מפת לידה ? אמת מול אשלייה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מפת לידה ? אמת מול אשלייה 

מאת   02/09/2005 |  נצפה 6212 פעמים
יש וכדאי להבין כי במהות עידן האדמה אשר מהותו הינה חווית החומר מול הרוח, נוצר הצורך, אשר לא היה בעידני העל הקודמים לו ואשר חומריות ופיסיות לא היתה בהם, ליצור את ה"אחר" מול ה"אחד" על מנת לקיים את אבן היסוד של העידן הזה - את חופש הבחירה.

מאחר וללא מציאות ה"אחר" ה"אחד" הינו המציאות היחידה ועל כן בקיום מציאות אחת ויחידה הבחירה אינה קיימת. מתוך מהות זו ולצורך קיומה נוצרה מציאות ה"אחר".

ההבנה הבסיסית של האחדות אשר הינה שורש הבריאה ואשר לא היתה בבחינת שאלה בכל שלושת העידנים שקדמו לעידן האדמה, הפכה לנושא ההבנה והלימוד של עידן זה. לצורך הבנת האחדות היה הכרח ביצירת הנפרדות אשר על בסיסה מתקיים עידן זה. ועל כן, ממקום של יצירת נפרדות אשלייתית לצורך לימוד והבנת האחדות נוצר הצורך בבריאת מציאות אשלייתית של ה"אחר" על מנת לאפשר את הבחירה שבין ה"אחד" לבין ה"אחר".

על מנת להמחיש את הצורך הזה בעידן האדמה אותו אנו חווים יש וכדאי להבין את משמעות המשפט "בהעדר זה שאני לא, זה שאני כן אינו קיים". כלומר כדי שמציאות ה"אחד" תתקיים חייבת להיות מציאות של "אחר". יש וכדאי להבין כי הבנת מהות וחוויתו אינה יכולה להתקיים במציאות אבסולוטית, מאחר ומהות האחד בבריאה הינה אבסולוטית, הדרך היחידה להבין אותה היתה דרך עידן פיסי ודרך יצירת מציאות של נפרדות וניגודיות.

מכאן יקל להבין שכל אדם נולד עם שתי האפשרויות במקביל, מתקיימים בו אפשרויות ה"אחר" מול אפשרויות ה"אחד". שכן אילו לא התקיימו שתייהן לא מסוגל היה להבין את המהות של ה"אחד". המשיכה של הרובד הנשמתי תהיה לעולם לכיוון האחד, שכן את אותה מציאות היא מכירה ומבינה היטב, בעוד שהמשיכה של רובד הנפש תהיה תמיד לכיוון ה"אחר" מאחר והוא יראה תמיד כקל יותר, קורץ יותר ותואם את רמת התדר בו הוא נמצא, ומאחר והתפתחותו הינה במסגרת סביבתית המשקפת את ה"אחר".

יצירת כפל האפשרויות בהוויה הנשמתית הינה הכרח על מנת לקיים את התנאי העליון של הבחירה החופשית. מאחר וכך, הרי מעצם בחירת ההוויה הכוללת של הנשמה ובעת התיכנון המדוייק והקפדני של חוויותיה, שיעוריה ותיקוניה, נלקחים בחשבון כל הארגומנטים וכל הנתונים הנדרשים לצורך יצירת הוויה מושלמת. יש להבין כי כל אותם נקודות ומסלולי קושי בחיים הפיזיים אינם אלא עוד שיעורים וחוויות בראיה הנשמתית, הם לא אחר מאשר עוד מכלול של אפשרויות שנלקחו בחשבון בעת התיכנון המוקדם. אין מצב ואין סיטואציה אשר לא נלקחה בחשבון ואשר לא נוצרו המערכים התואמים לה.

ניתן בנקל להבין, אם כך, כי המערך הקיים סביב אותה הוויה והכולל את מקום הלידה וההתפתחות, את הסביבה הקרובה והרחוקה, את כל המתרחש באותה סביבה, את כל המפגשים המתקיימים לאורך התקופות ואת כל השינויים וההתרחשויות שבחיי האדם כחלק בלתי נפרד מאותה הוויה כוללת אשר מכילה הן את מהות ה"אחד" מול מהות ה"אחר" בניגודיות הקיימת בין בחירת נשמה - ה"אחד" לבין המציאות בה מצוי האדם ברמה הפיזית ואשר מהווה את ה"אחר". "ניגוד האינטרסים" והניגודיות הקיימת בין שני רבדים אלא, הנשמתי והפיזי, הינם הכרח לצורך הלימוד וההבנה. מאחר ועיקר תפקידה של הנשמה בירידתה להוויה פיזית הינה הרחבת מעגל ההבנה והחוויה ברמה הבריאתית הכוללת לצורך ההתפתחות הכוללת ולצורך השלמת המהות המלאה של העידן אשר איפיונו חומר. מאחר וכך, יש וכדאי להבין שאותו קונפליקט ואותה ניגודיות המייצרות קושי - על פי הראיה הצרה של הרובד הפיזי - אינם אלא חלק בלתי נפרד מהיכולת של הנשמה להשלים את מהות חוויותיה ואת תהליך התפתחותה לכדי שלמות.

