מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

לא רק מי שמקבל תלוש שכר הוא עובד שלך !


 


הגדרת "עובד" במשפט העבודה .


 


 


המונח "עובד" היה ונותר – מונח מעורפל וחסר גבולות ברורים ומתוחמים.


במהלך השנים פותחו בארץ מבחנים שונים ומגוונים להגדרת המונח "עובד" במטרה להתאים מונח זה לשינויים בשוק העבודה ולגיוון בצורות ההעסקה. 


 


המבחנים לזיהוי קיומם של יחסי עובד מעביד:


1. מבחן הפיקוח והשליטה-עובד הוא מועסק הנתון לפיקוח מצד המעביד, או מי שחב חובה לציית להוראות המעביד.  לפי מבחן זה, עובד הוא מועסק שמעבידו הוא זה שמכריע מה לייצר, איך לייצר, היכן ומתי. לעומת זאת, קבלן עצמאי מחליט בעצמו איזו עבודה לקבל וכיצד לבצעה. מבחן זה הותאם לעולם העבודה הישן. כיום המבחן הזה איבד ממשמעותו.


 


2. מבחן הקשר האישי-  לפי מבחן זה, עובד חייב לבצע את עבודתו באופן אישי. לפיכך, אם מועסק העמיד מחליף לביצוע עבודתו, הוא איננו עובד אלא קבלן עצמאי. 


 


3. מבחן ההשתלבות-בשנים מאוחרות יותר המבחן השתכלל והפך להיות מבחן ההשתלבות. למבחן זה שני פנים-  • הפן החיובי-מחייב השתלבות של העובד במפעל. במסגרת פן זה אנו בודקים את היסודות הבאים: א. קיומו של מפעל שניתן להשתלב בו. ב. קיומו של קשר חוזי בין העובד לבין המעביד.

  • הפן השלילי- על מנת שאדם ייחשב כעובד, לא די בכך שישתלב במפעל, אלא נדרש גם שההשתלבות בעבודה אינה במסגרת  עסק עצמאי משלו. ישנם מספר סימני היכר לקיומו של עסק עצמאי, למשל- שאלת בלעדיות העבודה, האם הוא מעסיק עובדים, ועוד.


4. המבחן המעורב-המבחן המקובל כיום בפסיקה הישראלית הוא המבחן המעורב. במרכזו של מבחן זה מצוי מבחן ההשתלבות, אך הוא כולל שורה של סממנים ומאפיינים נוספים, כגון אופיו האישי של העיסוק, מיהו המספק את כלי העבודה, מקום ביצוע העבודה, ועוד ועוד. במילים אחרות, המבחן המעורב מבוסס על מבחן ההשתלבות, אלא שבמסגרתו בית הדין מפעיל שיקול דעת נרחב ביותר.


 


 


קטגוריות של עובדים


בעולם דיני העבודה יש כיום שתי קטגוריות – עובד וקבלן. אבל ישנם עוד טיפוסים. דוגמאות:


משתתף חופשי- ייצור כלאיים- מצד אחד הוא אינו עובד משום שאין לו מחויבות למקום עבודתו, וכן הוא לא קבלן עצמאי, בין היתר משום שאינו מעסיק עובדים.  אולם,  הוא מאוד חופשי בביצוע העבודה שלו. יש מישהו שמזמין את העבודה אבל הוא יכול לבחור לא לקבלה, מתי לעשותה ואיך, למשל, עיתונאי שכותב מאמרים למספר עיתונים.


בעלי תפקידים בחברה– הכוונה היא ליו"ר דירקטוריון, מנהל החברה, ועוד. הכלל הוא, כי נושא תפקיד סטטוטורי, אינו נחשב לעובד של החברה.


מתמחה- המתמחה גם במשפטים וגם ברפואה הוא בגדר עובד.אולם, מתמחה במשפטים ייחשב כעובדו של המאמן, למעט הזכאות לפיצויי פיטורין עם תום ההתמחות.


נבחרים- הכוונה היא לשופטים, שרים, חברי כנסת וכו'. התפיסה הינה שנושאי משרה ברשויות השלטון אינם בסטטוס של עובד ומעביד בגוף שבמסגרתו הם פועלים. אולם נפסק, כי ייתכן מצב בו נבחר לא ייחשב לעובד לצורך חוק מסוים, וכן ייחשב כעובד לצורך חוק אחר.


לובשי מדים- חייל אינו נחשב לעובד של המדינה. לעומת זאת, השוטר והסוהר כן נחשבים לעובדים. האסיר הינו יצור כלאיים, ייתכן כי ייחשב כעובד לצורך חוק מסוים, ולא ייחשב לעובד לצורך חוק אחר, כמו חוק שכר מינימום.


 


אנו ממליצים לגשת עוד היום לרואה החשבון המטפל בך ולברר עימו את חבות המעבידים שלך ! 


 


לקבלת מספר הצעות מרואה חשבון - לחץ כאן


 

אודות הכותב:

סהר עוזרי יעוץ פיננסי, משרדנו  ממוקם בגבעתיים ומעניק שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות, חשבות שכר, תכנון מס, יעוץ כלכלי ועסקי, פתיחת תיקים ברשויות המס השונות, פתיחת חברה בע"מ, שירותי ראיית חשבון, ביקורת דוחות כספיים וכו' בשיתוף משרד כהן אורן שות'.     


טלפון: 077-5405525

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il