קשט את עצמך ואחר כך קשט אחרים (סנהדרין)
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

קשט את עצמך ואחר כך קשט אחרים (סנהדרין) 

מאת   26/04/2010 |  נצפה 4223 פעמים

משפט חינוכי מדהים ונפלא המופיע במסכת סנהדרין,

קשט=יפה עצמך ורק אח"כ יפה אחרים, אין לו לאדם לשפר אחרים קודם שהוא משפר את עצמו.

(במסכת בבא מציעא ק"ד) – כתוב קשט עצמך ואחר כך אחרים, דאג לתיקון פגמיך שלך בטרם תבוא להוכיח אחרים.

כך איש חינוך צריך קודם כל ללמוד בעצמו, לדעת היטב חומר, לפני שהוא מלמד אחרים.

אנו מודעים להשפעתו הרבה ביותר של המורים בהקניית "הידע" לתלמידים ובודאי בהקניית חכמה ודעת.

אדם חייב לטפח עצמו-לחזק הפגמים החלשים שבו בחכמה בדעת ובכל תחומי הרגש, ביחס,באנושיות ובטוב לב – לפני שהוא מחנך אחרים להיות טובים ומועילים.

ברור לי מניסיוני הרב במערכת החינוך ואף על סמך מחקרים רבים, כי ההישגים הלימודיים בכל מגוון המקצועות תלויים בעיקר...בעיקר... במורים.

העיקרון החשוב ביותר בהעברת הידע לתלמידים לדור הבא,לאחרים הוא בביסוס הידע במורה עצמו, מורה שאינו יודע היטב חשבון,אוריינות,כתיבה יצירתית,תנ"ך,תלמוד,היסטוריה,מדעים,ביולוגיה ופיסיקה לא יוכל ללמד תלמידיו מקצועות אלו ולהגיע עימם להישגים.

בזמנו, בתחילת עבודתי כמפקח בעיר מסוימת פנתה אלי אמא של תלמידה מכיתה ה' והבהירה לי כי לדעתה התלמידים בכל הכיתה אינם יודעים חשבון-כלל.

למחרת הופעתי בביה"ס יחד עם המדריכה המחוזית שלי למתמטיקה – ובדקנו המצב בחשבון.

בשיחתנו עם המורה התברר כי ההישגים הנמוכים (רמת כיתה ג') נבעו מכך שהמורה מצוינת בחינוך הכיתה ובהוראת תורה,דינים ועברית,אך אינה יודעת דבר בחשבון.

היא נענתה לבקשת המנהלת ללמד חשבון למרות שהבהירה כי אינה יודעת היטב המקצוע (ההישגים בשאר המקצועות של מורה זו היו מעולים) מיד ביצעתי "החלפה", הצמדנו המדריכה לביה"ס ובמיוחד לכיתה זו, תוך חודשיים הרמה בחשבון הגיעה לפסגות הכל...הכל...

תלוי במורה מצוינת – מורה שיודעת היטב החומר.

ברוב המקרים, בהם הישגי הבגרות במוסדות החינוך היו נמוכים הסיבה העיקרית הייתה איכות ורמת המורים.

אי אפשר... לא ניתן... להגיע לראש פסגה של כל מקצוע אם המוביל,

המשפיע... המלמד המורה אינו מנהיג.

מורה-מנהיג איתן חסון ומצוין חייב להיות קודם כל חכם וידען ובעל כלים יחודיים נכונים ויעילים כדי להחדיר בתלמידים הידע מחד ומאידך המוטיבציה כדי שירצו ללמוד,להשכיל ולהיות חכמים.

אנו יודעים "ששאילת שאלות" מהווה הכלי המתודי היעיל והמצוין להיות חכם.

שאלות-טובות,יעילות ומרתקות קיימות בעיקר אצל בעלי הידע, הקניית הידע מהמורים ומהמתודות היעילות שלהם להקניית הידע.

כאשר לומדים מתוך שמחה ואושר, כאשר לומדים ומצליחים הרי ניתן ראוי וחשוב לשאול שאלות על סמך הידע,או אז הופכים להיות חכמים ונבונים.

אנו יודעים שלא די במורה בעל ידע, אף כי ברור לנו כי "ידע הוא כוח", ידע מהווה בסיס תשתית להצלחה, אך עלינו ובעיקר המנהלים חייבים ליצור במה איתנה של מורים שואלים שאלות על סמך הידע הטמון בהם.

ככל שידע רב טמון היטב ומבוסס וככל שנרגיל המורים לשאול שאלות כל הזמן, נאפשר להם לשאול, ניתן להם "במה" לשאול, נכריח כל מורה לשאול כל הזמן – נבנה מערכת מרתקת ומצוינת – כאשר בנינו מורים חכמים.

בקורסי המנהלים בהם הנני מלמד – אני נוהג לחלק שלושה מאמרים בכל שעור – המאמרים מעבירים בהם את הידע – שכאמור ידע הוא כח.

אך על כל סטודנט-לשאול שלוש שאלות-על כל מאמר, אף כי אם הוא מסכים עם כל הכתוב, חובה להרגיל כל מורה,כל מנהל,כל מפקח לשאול ולשאול שאלות כך נהפוך את המורים לחכמים,המה החכמים יבנו "במה" מעולה של תלמידים חכמים השואלים שאלות.

