מאמרים - איך לבחור קרן פנסיה הדפסה מאתר מאמרים

איך לבחור קרן פנסיה

נכתב על ידי שפיר קמר

[ הדפסת המאמר ]

איך לבחור קרן פנסיה 


איך לבחור קרן פנסיה | על רקע ביטול מקדמי הקצבה בביטוחי המנהלים התחזק מעמדן של קרנות הפנסיה כמוצר המוביל בתחום החיסכון הפנסיוני. על אף שתקנוני קרנות הפנסיה מבוססים על הנחות אקטואריות זהות הצליחו החברות המנהלות ליצור יתרונות לחלק מהקרנות על ידי יצירת כיסויים ומסלולי ביטוח ייחודים ובאמצעות הישגים בניהול כספי העמיתים.  אז לבחור קרן פנסיה  ? מבולבלים ?  באמצעות טבלת השוואה פשוטה יכול החוסך לקבל מושג על קרן הפנסיה המוצעת לו ולבחור את קרן הפנסיה שתתאים לו ולצרכיו . בסוף המאמר מצורף קישור לטבלת עזר פשוטה וברורה שתסייע לך בבחירת קרן הפנסיה


מסלול ביטוח ? מה הביטוח למקרה פטירה ואובדן כושר עבודה - מסלולי הביטוח קובעים את גובה הכיסוי הביטוחי למקרה פטירה ,חס וחלילה, של העמית ואת פנסיית הנכות שתשולם לו. בחירה לא נכונה של המסלולים עלולה לחשוף את העמית ואת שאיריו לקיום בדוחק ולתת לביטוח. עלות הביטוח בקרן הפנסיה היא שולית ומומלץ לרכוש מסלול עתיר ביטוח ככל שנדרש. 


בחל מהקרנות קיימים מסלולים המבטיחים תשלום להורה נבחר , תשלום לשאר נבחר או לילדים בעלי צרכים מיוחדים. בקטגוריית הנכות יש כיום מסלולים המאפשרים הגדלת הפיצוי למקרה נכות ומרחיבים את ההגדרות לקבל פיצוי .


עמלות ? הנחות בדמי ניהול בקרן הפנסיה - קרן הפנסיה רשאית לגבות עד 6% עמלה מההפקדה השוטפת ו 0.5% מהחיסכון המצטבר. כיום קיימת תחרות עזה בין קרנות הפנסיה על נתח השוק ולכן הלקוחות יכולים להשיג עמלות ודמי ניהול נמוכים יותר על יד פניה לסוכן ביטוח , לקרן ישירות או שימוש ביועץ פרטי שיבצע עבורם את התהליך.  מו"מ על דמי הניהול בקרן הפנסיה יכולים להגדיל את החיסכון והפנסיה בכ 25% .


תשואות ניהול כספי עמיתים ? הישגי הקרן והסיכון  שנלקח -  תשואה על כספי העמיתים היא פרמטר חשוב שמסתיר את המשתנה החשוב באמת ? איזה סיכון נטלה הקרן על מנת להשיג את התשואה. חשוב לזכור שבקרן הפנסיה 30% מכספי החיסכון מובטחים על יד המדינה בריבית נדיבה של 4.2% לשנה . את יתר הכספים קרנות הפנסיה משקיעות בשוק ההון בהשקעות שבכל אחת מהן גלום סיכון . את הסיכום מייצג מדד שארפ המתפרסם באתר פנסיה נט והוא משמש לביצוע עיבודים והשוואות בין קרנות פנסיה . 


קישור לקובץ השוואה בין קרנות פנסיה ? איך לבחור קרן פנסיה


פנסיה  - האתר האובייקטיבי לקרן פנסיה 


 

אודות הכותב:

שפיר קמר - מומחה לביטוח פנסיוני וחיסכון 

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il