מאמרים - ספר חדש בנושא ביקורת פנימית מבוססת סיכונים - ניהול סיכונים ככלי לעריכת ביקורת פנימית הדפסה מאתר מאמרים

ספר חדש בנושא ביקורת פנימית מבוססת סיכונים - ניהול סיכונים ככלי לעריכת ביקורת פנימית

נכתב על ידי אלון קוחלני, עו''ד

[ הדפסת המאמר ]

הודעה לתקשורת


ספר חדש העוסק ביקורת פנימית וניהול סיכונים


התמורות שהביאו לעלייתה של גישת הממשל התאגידי (Corporate Governance), בעשורים האחרונים השפיעו לא רק על דרכי ניהול של תאגידים, אלא גם על הרגולציה שהחל הממשל להפעיל בעיקר על חברות ציבוריות וגופים פיננסיים. חקיקת חוקים כדוגמת SOX בארה“ב וחוקים דומים במדינות רבות ובהן ישראל, בנוסף לאימוץ כללי רגולציה במגזרים שונים של תקנים לניהול סיכונים כגון Basel ו? Solvency , הביאו להסדרת תחום ניהול הסיכונים בגופים ציבוריים רבים. גם הביקורת הפנימית הושפעה מגישת ניהול הסיכונים, ועתה מבקרים פנימיים חייבים לערוך סקרי סיכונים, ואף לקיים ביקורת בהתאם לפרספקטיבה של ניהול סיכונים.


 השבוע יצא לאור ספר חדש המציג פרקטיקה לעריכת ביקורת פנימית בפרספקטיבה של סיכונים, וכן מתודולוגיות מקובלות לעריכת ניהול סיכונים. מחבר הספר, עו"ד אלון קוחלני שהנו בעל הסכמה בינ"ל CRMA בתחום ניהול הסיכונים, עוסק בתחומי ביקורת פנימית וניהול סיכונים שנים רבות, פרסם בעבר מאמרים בנושאים אלה.  הספר יצא בהוצאת ג'י.אר.סי יועצים והוא מיועד למבקרי פנים, ועדות ביקורת ורו"ח ומבקרים חיצונים וכן הוא כולל מידע תיאורטי שיכול לסייע לעוסקים בניהול סיכונים.


 כפי שניתן ללמוד מתוכן העניינים הספר עוסק בהרחבה בגישת "ביקורת פנמית מבוססת סיכונים". כדי להבהיר מתודה זה הספר כולל ידע רב בתחום ניהול הסיכונים, וככזה הוא מציג 3 מודלים שכיחים לניהול סיכונים, שהמרכזי שבהם הוא מודל ERM של COSO. על בסיס מתודות אלה מציג המחבר את הנדבכים השונים לעריכת ביקורת פנימית מבוססת סיכונים, והם:


א. עריכת סקר סיכונים לצורך קביעת תוכנית עבודה שנתית/רב שנתית לביקורת הפנימית


ב. עריכת ביקורת על סקר סיכונים ארגוני (ERM)


ג. ביצוע מטלת ביקורת בפרספקטיבה של סיכונים (RBIA)


התמורות הללו בביקורת הפנימית הביאו לכך שנוסף למבקר הפנימי תפקיד והוא לספק הבטחה (assurance) על תהליכי ניהול הסיכונים בארגון, ואף על הבקרה הפנימית. מטלה זו, המעוגנת בתקנים המקצועיים המקובלים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית ה IIA, מטילה על מבקרי הפנים אחריות רבה, אך מאידך היא חושפת אותו לסיכונים ומטילה עליהם אחריות רבה.  בניסיון להתמודד עם אתגר זה מציע הספר למבקרי פנים כללי ברזל של עשה ואל תעשה כאשר מגישים להנהלה דוח הבטחה על תפקוד הנדבכים השונים של הממשל התאגידי.


הספר כולל גם התייחסות לתחום הסיכונים הסביבתית ומציג את הגופים השונים העוסקים בכך, וכן את התקנים המקצועיים הקיים בתחום, הן בביקורת הפנימית והן בביקורת המדינה.


לפרטים נוספים ולהזמנת הספר יש לפנות למחבר באמצעות ההקישור


 


 

אודות הכותב:

עו“ד אלון קוחלני (. LL.B ) עוסק זה כשני עשורים בביקורת פנימית ובקרה, ולמעלה מעשור בתחומי ניהול סיכונים וציות. הוא משמש שנים רבות מבקר פנימי ראשי ברשויות מקומיות וביצע פרויקטים של ביקורת וסקרי סיכונים בגופים שונים. המחבר הינו בעל הסמכה CRMA בתחום ניהול הסיכונים ובעל תואר MA בביקורת פנימית (אוניברסיטת חיפה). הוא פרסם מאמרים בתחומים אלה. כמו כן, שימש המחבר במשך שנים חבר המועצה המקצועית של לשכת המבקרים הפנימיים ועמד בראש כתיבת תדריכי ביקורת בתחום הונאות ומעילות וסקר סיכונים.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il