מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

הקדמה: על מנת להגיש תביעה ייצוגית, יש להגיש ראשית בקשה לאישורה. בתגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית, יכול המשיב לטעון, למשל, כי לתובע הייצוגי בתביעה ייצוגית לא קיימת עילת תביעה אישית, ואו כי לא קיימת עילת תביעה לקבוצה אותה הוא מבקש לייצג. בבקשה לאישור תביעה ייצוגית יש להראות כי קיימת תשתית ראייתית אשר עשויה להביא בסבירות גבוהה כי התביעה ייצוגית שהוגשה תתקבל.


מהם התנאים אישור תביעה יצוגית?


התנאים לאישור תובנה ייצוגית מנויים בחוק תובענות ייצוגיות. תובענה ייצוגית מוגשת לבית המשפט לפי סכומה, כלומר, תובנה ייצוגית שהסעד הנדרש בה הוא עד שניים וחצי מליון שקלים, תוגש לבית משפט השלום, ותובענה ייצוגית שהסכום הנדרש בה עולה על שניים וחצי מליון שקלים, תוגש לבית המשפט המחוזי.


תובענה ייצוגית לא מאושרת באופן אוטומטי, בשונה מתביעות רגילות. תובענה ייצוגית מוגשת לעיון בית המשפט, אשר דן ראשית בבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, על בסיס כתב התביעה המצורף.

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד דלק נדל"ן בטענה לדיווחים כוזבים

לאחרונה הגיש ע"ד רנן גרשט, תובע ייצוגי, בקשה לאישור תובענה ייצוגית על ידי בא כוחו, עורך דין אופיר נאור, בגין דיווחים כוזבים לכאורה של חברת דלק נדל"ן שבבעלות יצחק תשובה. בתשובה, טענה דלן נדל"ן כי בבקשה לאישור תובענה ייצוגית פגמים וליקויים חריגים.


היקף התביעה הוא שבע מאות ועשרים מליוני שקלים, נגד קבוצת דלק, נגד יצחק תשובה ונגד דירקטוריון ואיליק רוז'נסקי, המנהל הכללי של דלק נדל"ן לשעבר.

בבקשה לאישור תביעה יצוגית, נטען כי עד שנת 2008, פרסמה חברת דלק נדל"ן דיווחים כוזבים, וכן נהגה בחוסר הגינות כלפי משקיעי החברה, והדבר הסב לתובעים נזקים בשיעור מאות מיליוני שקלים במחיקת שווי החזקות הציבור בחברת דלק נדל"ן.

הנתבעים טוענים בתגובתם לבקשה לאישור תביעה יצוגיתף שהוגשה על ידי עורך דין פנחס רובין ועופר צור ממשרד גורניצקי ושות', כי שורה של פגמים טכניים אך גם מהותיים, נפלו בבקשה לאישור תביעה יצוגית, ועל כן יש להביא לדחיית הבקשה לאישור תביעה יצוגית, או למחיקת חלקים ממנה.


בתגובתם, טענו עורכי הדין של דלק נדל"ן כי הטענות המועלות בבקשה לאישור תביעה יצוגית אינן מופיעות בתצהיר שר הוגש על ידי עורך דין גרשט המצורף לבקשה לאישור תביעה יצוגית, וכי אין לעורך דין גרשט עילת תביעה אישית נגד חברת דלק נדל"ן ונגד יצחק תשובה, היות ולא שילם עבור מניות החברה, אותן קיבל כדיבינד, ועל עילות התביעה חלה התיישנות.


עוד טענה חברת דלק נדל"ן וטען יצחק תשובה, כי בבקשה שהוגשה לאישור תביעה ייצוגית, התבלבל התובע בין תביעה נגזרת לבין תביעה ייצוגית, וכי התובע, רונן גרשט, עירבב את עילות התביעה השמורות לבעלי מניות, ביחד עם עילות השמורות לחברה. עוד טענו כי רונן גרשט הודיע ליושב ראשון הרשות לניירות ערך כי בכוונתו להגיש תביעה נגזרת (בניגוד לתביעה ייצוגית).

עוד טוענים הנתבעים כי רונן גרשט הודה במכתבו לרשות לניירות ערך כי אין בידיו ראיות לתביעתו, וכי היעדר ראיות להוכחת תביעה נגזרת נכון גם לגבי הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית. את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, ביסס גרשט על חקירת הרשות לניירות ערך נגד חברת דלק נדל"ן ואיליק רוז'נסקי, בחשד לעריכת שינויים בדו"חות כספיים מתקופות עבר.


גרשט תוקף את חברי דירקטוריון דלק נדל"ן ובעל השליטה בטענה להפרת חובת תום לב ומצגי שווא כלפי בעלי מניות דלק נדל"ן. גרשט טוען לשורת דיווחים כוזבים ומטעים, הכוללים הערכות שווי מנופחות ומצגים שקריים, בין היתר. עוד טוען גרשט בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, כי חברת דלק נדל"ן נטלה הלוואות שכיום אינה מסוגלת להחזיר, ופרעה חלק מחובותיה עבור חלק מבעלי אגרות החוב בעבר.


באוגוסט לשנת 2008, כך טוען, חברת דלק נדל"ן פרסמה הערכת שווי ובה הציגה לציבור את השווי הכלכלי של החברה, הון עצמי בהערכת השווי עמד על שלושה וחצי מיליארד שקלים- אשר התברר כשגוי. כך טען גרשט בבקשה לאישור תביעה ייצוגית.

לסיכום, כפי שראינו, על מנת להגיש תביעות ייצוגיות, יש להגיש ראשית בקשה לאישורה, ולה יצורף כתב התביעה. במקרה של הבקשה לאישור תובענה יצוגית נגד דלק נדל"ן, נטען כי החברה הציגה בפני משקיעיה נתונים לא נכונים אודות החברה, דבר אשר הביא להטעייתם ולנזקים כספיים.

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il