אנו יודעים לאחרונה על חשיבות הורים כמנהיגים, לכן ראוי לשלב את ההורים אף הם כמקנים ידע וחכמה לבניהם.

להמליץ להורים כלים,דרכים,שיטות ומתודות מגוונות וחיוביות,כדי להקנות לילדים ידע.

לספר להם סיפורים,לקנות להם ספרים,לעודד אותם לקרוא ולהעשיר מוחם בידע, אך לשבת מדי יום מדי ערב לפחות שבע דקות עם כל ילד, להאזין לו, לשבח אותו, לעודד אותו לשאול שאלות על סמך כל הידע שרכש מכם – ההורים ומהספרים שקרא, כך יהיו ההורים שותפים איתנים בהפיכתם של בניהם לחכמים.

ידוע הסיפור על רבי יוחנן ותלמידיו בר הפלוגתא שלו, החברותא האיתנה שלו – "ריש לקיש", רבי יוחנן היה גאה בריש לקיש כפי שמצינת הגמרא במסכת בבא מציעא, שכל פעם שהיה רבי יוחנן מעלה רעיון חכם ויצירתי, היה ריש לקיש מעלה – עשרים וארבע קושיות ובכך השתבחה תורה.

כל מדען,כל חוקר בכל התחומים יודע כי ככל שהשאלות תהיינה טובות ואיתנות – הרי התשובות תהיינה מעוגנות היטב ומועילות מאוד.

ברור לנו שיש להקצות זמן רק לשאילת שאלות כדי שהתשובות תהיינה בהתאם.

אנו יודעים שראוי להקצות 70% מהזמן להשחזת מסור או גרזן ורק 30% לכריתת עצים , השאלות כמו המסור מחדדות את השכל.

אנו יודעים כי הלימוד בישיבה מתכון למצוינות. המתודה הטובה והיעילה ביותר ללמידה קיימת בישיבה = לימוד בחברותות,דרך לימודית זו מאפשרת לכל אחד להקשיב לחברו ולשאול שאלות,להתווכח,לא להסכים לדעותיו, כך הופכים להיות חכמים.

אך לפני כל ויכוח,לפני כל שאילת שאלות בחברותא חייבים ללמוד וללמוד, להטמיע ידע במח כדי שהשאלות יהיו איכותיות ומרתקות.

אנו יודעים חשיבות האינטליגנציה הרגשית ביחסים שבין אדם לחברו, בודאי ביחסי מורה-תלמיד, ככל שהמורה יעגן היטב כללים מעולים ביחס,כבוד,אהבה,עידוד,אמפתיה,הקשבה,חיוך,שיתופיות כך יוכל להפנות דרך זו ביחסו לכל תלמיד.

צריך כל אחד מאתנו להפנים בתוכו כללי התנהגות בריאים ונכונים וכך יוכל להיות חבר נאמן,מעולה וחביב לחבריו.

קשט עצמך וכן קשוט עצמך תחילה – בנה לעצמך אישיות חיובית,

ערכית,חביבה וטובה לפני שאתה מעיר הערותיך לתלמידיך ולחבריך.

קשה לעצב דמותם של אחרים לפני שהכלים והדרכים מעוגנים היטב באישיותך שלך.

בניית חיי חברה ביהדות איתנה וחשובה, ברור לנו באופן חד-משמעי כי הישגי התלמידים בלימודים ובהתנהגויות,בחיי חברה ובערכים,

בהשכלה רחבה ובאהבת תורה תלויים רק ואך ורק במורים.

למורים צריכים להיות שתי תכונות עיקריות הטמונות בהם היטב-


    • ידע,חכמה,השכלה – היינו אינטיליגנציה שכלית I.Q..
    • כלים מתודיים כדי להקנות הידע בדרך חביבה ויעילה היינו שילוב אינטילגנציה ריגשית E.Q..

נמצא שגם מורה חביבה,נחמדה,יעילה המשתמשת בכלים דידקטיים נפלאים לא תוכל להצליח אם הידע הבסיסי לא מצוי בה.

מצאנו כי ההישגים הנמוכים בבחינות בגרות, נבעו ממורים חלשים,כאשר בכל עיר ובכל שכונה לא משנה המצב הסוציואקונומי ההישגים בכל תחום יהדות,תורה,מתמטיקה,מדעים ואנגלית נבעו רק ואך ורק מרמת המורים,מיכולתם ומידיעותיהם שלהם, ההישגים הלימודיים ובודאי ההישגים ההתנהגותיים והערכיים תלויים רק במורים מעולים.

ראוי להדגיש בהזמנות זו – כי כאשר ההישגים פורחים כאמור בגלל מורה מצוין – אין כלל וכלל אלימות בכיתות ובמוסדות אלו.

חשוב שכל אחד מאתנו מורים והורים יחדיר לתוכו את שני המשפטים מהגמרא –

"קשט עצמך ואחר כך קשט אחרים" (סנהדרין)

"קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים" (בבא-מציעא)

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה