מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

 


כיצד נקבע הפסד הכנסה לנפגע בתאונת דרכים?


 


סוגיה זו נדונה במקרים רבים של תאונות ודומה שבפס"ד שניתן בד"נ 29/83 סהר נ' מריו (פורסם בנבו) ממחיש ביהמ"ש בבהירות את הכלל בעניין זה (מומלץ להתייעץ בעורכי דין תאונות דרכים).


בפרשה זו נקבעו שתי הלכות חשובות בעניין תביעות נזיקין.


 


הסוגיה המשפטית הראשונה נוגעת לדרך חישוב הפיצויים בגין הפסדי הכנסה לעתיד.


 


בית המשפט קובע, כי דרך החישוב צריכה להיעשות כדלקמן:


 


1. מהו שכרו הפוטנציאלי של הנפגע? כלומר כמה יכול היה הנפגע להרוויח, אלמלא נפגע.


2. כמה משתכר הנפגע לאחר הפגיעה עם המום.


3. ההפרש בין הסכומים מהווה את הפסד ההכנסה החודשית של הנפגע.


להלן עיקרי ההלכה:


 


".5מקובל עלינו, כי שיעור הפיצויים, שיש לפסוק בתביעת נזיקין, (מומלץ להתייעץ בעורכי דין תאונות דרכים) נקבע לא על-פי ההפרש בין השתכרותו של הניזוק לפני התאונה לבין ההשתכרות ואחריה אלא על-פי "ההפרש בין מה שהניזוק היה משתכר אחרי התאונה אלמלא המום וכמה הוא משתכר או עשוי להשתכר במומו":ו ע"א 79/65


 


[3], בעמ' 270; אכן חישוב הנזק הוא תוצאה חשבונית של הפחתת שני מרכיבים זה מזה- מרכיב ראשון: (מומלץ להתייעץ בעורכי דין תאונות דרכים) נקביעת השתכרותו של הניזוק אחרי התאונה אלמלא המום (הנעשית על-ידי התחשבות בהשתכרותו הקודמת או על-ידי שומה דדיינא מקום שהניזוק לא השתכר בעבר, כגון שנפגע בהיותו ילד): מרכיב שני:ב קביעת השתכרותו הממשית של הניזוק במומו (ואם לא נקט צעדים להפחית את נזקו או לא היה עשוי עדיין להשתכר ביום מתן פסק הדין -קביעת הסכום אותו עשוי היה הניזוק להשתכר, בהיוון או בלי היוון, במומו). ההפרש בין שני המרכיבים מבטא את ההפסד או הנזק"


 


הסוגיה שנייה שנדונה בפרשה זו עוסקת בניכוי מס הכנסה מהכנסתו של הנפגע, והיא רלוונטית אך לעניין נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים (מומלץ להתייעץ בעורכי דין תאונות דרכים).


 


בית המשפט קובע, כי המועד הרלוונטי לעניין בדיקת גובה הניכוי של מס הכנסה ממשכורתו הפוטנציאלית של הנפגע הינו ערב הפגיעה, ולא לאחר הפגיעה.


 


לקביעה זו חשיבות רבה, שהרי נפגעים קשים זכאים לפטור מלא ממס הכנסה לאחר פגיעתם, ובמצב דברים זה כלל לא יחויבו במס. אך בית המשפט קובע, כי אין זה המועד הרלוונטי לחישוב הניכוי במס.


 


חשוב להיוועץ בעורכי דין העוסקים בנושאי תאונות דרכים משום שיוכלו לתת לכם מידע חשוב בתחום זה

אודות הכותב:

אופיר בן צור

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il