מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראל


תעודה


הננו לאשר בזה, כי


מר אייל אלי


השתתף/ה בהשתלמות תעודה


הכשרת בוררים


שהתקיימה בין התאריכים: 28.4.10 עד 14.7.10 (40 שעות אקדמיות) 


עו"ד יורי גיא-רון                עו"ד יוסי מנדלסון                עו"ד ארנה לין


ראש לשכת עורכי הדין            יו"ר המכון                        יו"ר המכון


 


המכון הישראלי 


לחוות דעת


עדים מומחים ובוררים


                        וזאת


                      לתעודה


                        כי


                      אייל אלי


סיים את הכשרתו בקורס לבוררים שנערך מטעם המכון הישראלי לחוות דעת מומחים


היום הזה כ"ה לחודש אדר ב'  לשנת תשע"א


31 מרץ 2011


כב' השופט (בדימוס)             עודד לופט, עו"ד


אורי שטרוזמן                          מנהל


 

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il