מאמרים - חיסכון פיננסי לילדים - איך לא חשבו על זה קודם? הדפסה מאתר מאמרים

חיסכון פיננסי לילדים - איך לא חשבו על זה קודם?

נכתב על ידי יוסי לנדוי

[ הדפסת המאמר ]

  היום ניתן לעשות חיסכון פיננסי לכל מטרה ולכל טווח:


 רכישת דירה,השכלה גבוהה, חגיגת בר מצווה,נשף סיום תיכון, חתונה, טיול שיחרור מצה"ל, פתיחת עסק  עצמאי וכו'.


מכיוון שהמחוקק סגר את האפשרות לחיסכון הוני בקופת גמל מחד, ומאידך הפך את המכשיר הפנסיוני הזה לארוך טווח


 כאשר בעבר ניתן היה לחסוך לתקופה של 15 שנה, ואילו כיום הכסף סגור  עד לגילאי פרישה השונים של 2 המינים,


התעורר הצורך במכשיר חדש שיאפשר להורים ו/או לסבים/סבתות לחסוך עבור נכדיהם למטרות שבפתיח של מאמר זה.


מוצר החיסכון הפיננסי, הקיים בכל חב' הביטוח ובמרבית בתי ההשקעות, מאפשר לחסוך בהפקדה חודשית ו/או בסכום חד פעמי.


בניגוד למתחריו (פקדונות שקליים למיניהם ותוכניות חיסכון בנקאיות) , הוא נזיל בכל עת.


בניגוד לקרנות הנאמנות השונות אין פער ברכישתו בין מחיר קנייה למחיר פדיון, לא נגבית בגינו עמלת קנייה


ובעת מכירתו לא משולמת עמלת מכירה.


בנוסף דמי הניהול הנגבים בגינו שקופים, לא גבוהים , ולא כוללים דמי נאמן, דמי משמרת ני"ע  ושאר ירקות הקיימים בבנקים.


היתרון הבולט שלו, בעת תקופה של תנודות חדות בשווקי העולם, הוא היכולת לנוע בין מסלולי השקעה ללא תשלום של מס ריווחי הון,


 20%  מהרווח הריאלי, בעת המעבר.


יתרון זה מאפשר , למעשה, לקבל תשואה גם על יתרת הרוח, מעין מנגנון של ריבית דריבית שלא קיים בעת מעבר בין


קרן נאמנות אחת לרעותה.


שימוש מעניין שניתן לעשות במכשיר הזה, הוא ניתוב כספי קצבת הילדים של הביטוח הלאומי לטובת העניין.


מדובר בסכומים עפ"י הפירוט הבא הלקוח מהאתר של המוסד לביטוח לאומי.


ילדים - שיעורי הקצבה  


סכום קצבת הילדים מחושב לפי מספר הילדים במשפחה, תאריך הלידה שלהם ואם המשפחה זכאית לקצבת קיום מהביטוח הלאומי, בהתאם למפורט להלן:


1. בעד ילדים שנולדו עד 31 במאי 2003 משולמים הסכומים האלה:


מיקום הילד במשפחה שנולד  עד 31 במאי 2003


סכום הקצבה


המשולם בעד הילד


ראשון


169 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)


שני


252 ש"ח (החל ב- 01.04.2011)


שלישי


284 ש"ח (החל ב- 01.07.2010)


רביעי


446 ש"ח (החל ב- 01.07.2009)


חמישי ואילך


375 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)


 


2. בעד ילדים שנולדו מ-1 ביוני 2003 ואילך משולמים הסכומים האלה:


 


מיקום הילד במשפחה שנולד מ-1 ביוני 2003


סכום הקצבה


המשולם בעד הילד


ראשון


169 ש"ח (החל ב- 01.01.2011)


שני


252 ש"ח (החל ב- 01.04.2011)


שלישי


252 ש"ח (החל ב- 01.07.2010)


רביעי


252 ש"ח (החל ב- 01.07.2009)


חמישי ואילך


169 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) 


 


3. מקבלי קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה או קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה - מקבלים תוספת בעד הילד השלישי והרביעי במשפחה, נוסף על הסכומים המפורטים למעלה, בסך 118 ש"ח (החל ב- 01.01.2011) לכל ילד.


 לסיכום


התוכנית, המשווקת ע"י כל חב' הביטוח/בתי ההשקעות המובילים, מאפשרת לבחור ולשלב בין מגוון רחב של מסלולי השקעה.


היתרונות:


1. דמי ניהול מהחיסכון בלבד- ללא דמי משמרת,עמלות קנייה/מכירה וכו'.


2. נזילות מלאה ? ללא כל קנסות פדיון מכל מין וסוג, ניתן למשוך בכל נק' על ציר הזמן.


3. גמישות ? מעבר בין מסלולי השקעה ללא" אירוע מס", בניגוד לכל אפיק חיסכון אחר המחייב תשלום מס רווחי הון בעת מימוש.


המוצר לא ניתן לרכישה בסניפי הבנק.


 


 
יוסי  לנדוי
מייסד
הגנות - ביטוח פנסיה ופיננסים
find us on facebook
http://il.linkedin.com/in/3haganot
yosi@3haganot.co.il
פקס 0722522602
נייד  0545345744

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il