מאמרים - כינוס נכסים בתהליך פירוק חברות הדפסה מאתר מאמרים

כינוס נכסים בתהליך פירוק חברות

נכתב על ידי אורן שץ

[ הדפסת המאמר ]

הליך פירוק חברות הוא הליך שונה מהליך פשיטת רגל והוא אפשרי לביצוע אחר ורק בעבור חברות בע"מ. חברות קטנות אשר אינן מהוות חברה בע"מ לא תוכלנה להיכנס לתהליך פירוק חברות אלא תאלצנה להסתפק בפשיטת רגל רגילה. במקרים בהם החברה נסגרת בעקבות בעיות כלכליות מצטרף אל התהליך כונס נכסים מטעם בית המשפט. 


פירוק חברות מתבצע בעיקר במקרים של קשיים כלכליים או במקרים בהם החברה חדלה לפעול ומעוניינת להתפרק בכדי להפסיק לשלם את תשלום אגרת הרישום. לאחר תום הליך הפירוק החברה אינה קיימת עוד. הפירוק הוא תהליך מנהלי של ביטול רישום החברה בקרב רשם החברות.


ישנם מקרים בהם פירוק החברה מתבצע באמצעות צו של בית משפט. במקרה כזה הצו מהווה צו סגירה והודעת פיטורים בעבור כל עובדי החברה. בכדי לבצע את הפירוק ולפקח על ביצוע תהליך כינוס הנכסים ממנה בית המשפט כונס נכסים מטעמו. נציג בית המשפט מקבל לידיו את הסמכות לנהל את הנכס במטרה להפיק תמורה כספית רבה ככל הניתן מפירוק החברה ומכירת הנכסים.


פעולת כונס הנכסים


צו פירוק חברה ותהליך כינוס נכסים מעביר את השליטה על החברה ועל כל נכסיה לבית המשפט. בית המשפט מייצג את הגורמים אשר החברה חייבת להם כספים. כונס נכסים מבצע רישום של כל נכסי החברה ומוכר אותם בהתאם למחירם בשוק. לאחר קבלת הכספים ממונה כונס הנכסים על סילוק החובות של החברה.


את שכרם של עובדי החברה ותשלומי פיצויי הפיטורים נוהג הנציג לשלם על אף תהליך פירוק החברה. ישנם מצבים בהם תהליך פירוק החברה מתבצע תוך הסכמה מלאה ושיתוף פעולה של בעלי החברה, וישנם מצבים בהם התהליך מתבצע ביוזמת נושים ובנקים אשר פונים לבית המשפט ומבקשים את התחלת התהליך.


בית המשפט מורה על תהליך כינוס נכסים ופירוק במקרים בהם אין לחברה אפשרות לשקם את עצמה מבחינה כלכלית. המשך פעולת החברה יביא ליצירת גירעון עמוק יותר וחובות כבדים יותר. בכדי לאפשר לבעלי החברה למצות את זכויותיהם בתהליך מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין.


צו הפירוק מוגש לחברה כ- 14 יום לפני תחילת התהליך. במהלך פרק הזמן הזה רשאית החברה להציג פתרון ולעשות מאמצים למניעת כניסת כונס נכסים לחברה  וקבלת צו לסגירת החברה. בעלי החברה מתבקשים לפעול במהרה היות וברגע שבו יחתום בית המשפט על צו הפירוק יבוטל קיומה של החברה.


חלוקת נכסי החברה


פעמים רבות סכום הכסף אשר מצטבר בקופה לאחר מכירת כל נכסי החברה אינו מספיק לכיסוי כל החובות. במקרים אלו לא יקבלו הנושים את מלוא כספם וחלק מהחוב לא ישולם להם. את סדר העדיפויות בתשלום החובות קובע כל כונס נכסים בהתאם לדרגות של הנושים. ייתכן מצב בו נושים אשר נמצאים בתחתית סדר העדיפויות לא יקבלו את כספם כלל.


עבודתו של כונס נכסים ותהליך חלוקת הכספים הם תהליכים מורכבים אשר דורשים קבלת החלטות. את סמכותו מקבל כונס הנכסים מבית המשפט המחוזי ועליו לפעול בהתאם לחוק החברות. החוק מבקש להגן על בעלי החברה, עובדי החברה והנושים. במקרים בהם החברה חייבת כספים רשאי כל עובד חברה או נושה להגיש בקשה להוצאת צו פירוק בעבור החברה.

אודות הכותב:

למידע נוסף בנושא הוצאה לפועל - H-Lapoal

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il