הניגודיות וניגוד האינטרסים שבין הרובד הנשמתי ואשר מהותו מתבטאת בהבנת ה"מה" לבין הרובד הפיזי שמהותו מתבטאת במהות ה"איך", הינם חלק בלתי נפרד מהתיכנון המקורי של ההוויה בכללותה. אותה ניגודיות בין ה"אחד" - האמת, לבין "האחר" - אשלייה, מופיעה בצורה ברורה בתוכנית החיים של האדם כפי שהוא בא לידי ביטוי במפת הלידה שלו. מאחר ומפת הלידה, ( בשילוב עם הבנת מאפייני השם וכנגזרת של תאריך הלידה), מהווה את המסמך האותנטי היחיד המציין והמכיל את כל האפשרויות וכל התהליכים של חיי האדם לתקופותיו.

ראיית ה"אמת" מול ה"אשלייה" במפת הלידה של האדם

מאחר וכבר הוסבר והובן כי קיום הניגודיות הינה הכרחית לצורך הלימוד והחוויה, הרי שברור לחלוטין שאותה מפת לידה, כמסמך מפורט ואותנטי יכיל הן את המידע הנוגע ל"אמת" והן את ניגודו - את ה"אשלייה".מתוך ההבנה של המרכיבים הקיימים במפת הלידה והדרך בה הם מוצגים ומייצגים, ניתן בנקל להבין כי מדובר בעשר אשליות העומדות מול עשר אמיתות הנוגעות בתחומי ההוויה השונים כמיוצגים במפת הלידה. בנוסף להם קיימים שלושה מפתחות נוספים שתפקידם להראות ולפתוח את מערך ההבנה של האדם לגבי אותם ניגודים הקיימים במהותו.כל אחד ואחד מעשרת כוכבי הלכת וכל אחד מגורמי השמיים ונקודות החיתוך הקיימים במפה מתקיים בשתי "פאזות", האחת מייצגת את האשלייה ואילו הנגדית לה מייצגת את האמת. על מנת להבין את משמעותן יש להבין כי הן בנויות כנתבך אחת על גבי השניה. כלומר האשליה / אמת הראשונה יצרה את השניה שיצרה את השלישית וכן הלאה, כאשר האחרונה מהווה את המפתח להבנת כל העשיריה. בעוד שעשרת כוכבי הלכת מתייחסים לעניינים מהותיים, גורמי השמיים מהווים מעין מקרא או מפתח להבנה הכוללת ואילו לנקודות החיתוך יש ראיה הקשורה לרמות כוללניות יותר.

עשרת הכוכבים - עשרת האשליות מול עשרת האמיתות1. שמש - המבטאת את יחודיותו של האדם ואת הצד הזיכרי הימני הנותן שלו, מכילה את אשליית ההיזדקקות מול יכולת ההענקה שהיא האמת. השמש שמקומה תפארת, מייצגת את יחודיותו של האדם.

2. ירח - המבטא את המערך הריגשי של האדם, המכיל את הפחדים שלו, מכילה את אשליית הפחד מכישלון מול הבנת ההצלחה שהיא האמת. הירח שמקומו ביסוד, מייצג הן את הביטוי הרגשי של האדם והן את הביטוי הרוחני שלו.

3. מאדים - המבטא את ה"אני" של האדם, את הביטוי העצמי שלו, את האגו והרצון העצמי, מכיל את אשליית הנפרדות מול הבנת האחדות שהיא האמת. מאדים שמקומו בגבורה, מייצג את ביטויי ה"אני" של האדם, את מאפייני התנהגותו ואת מוחצנותו.

4. נגה - אשר מאפיינת את היבטי הגשמיות, הנוחות והיופי אצל האדם, כמו גם את הרגש הגשמי, מכילה את אשליית החוסר התמידי מול הבנת הסיפוק והשובע שהיא האמת. נגה שמיקומה בהוד, מייצגת את הגשמיות של האדם, את הרגליו ודפוסי חייו.

