידי מוטי סייג

[ הדפסת המאמר ]

הספר 'ערוך השולחן' הוא מאבני הפינה של ספרות הפסיקה המאוחרת ועומד בחשיבותו לצידו של המשנה ברורה. בהיקפו, הוא דומה ליד החזקה של הרמב"ם ומצליח ? כמעט, יש להודות: על מספר נושאים קטן לא כתב ? לעשות את הבלתי-אפשרי לסכם את רוב ככל דעות הפוסקים, בניסוח מקורי ועצמאי על כל התורה.


הספר 'ערוך השולחן', שנכתב ע"י הרב יחיאל מיכל אפשטיין רבה של העיר נובהרדוק שבליטא (המוכרת יותר בשל תנועה-שיטה מוסרית שהתפתחה בה), מסכם את כל דיני ארבעת חלקי השולחן ערוך, מביא את מקורי הדברים במקרא ובגמרא ואת השתלשלותם בספרות הפסיקה של הראשונים והאחרונים. במקומות רבים הוא מוסיף גם את הכרעתו. על אלו נוסף חיבור אחר ? שעליו נרחיב ברצות ה' בטור נפרד ? ששמו 'ערוך השולחן העתיד' ובו הוא מסכם בצורה דומה את כל ההלכות שלא נמצאות בשולחן-ערוך ואשר הן בגדר 'הלכתא למשיחא'. בסדרה זו נמצא את הלכות טומאה וטהרה ואת הלכות קדשים כמו גם מצוות התלויות בארץ ואחרות. יחד עם סדרה זו, משלים המחבר את סיכום דיני כל התורה וכאמור דומה בזה לרמב"ם.


הן ב'ערוך השולחן' והן בספר 'ערוך השולחן העתיד', לשונו של המחבר קולחת ובהירה וניתנת ללימוד עצמאי ללא דברי השולחן ערוך וללא היכרות מוקדמת עם הסוגיה. גם סברותיו של המחבר והכרעותיו נובעות מחשיבה ישרה וייחודית ורבים-רבים מוצאים בספר זה את שאהבה וביקשה נפשם.


במקומות לא-רבים ב'אורח-חיים' (שרק עליו נכתב ה'משנה ברורה', ראה מה שכתבנו בטור על ה'משנה ברורה') שונה הכרעתו של בעל 'ערוך השולחן' מזו של בעל ה'משנה ברורה'. בשלושת ההוצאות החדשות שיצאו לאחרונה ? האחת, ע"י הוצאת 'עוז והדר' השנייה ע"י הוצאת ברוכמן והשלישית ע"י הוצאת וגשל ? נוספו הערות בשולי 'ערוך השולחן' ובהן ? במקומות בהן היא שונה ? מוצגת הכרעתו של בעל ה'משנה-ברורה'.


במהדורת 'ערוך השולחן עוז והדר' יתרון נוסף. בצדדי העמודים נוספו הפניות לסעיפים המתאימים בשולחן ערוך. בשל העובדה שבעל 'ערוך השולחן' אינו נסמך על לשון השו"ע, דבריו לעתים אינם עוקבים את הסדר שבו מסודרים דברי השו"ע (תוכן הסימנים לעומת-זאת עוקב את סידורו של השו"ע). ההפניות הנ"ל מועילות מאד בהתמצאות בספר, ובהקבלת דבריו ללשונו של השו"ע.


הספר ערוך השולחן אשר נכתב ע"י הרב יחיאל מיכל אפשטיין, הינו אחד הספרים החשובים ביותר והנלמדים ביותר בבתי המדרש, ונחשב לאחד מספרי הבסיס שבספרות ההלכתית ופסיקת ההלכה.


 

אודות הכותב:

אוצר הספרים - שיווק ספרי קודש בזול, ספרי קודש, חנות ספרי קודש.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il