מאמרים - כ- 110 חברות נרשמו עד כה לתחרות המצוינות בבטיחות, גיהות ובריאות בתעסוקה שמארגן המוסד לבטיחות ולגיהות הדפסה מאתר מאמרים

כ- 110 חברות נרשמו עד כה לתחרות המצוינות בבטיחות, גיהות ובריאות בתעסוקה שמארגן המוסד לבטיחות ולגיהות

נכתב על ידי דורן תקשורת

[ הדפסת המאמר ]

כ- 110 חברות נרשמו עד כה לתחרות המצוינות בבטיחות, גיהות ובריאות בתעסוקה שמארגן המוסד לבטיחות ולגיהות. התחרות, שמתקיימת זו השנה ה- 25, הפכה למסורת שנוטלים בה חלק מאות מפעלים, ארגונים ומקומות עבודה, אתרי בנייה, משקים וארגונים חקלאיים, כשחלקם נמנים על המובילים בתחומם בארץ ובעולם.


ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום והרשמה ממשיכה עד לתאריך 15.3.11.


 


השנה התחרות מתקיימת במתכונת שונה וחדשה, במסגרתה המועמדים המעוניינים להשתתף צריכים להגיש חומר כתוב המצביע על המצוינות שבפעילותם בתחום הבטיחות, גיהות ובריאות בתעסוקה, ויהיה עליהם להציג בפני הועדות את הפעילות שלדעתם מזכה אותם בהוקרה. לאחר מכן ועדות השיפוט המגזריות וועדת השיפוט העליונה יבקרו במקומות המועמדים שהגיעו לשלבים הסופיים של התחרות וישפטו אותם.


טקסי הענקת פרסים למצטיינים יתקיימו במהלך שנת העבודה.התחרות מאורגנת על ידי המוסד לבטיחות ולגיהות, בשיתוף משרד התמ"ת ? אגף הפיקוח על העבודה, התאחדות התעשיינים בישראל, ההסתדרות החדשה, המוסד לביטוח לאומי, ארגון הממונים על הבטיחות בישראל, האגודה הישראלית לרפואה תעסוקתית, משרד הבריאות, מכון התקנים וארגון נכי תאונות עבודה.


יושבת ראש ועדת השיפוט העליונה היא כבוד השופטת גב' ורדה וירט-לבנה מבית הדין הארצי לעבודה.


 


לפרטים נוספים ולהרשמה לתחרות, באתר המוסד לבטיחות ולגיהות:


 http://www.osh.org.il

 המוסד לבטיחות ולגיהות הינו תאגיד ציבורי המוביל את נושא הבטיחות והבריאות בעבודה בישראל, ומשמש כתובת מרכזית למידע, הדרכה וייעוץ בנושאים הקשורים לתחומים אלה. תפקידיו של המוסד לבטיחות ולגהות הן לנהל פעולות הסברה והדרכה במקומות עבודה  באמצעות מחוזותיו הפרושים בכל רחבי  הארץ; לערוך ולפרסם מחקרים וסקרי סיכונים במקומות עבודה; לסייע לבחירת נאמני בטיחות ולהקמתן של ועדות בטיחות במקומות עבודה, להדריכם ולעודדם בפעולתם; לייעץ ולקדם פעולות לסילוק מפגעי בטיחות ומפגעים בריאותיים


 

[ הדפסת המאמר ]

מתוך אתר מאמרים, ספריית מאמרים לשימוש חופשי.
http://www.articles.co.il