5. מרקורי - המבטא את תהליכי החשיבה והעשייה של האדם, וכן את היבטי התיקשורת שלו, מכיל את אשליית הדרישה שהאדם מציב בפני עצמו מול ההכרה העצמית שהיא האמת. מרקורי הממוקם בנצח, מייצג את דרכי חשיבתו של האדם ודרכי התקשורת שלו.

6. צדק - המבטא את היבטי הצדק, ההתרחבות, האמפטיה וראיית העולם של האדם, מכיל את אשליית השיפוטיות העצמית מול יכולת הקבלה והאהבה העצמית שהיא האמת. צדק הממוקם בחסד, מייצג את מאפייני האישיות של האדם, את פנימיותו ואת מופנמותו.7. שבתאי - המבטא את הבנתו הגבוהה ורוחניותו של האדם, מול ארציותו המצרה כאבן ריחיים, מכיל את אשליית הגינוי הנובעת מהשיפוטיות מול מימוש המהות העליונה שהיא האמת. שבתאי הממוקם במלכות, מבטא הן את המוגבלות והנוקשות הארצית והן את המעוף וההתרחבות שבהבנה הגבוהה.

8. אורנוס - המבטא את מחשבת האדם, את ראיית מסגרות חייו ואת גמישותו לשינויים והתפתחות, מכיל את אשליית ההתניות והחוקים על פיהם מנהל האדם את חייו, מול הבנת הביצוע של מהותו העליונה שהיא האמת. אורנוס הממוקם בבינה, מבטא את הבנת הביצוע ואת העילות לתהליכים בחיי האדם.

9. נפטון - המבטא את רמת רוחניותו של האדם ואת הבנת רגשותיו הן ברמה הגבוהה והן ברמה הנמוכה, מכיל את אשליית העליונות, התחום בו האדם מרגיש את עצמו חזק ועליון על סביבתו, מול הבנת מהות נשמתו ותפקידו הרוחני שהיא האמת. נפטון הממוקם בחכמה, מבטא את ההבנה הגבוהה ואת הרגש הגבוהה של האדם אשר מתורגם ונלקח לרמות רגש ארציות ותחושות קורבן או עליונות.

10. פלוטו - המבטא את הסוף וההתחלה, את הבריאה וההרס, את הגלוי והמוסתר, מכיל את אשליית הבורות של האדם אשר מתבטאת בחוסר אונים וחוסר ההבנה של תהליכי החיים, מול ראיית והבנת יעודו ומהותו שמהווים את האמת. פלוטו הממוקם בכתר, מבטא את הפוטנציאלים של האדם בתקופת חיים זו ואשר אי הבנתם גורמת לאותה תחושת בורות ותקיעות בחיי האדם.

יש במפת הלידה שלושה גרמי שמיים - כירון, לילית ותלי. כל אחד משלושת גרמי שמיים אלא מכיל, אף הוא, הבנה וראייה דו קוטבית.

כירון - המבטא פגם מולד במכוון לצורך הבנת תהליך ההתפתחות של האדם, יכיל הן את הבנת האשליה והן את הבנת האמת של אותו תהליך התפתחותי.

לילית - המביעה את נקודת הבחירה של האדם - ספירת דעת - תכיל הן את האשליה המביאה את הנפילה והן את האמת המביאה את ההתעלות שבהעלת המודעות.

תלי - המבטא את ה"עילות" של האדם בשלושת הרמות, מכיל את אשליית הרצון העצמי מול האמת הגלומה בעשייה למען במסגרת היעוד והתפקיד הנשמתי.

שעת לידתו של האדם, מהווה גורם בעל חשיבות רבה אשר מתייחס ומסביר את השיעור המרכזי של האדם לאורך חייו. בחינת שעת הלידה דרך הנתיבים ( שעה = נתיב, דקות = נתיב), תאפשר לגבי מהות השיעור ומשמעותו דרך הבנת הנתיבים בעץ הספירות. יש להתייחס לשעת הלידה על פי השיטה המציגה את השעה במכלול של 24 שעות, כלומר 3:00 אחה"צ יהיה 15:00.

באהבה רבה

רובי

אודות הכותב:
רובי גוטליב, יעוץ,ההדרכה וטיפול אנרגטי
robi@astrologya-cosmit.com
http://www.astrologya-cosmit.com
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה