מאמרים - הערכת שווי הוגן לחברות הדפסה מאתר מאמרים

הערכת שווי הוגן לחברות

נכתב על ידי רינת ברקן

[ הדפסת המאמר ]

הערכת השווי הכלכלי המדויק של עסק נקרא הערכת שווי לחברות. תהליך הערכת שווי לחברות הוא תהליך בעל חשיבות עבור מטרות פיננסיות שונות. בסיומו של תהליך הערכת שווי לחברות ניתן לדעת מהו הסכום שיש להשקיע בעסק מסוים, ומה גובה התמורה לה ניתן לצפות לאחר ההשקעה.  

ישנן מספר סיבות המצריכות ביצוע של הערכת שווי לחברות. ביניהן: הערכת שווי  קודם למיזוג או רכישה של החברה, על מנת לפתור עניינים הנוגעים למיסוי מקרקעין או מתנה, על מנת להעריך את השווי נטו של עסק לפני מכירתו, וכן על מנת להעריך את החברה לפני שפונים אל השוק להנפקה, לבעלי המניות או אל משקיעים פוטנציאליים.

הערכת שווי הוגן לחברות היא הרבה יותר מניתוח הדוחות הכספיים של השנה הקודמת וכוללת מספר רכיבים. הערכת שווי הוגנת לחברות כרוכה בניתוח מקיף לאורך שנים הבוחן את הביצועים עסקיים לאורכה של כל התקופה. כמו כן, כוללת הערכת השווי לחברות גם ניתוח של מעמדה של החברה וביצועיה בשוק לרבות מול המתחרים שלה. הערכת השווי בוחנת גם את עתידה של התעשייה המבוסס על התחזיות הכלכליות.

ביחס לגישות הנהוגות בתחום של הערכת שווי חברות, למעשה אין שיטה מסוימת אחת המשמשת להערכת שוויו של עסק. קיימות מגוון שיטות שונות, המשמשות להערכת שווי של חברות ועסקים. בשיטות השונות עושים שימוש במקורות שונים של מידע פיננסי, ועוד מגוון של הנחות כדי לחשב את ערכו של עסק מסוים. לדוגמה, השיטה יכולה להיות מבוססת על ההערכה של נכסים שבבעלות חברה, היבוא והיצוא של מזומנים לעסק, או הרווחים הצפויים של החברה.
ישנן מספר שיטות שאומצו באופן נרחב להערכת שוויו של עסק. ביניהן ניתן למנות את השיטות הבאות:

שיטות המבוססות על ניתוח רווחים ותזרים מזומנים:

1.    שיטת תזרים המזומנים העתידי - הגישה העומדת בבסיס שיטה זו היא המועדפת ביותר על ידי משקיעים פוטנציאליים של חברה בשל רמת הדיוק שלה ויעילותה. שיטה זו נקראת שיטת תזרים מזומנים העתידית משום שהיא לוקחת בחשבון את העליות והירידות הצפויות מבחינה כספית למשך  תקופה מסוימת, וכן את הכסף הצפוי לזרום לחברה. כך ניתן לקבל מושג ברור עבור המשקיע הפוטנציאלי בנוגע להחזר ההשקעה הצפוי וצפי לגבי משך הזמן שבו תוחזר ההשקעה.  

2.     שיטת הערכה עסק חי - שיטה זו שוקלת השקעה הנוכחית נגד תנועות כספיות עתידיות. בשיטה זו עושים שימוש בנתונים הכספיים של שנים קודמות על מנת לה להעריך את רמת ההכנסות בעתיד, והיא מתבססת על ההנחה שלא יחולו שינויים מהותיים. המסקנה של שיטה זו מבוססת על העיקרון, שככל שהסכום של תזרים המזומנים הפוטנציאליים גדול יותר, כך עולה ערכו של העסק כיום.

שיטות המבוססות על בחינת הנכסים הנמצאים בבעלות החברה:

1.    שיטת ערך ספר - שיטה זו הינה פשוטה ביותר, ולפיה הערכת השווי של עסק או חברה מחושבת מהדוחות הכספיים של החברה. תהליך הערכת השווי כולל את הפחתת ההתחייבויות של החברה מהנכסים שבבעלותה. הערך המתקבל הוא השווי הנקי של העסק, הנקרא גם הערך בספרים שלה או ההון העצמי.

2.    שיטת ערך חיסול – על פי שיטה זו מתבצעת הערכת שווי שמרנית ונמוכה עבור נכסי החברה ולאחר מכן, מחסירים ממנה את הערך הממשי של התחייבויות.  ערך חיסול משקף ערך נמוך לחברות או עסקים ביחס למחירי השוק, ונעשה בו שימוש רק עבור עסקים המצויים בבעיה כלכלית קשה.

בסופו של דבר, ערכם של חברה או עסק נקבע לפי מה שהמשקיעים מוכנים להשקיע בהם אן או לפי הסכום שקונים פוטנציאליים מוכנים לשלם עבורם ביחס לתנאי השוק הנוכחיים.

אודות הכותב:

רינת ברקן, אשת עסקים ופיננסים, ניהול סיכונים ומסחר במט"ח.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il