מאמרים - הדפסה מאתר מאמרים

נכתב על ידי

[ הדפסת המאמר ]

אני


המלה אני טומנת בתוכה עולם שלם, עולם ומלואו, עולם שאין לו סוף ואין לו התחלה.


ובכל זאת נתחיל מזה שבספר המקרא "בראשית" פרק י"ז פסוק א" שם בפעם הראשונה מוזכרת המלה אני כאשר אומר יהוה אל אברם "....ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים":מתחיל הפסוק במילה "ויהי"... ומסתיים במילה "תמים".  כלומר כדי להיות אל צריך להיות תחילה "תמים" והמילה תמים בהיפוך אותיות נהפכת למתים וזאת פעולה שצריכה להיעשות כדי להיות אל: למות...


וכדי למות יש לותר על כל הדפוסות שאגרנו בחיינו הקצרים. כלומר עלינו לעשות תשליך באמת.


לא לעמוד מול הים ולהשליך אבנים אלא להשליך את ה-א מתוך המילה אמת שהיא הנפש שהיא בעצם הדברים שיצרנו בחיינו ואנו תלויים בהם כמו נכסים, בית, ילדים, מכונית, משפחה , חברים  וכול" ...


נחזור למילה אני  ונתחיל לפרק אותה לגורמים


 


ונתחיל מה—א שהאלף מורכבת משלוש אותיות והם ו" באמצע ושני יודים אחת למעלה והשנייה מלמטה. ידוע לנו שהאות ו" היא הגוף וכך אנו רואים שהגוף מלווה בשני אותיות י" האחת מלמעלה והשנייה מלמטה ומכיוון שהיוד מסמלת את החכמה והחכמה בגוף האדם זה העיניים אז מכאן אנו מבינים שהגוף מלווה  בזוג עיניים ולא בעיניים הגשמיות, אלה עין אחת שזה המח האחורי שעל זה אומר המדע אנחנו רואים הפוך והמוח האחורי מיישר לנו את התמונה .


אחרי ה-א" באה האות נ" והסכום שלה הוא 50 כלומר 50 שערי קדושה/טומאה והכל תלוי ברצון האדם כלומר: הרוצה להטמא מסייעין בידיו ... או לחילופין הרוצה להיטהר מסייעין בידיו....


 


אחריי ה-נ" באה ה-י" והיא זו שדוחפת את כל המחשבות והמחשבות הם הזכר והנקבה ואלהים שהוא קו האמצע, המאזן בין הזכר לבין הנקבה.


בספר שמות במקרא פרק ל"ה פסוק ל" : ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בו אורי בן חור למטה יהודה: וימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה :ולחשוב מחשבות....


כאן אנחנו רואים שהמילה ולחשוב דוחפת את "מחשבות" והמילה ו-לחשוב- כאשר ה-ו" היא הגוף והמילה לחשוב בגימטריה =346  = רצון = אשליה ובכל המילים האלו אנחנו נמצאים , ועוד לפני שהוצאנו את הרצון לפועל כלומר: כוונה דבור ומעשה , ואנו נמצאים לפני המעשה, ולפני הדיבור נשאלת השאלה האם אנו נמצאים ברצון (אשליה ) טהור או שיש עמו הרצון לקבל בלבד.


וזה עיקר העיקרים האם המחשבה הגיעה מעולם הבריאה - או מעולם המחשבה?


 


וכשכל הדברים הללו נמצאים בתוך ה : "אני"  עלינו לחשוב טוב טוב לפני כל משפט שמתחיל במילה אני, כי כל משפט מתחיל באגו ומסתיים באגו ומקבל הנחייה כיצד יאמר בצורה הטובה ביותר שחלילה וחס האגו שלי לא ייפגע ותמיד אני ארגיש שידי על העליונה.


 


 

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il