חוק לרון
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

חוק לרון 

מאת   02/09/2010 |  נצפה 3469 פעמים

"חוק לרון" שהופעל לאחרונה – עניינו מקבלי קצבת נכות כללית ועידודם להשתלב בשוק העבודה. המדובר בקהל נכים ב"נכות כללית" (לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי) המקבלים קצבת נכות כללית משך 12 חודשים לפחות, כאשר ייצאו הם לעבוד – לא תאבד להם הקצבה, אלא תופחת הדרגתית בשל ההכנסה הנוספת, ובכל מקרה ההכנסה מעבודה וקצבה גם יחד, תהיה גבוהה מסכום הקצבה בלבד.

האמור לעיל משרת מטרה חשובה – היא מכשירה "הכנסה לא מדווחת" מעבודה של נכים מקבלי קצבת נכות כללית, ומאידך הסירה את האיום שאם ייצאו לעבוד תוסר מהם מיידית ההכרה בנכותם הכללית שמהותה היעדר כושר לכל עבודה.

לכאורה מהפכה – ואולם אין משמעות התיקון לחוק שינוי מהותי להגדרת "מיהו נכה" בנכות כללית – ראשית המדובר בתיקון "מצב קיים" – רק לנכה המקבל קצבה לפחות משך שנה. שנית "הזכות" – לצאת לעבוד ולהוסיף לקבל קצבה (הנקראת "קצבת עידוד"), תנאי בצידה – יפסיק הנכה עבודתו לאורך 36 החודשים מתחילתה – באמצע התקופה או לקראת סופה – לא יטען הביטוח הלאומי שבשל כך שהוא עובד שוב אינו עונה להגדרת "נכה" (היינו שבשל ליקויים בריאותיים נפגע קשה כושר עבודתו) – והוא ישוב למעמדו ולקצבתו הקודמת. מכאן שנכה שמצא עבודה והתמיד בה שלוש שנים וחודש וחדל לעבוד – לא יהיה זכאי עוד לקצבת נכות – אלא ייאלץ, אם הפסיק לעבוד בשל מצב בריאות לקוי, לחזור ולתבוע כ"נכה חדש" – מהתחלה. שאלה מהותית – האם במקרה כזה ישמע הביטוח הלאומי לטענה שיש להתעלם מתקופת עבודה קודמת זו כשהוא מעריך "אבדן כושר עבודה" של הנכה לעיסוק בכל עבודה – להכרה בו מחדש? ומה אם למשל איבד הנכה את עבודתו בשל כך שהמפעל נסגר או שהנכה העתיק מקום מגורים וכיו"ב, עניינים שאין בינם ל"כושר העבודה" ולא כלום?

נראה שהביטוח הלאומי צריך להודיע מראש שבשום מקרה לא תעלה טענה של "כושר עבודה" נגד נכה שיצא לעבוד והשתכר ועשה כן משך תקופה של שלוש שנים ואף יותר – (כשנענה לקריאת חוק לרון לצאת ולעבוד) ולכן יש לו "כושר עבודה". ראוי ורצוי שלפרק עבודה זה לא תהיה אפשרות להתייחס בדיון מחדש בכושר העבודה, ואף בדיון בנכות הרפואית שהיא המדרגה הראשונה בהערכת נכות לצורך נכות כללית.

נכה העונה להגדרה לעיל, שתופסק עבודתו אחרי 35 חודשים ישוב לסטטוס הקודם שלו כנכה ולקצבתו הקודמת (כך החוק).

להלן (כללית) שיעורי ההפחתה מקצבה לנכה שעובד ומשתכר (לפי "חוק לרון"): בהכנסה מ-1,665 ש"ח ועד 1,982 ש"ח יופחתו 10% מהקצבה, בהכנסה שבין 1,982 ש"ח ועד 3,568 ש"ח תופחת הקצבה ב-30%, לגבי הכנסה של 3,568 ש"ח ועד 4,757 ש"ח - 30% הפחתה, בהכנסה של 4,757 ש"ח ועד 5,391 ש"ח (קצבת עידוד) הפחתה מהקצבה בשיעור 30% (ועד 1,054 ש"ח), לגבי הכנסה מעבודה בין 5,391 ש"ח ועד 7,373 ש"ח 40% ניכוי מהקצבה (ועד 1,847 ש"ח), וכך גם עד הסכום המירבי המזכה בקצבת עידוד – מעל הכנסה זו של 7,373 ש"ח - ניכוי של 60% מהקצבה (ניכוי מעל 1,847 ש"ח) – כל עוד קיימת הזכאות לקצבה.

האם "חוק לרון" ישיב נכים למעגל העבודה? ימים יגידו.

 

ע. שילוני עו"ד

ע. שילוני עו"ד מומחה בנזיקין ובתביעות לביטוח לאומי - 30 שנות וותק והצלחות http://www.shilonican.com>

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה