מאמרים - ייעוץ פנסיוני בנושא קצבה קבועה או גמישה הדפסה מאתר מאמרים

ייעוץ פנסיוני בנושא קצבה קבועה או גמישה

נכתב על ידי דני טל

[ הדפסת המאמר ]

הייעוץ והתכנון הפנסיוני הינו ללא ספק הייעוץ הדימני ביותר מבין הייעוץ הכלכליים כגון ייועץ השקעות, ייעוץ כלכלי ביתי, ייעוץ משכנתא וייעוץ עסקי. לא זו בלבד שהיועץ הפנסיוני אמור לקחת בחשבון את כל המרכיבים הללו גם יחד, אלא שגם התקנות והחוקים החלים על היועץ הפנסיוני משתנים חדשות לבקרים ועוד טרם יבשה הדיו או דממה מקלדת המתכנט כבר נוצרת הנחיה חדשה העשויה לפתוח או לסגור הזדמנות בפני החוסך לטווח הארוך.


אחת הדוגמאות לשינויים אלה הינה מדיניות משרד האוצר בנושא הפנסיה ובאופן החיסכון וקבלתו בגיל הפרישה כתנאי להטבות המס הנלוות לייעוץ הפנסיוני.


בימים אלה ממש (תחילת שנת 2013) אנו שומעים על יוזמה חדשה שהינה בניגוד לקביעה משנת 2008.


בעוד עפ"י הקביעה הקודמת רק חוסך שיוכיח זכאות לקצבת פנסיה קבועה בסכום חודשי העולה על כ- 4300 ש"ח היה יכול לפדות את יתרת החיסכון באופן הוני ולהשתמש בו בעולה על רוחו, המגמה החדשה הנבדקת הינה אפשרות לאפשר לפנסיונר משיכה חד-פעמית גם במידה למבוטח אין קצבה האמורה לאורך כל חייו.


אמנם מדובר עדיין בחיוב הוכחת קצבה חודשית בגובה מסויים אך יתכן שגם תכנון פנסיוני שנערך במסגרת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי והביא להבטחת קצבה בסכום סביר לאורך תקופה של בין 20 ל-30 שנה יוביל למתן חירות למתייעץ הפנסיוני כיצד לנהוג ביתרת חסכונו.


נכון, המגבלה העיקרית נותרה בעינה, אך השינוי מאפר שלחוסכים וליועצים הפנסיוניים לקחת בחשבון סכום חיסכון פנסיוני נוסף שייחסך במכשירם שונים המאפשרים קבלת הצבירה באופן הוני ורק אז, במידת הצורך שימוש במכשירים פיננסיים כגון אנונה בה ניתן לקבוע קצבה שתחילתה בגיל מאוחר יותר מגיל הפרישה ולהבדיל מסכומים הקיימים בקרן הפנסיה לאחר מות הפנסיונר מאפשרת הורשת הסכום שנותר ליורשים.


ברור שהחירות לבחירה זו מיטיבה גם אם הפנסיונרים שאינם בקו הבריאות ויוכלו להוציא את כספם מקרנות הפנסיה ולהעבירם למכשירה האנונה, דבר שעלול לפגוע בצורה משמעותית באיזון האקטוארי של קרנות הפנסיה.


ייעוץ פנסיוני מקצועי אובייקטיבי וליווי לאורך השנים בהתייחסות לשינויים במעמד אישי, עיסוקי ומצב בריאותי לצד שיקולים וצרכים משפחתיים ומגמות הורשה כמוכן, הינו בסיס מקצועי שעשוי לתת מענה הולם וגמיש על פי החקיקה והתקינה בנושא ביטוח הפנסיוני וייעוץ פנסיוני.


חשיבות רבה יש לתת לגיל המוקדם ככל הניתן לביצוע תכנון מקצועי פנסיוני לצד ייעוץ ביטוחי אישי ואובייקטיבי גם הוא, משמעות כל שנת חיסכון ו/או ביטוח אישי ומשפחתי ללא ייעוץ פנסיוני מקצועי ובלתי מוטה עשויה להסב עשרות אלפי שקלים הפסד בחיסכון לטווח ארוך ובמכפלה לאורך השנים במאות אלפי שקלים.


יש לזכור כי קבלת ייעוץ פנסיוני באיחור יכולה להקל על הנזק קדימה, אבל את מרבית הטעויות אין אפשרות לתקן רטרואקטיבית וחלק מהמבוטחים מוצאים עצם חסומים מביצוע פעולות שהיו מתאפשרות להם מספר שנים קודם לכן.

אודות הכותב:

דניאל טל, מנכ"ל פורשור מומחים,תאגיד ייעוץ פנסיוני, מנהל- פורום יועצים פנסיוניים בלתי תלויים, מומחה- יועץ פנסיוני בכיר להגשת חוות דעת בבימ"ש  

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il