מאמרים - המודל הצ'יליאני של קופות גמל הדפסה מאתר מאמרים

המודל הצ'יליאני של קופות גמל

נכתב על ידי עדי שריג

[ הדפסת המאמר ]

מהו המודל הצ'יליאני?


המודל הצ'יליאני גורס כי מרבית בני האדם אינם מודעים לרמת הסיכון והרכב ההשקעות בחסכונות הפנסיוניים שלהם. המודל מקשר בין גיל העמית וצרכיו בנוגע לחשיפה לסיכון. כיוון ולאורך זמן שוק ההון נמצא תמיד בעלייה, עמיתים צעירים, בעלי אופק השקעה רחב עד לפרישה לגימלאות, טוב יעשו אם ישקיעו באפיקים בהם רמת הסיכון גבוהה, ואיתה גם רמת התשואות המתקבלות. מנגד, חוסכים מבוגרים הקרבים לגיל הפרישה מגימלאות, אופק ההשקעה שלהם הוא קצר. במידה ושוק המניות יספוג ירידה חדה, גם אם זמנית, הדבר עלול לפגוע מאד בכספי החסכון הצבורים בחסכונות עמיתים אלו כיוון ולא יהיה בידי השוק להתאושש לפני שיהיה צורך לעשות שימוש בכספים.


חברות המנהלות קופות גמל, מנהלות אותן כתיק השקעות כללי שאמור להיות לכולם, ומתוקף כך וודאי שאינו מתאים לאחדים. מנגד, העמיתים אינם מודעים או קשובים לצרכי עצמם, במידת החשיפה לסיכון והרכב תיק ההשקעות המנוהלות בקופות הגמל בהם הן עמיתים.


על פי המודל הצ'יליאני, במקום מסלול אחד כללי, על קופות הגמל לנהל 4-6 מסלולים השונים זה מזה ברמת החשיפה לסיכון (ורמת הסיכוי לתשואה גבוהה). כאשר אדם צעיר פותח קופת גמל המנוהלת על פי עקרונות המודל הצ'יליאני  המסלול אליו יקושר העמית יהיה מסלול בעל רמת סיכון גבוהה, כיוון והמטרה המוגדרת בשלב זה של חיי העמית היא קבלת התשואה המירבית בתקופת החסכון.


ככל שגיל האדם עולה, החסכונות בקופת הגמל שלו יעברו ממסלול למסלול תוך הקטנת מידת החשיפה לסיכון. המעבר יתבצע באופן אוטומטי כדי למנוע את הצורך בהתערבות העמית שאינו מבין ואף אינו מתעניין בכספי הפנסיה שלו.


איך יושם המודל הצ'יליאני בארץ?


המודל הצ'יליאני ייושם בחלקו בארץ. המסלולים השונים הנקבעים על פי גיל העמית יקבעו כברירת מחדל. החברות המנהלות יהיו חייבות ליידע את העמית על מעבר בין המסלולים השונים. במידה והנחת היסוד של המודל הצ'ילאני נכונה והעמיתים אינם מגלים עניין ומעורבות בניהול כספי הפנסיה שלהם, חברת ניהול קופות הגמל תעשה זאת עבורם ותעביר אותם בין המסלולים המתאימים לגילם באופן אוטומטי.


מאידך, עמית המעוניין לתפוס שליטה של ניהול כספי הפנסיה שלו רשאי לעשות זאת בכל עת (עד להתחלת קבלת הקצבה). זכותו של עמית לקראת גיל הפרישה לבחור במסלול בעל סיכון מירבי מנייתי כמו שגם זכותו של העמית הצעיר שונא הסיכון לבחור במסלול בעל חשיפה מינימלית לסיכון.


 

אודות הכותב:

עדי דהן

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il