מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

איילה מאליס כהן מדווחת כי דוח מבקר המדינה שם דגש על יישומה של הנחיית היועץ המשפטי לממשלה האוסרת לגליזציה של שימוש בסמים, כך על פי  "דוח מבקר המדינה 2011, המשרד לבטחון פנים, משטרת ישראל, סגירת תיקי חקירה בשל היעדר עניין לציבור".


מדיניות התביעה נגד חשודים בגירים בעברה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית מוסדרת בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מדצמבר 1985 (שעודכנה בספטמבר 2003) בנושא "מדיניות התביעה - סמים : החזקה ושימוש לצריכה עצמית".


ההנחיה, הנסמכת על המלצותיה של ועדה בין-משרדית לטיפול מקיף בנושא הסמים, מבטאת את מדיניות היועץ המשפטי לממשלה, המתנגד ללגליזציה של שימוש בסמים מכל סוג שהוא.


נקבע בה כי יש להעמיד לדין בגירים גם במקרים של החזקה לצורך שימוש עצמי בסמים קלים וכי תיקים נגד חשודים בעברה זו ייסגרו בשל היעדר עניין לציבור רק אם מדובר במעידה חד-פעמית של אדם נורמטיבי, ללא עבר פלילי בתחום הסמים ועברות רלוונטיות אחרות, לרבות תיקים שנסגרו בעילות השונות ותיקים הממתינים לבירור הדין.


עוד נקבע בהנחיה כי במסגרת סגירת התיק בשל היעדר עניין לציבור יש להחתים את החשוד על בקשה לסגירת התיק באזהרה. הבקשה כוללת התחייבות שהחשוד שלא להוסיף ולהשתמש בסמים מכל סוג שהוא, וכן את הצהרתו שאם ייתפס בשנית ימוצה עמו הדין אף לגבי העברה הראשונה..


אי-יישום מדיניות התביעה בולט בעברה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית המוסדרת בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מ-1985 האוסרת לגליזציה של שימוש בסמים מכל סוג שהוא: עלה כי כ-37% (30 מבין 83) מתיקי המדגם שעניינם החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית נסגרו במשטרה (ביחידות החקירה והתביעה) בשל היעדר עניין לציבור, אף שלא עמדו בתנאים שנקבעו בהנחיה.


עוד עלה כי כ-43% (36 מבין 83) מהתיקים האלה נסגרו בלי שיחידות החקירה והתביעה החתימו את החשודים על בקשה לסגירת התיק באזהרה, שהוא על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה תנאי לסגירת התיק בעילה זו.


דוגמא לכך הוא תיק משנת 2009 - במרס 2009 נפתח בתחנת משטרה שבמחוז צפון תיק נגד חשוד בעברה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית.


בספטמבר 2009 נסגר התיק ביחידת החקירות בשל היעדר עניין לציבור, אף שבשנים 2006-2009 נפתחו לחשוד 16 תיקים בעברות של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית ושל החזקת כלים להכנת סם.


בנסיבות האלה סגירת התיק לא תאמה את התנאים הקבועים בהנחיה, המתירים סגירה בשל היעדר עניין לציבור.

אודות הכותב:

הכותב הינו בלוגר וסטודנט לתקשורת

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il