מערכות לניהול בטיחות, גהות ואיכות סביבה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

מערכות לניהול בטיחות, גהות ואיכות סביבה 

מאת   07/09/2009 |  נצפה 3830 פעמים

חוק החברות כפי שהוא מפורש בשנים האחרונות מטיל את האחריות במפעל על בעלי חזקה, דהיינו מנהלים ובעלים. האחריות שהוטלה על המנהלים בנוגע לנושאי בטיחות, גהות ואיכות הסביבה (האחריות על האיכות וניהול האיכות תמיד היתה באחריות מנהלים) מחייבת בפיתוח מערכות של ניהול בתחומים הללו - איכות, איכות הסביבה, גהות ובטיחות QEHS (Quality, Environment, Health, Safety ). מערכות הניהול פותחו כחלק ממנגנוני הפיקוח והבקרה של המנהלים ושל חברי הדירקטוריון בכל הקשור למערכות ISO 9000, ISO 14000 ותקן ישראלי 18000 מתוך כוונה לענות על העקרונות הבאים:


  • התמקדות בעובד, בקהילה ובסביבה כחלק בלתי נפרד לשיפור האיכות ורווחיות העסק.
  • מנהיגות - מנהיגים המפתחים חזון ומצליחים לסחוף אחריהם את הסובב אותם ולתרגם זאת לייעוד יכולים לקדם את המערכות הללו להישגיות גבוהה ביותר.
  • מעורבות עובדים - לא ניתן להתעלם מן הצורך לשתף את העובדים בכל התהליכים שעל הארגון להטמיע כחלק ממערכת הניהול בתחומים הללו. חשוב לשלב את העובד הן ברמה האישית והן בהקמת צוותים לשיפור מתמיד על מנת להגיע באמצעות שיתוף פעולה ליישום החזון והייעוד בתחומי הסביבה, שמירה על בטיחות העובדים ואיכותו של המוצר.
  • גישה מערכתית לניהול מחייבת שילוב בין שלוש המערכות המוזכרות: מערכת ניהול האיכות לפי ISO 9000, מערכת ניהול הסביבה לפי ISO 14000 ומערכת ניהול בטיחות וגהות לפי ת"י 18000. מערכות אלו מתואמות אחת עם השניה כאשר ברוב המפעלים קיימת בפועל מערכת ניהול איכות (ISO 9000) והמערכות "הנוספות" הולכות וחודרות לתעשייה הישראלית תוך ראית הצורך של שילוב המערכות. שילוב זה נובע מהמבנה הדומה של מערכות הניהול וזו הסיבה שלא מומלץ להפריד ביניהן ושלא כדאי לבנות מערכות מקבילות באותו ארגון. מכאן נובעת הגישה המערכתית באותו ארגון תוך שילוב מערך הניהול הסביבתי על בסיס מערך הניהול האיכותי ומערך הניהול הבטיחותי.

מערכות ניהול הבטיחות, הגיהות והסביבה במפעל מיועדות להבטיח את השגת היעדים שהתוותה הנהלת המפעל בנושאי סביבה, גהות ובטיחות (EHS). מערכת ניהול בטיחות, גהות וסביבה (בג"ס) אינה מיועדת להחליף את הדרישות החוקיות לפעילות הארגון. וכן אינה באה במקום ממונה הבטיחות ואיה"ס (ונאמני EHS), אלא מטרתה לתמוך בפעילותם, לבקר ולנהל את הפעילות.
מערכת ניהול משולבת, הנשענת על ניתוח מקדים של סיכונים וניהולם תוך התבססות על מבחן השיפור המתמיד בביצועי הארגון, תורמת לארגון ברמת הבטיחות והגהות של העובדים, שיתוף פעולה עם הקהילה ושמירה על הסביבה, הגדלת האיכות ושיפור המוצר - הכל למעשה להגדלת המכירות והרווחיות.
כאמור, מערכות ניהול איכות על פי תקן ISO 9000 הינו דבר נפוץ ברוב הארגונים בישראל. לעומת זאת ISO 14001 ות"י 18001 עדיין נמצאים בתהליך של הפנמה ואינם נחלת הכלל לעת עתה. בהמשך יומחש אופן שילוב מערכות הניהול הללו במערכת ניהול איכות (ISO 9000) המיושמת.

היתרונות לאימוץ תקן 18001 - מערכת ניהול בטיחות וגהות:

 יתרונות לאימוץ תקן ISO 14001 - מערכת ניהול סביבתי:

הדומה והשונה בנדרש מ- ISO 9000 לבין ISO 14000 + תקן 18000: 

הדמיון - מבנה ואחריות הטמעה, מודעות וכשירות, תיעוד מערכת הניהול, בקרת תיעוד אי התאמה ופעולות מתקנות רשומות, מבדק מערכת הניהול, סקר הנהלה, מטרות ויעדים וניטור ומדידה.

השוני - זיהוי היבטי בטיחות ואיכות סביבה, דרישות על פי דין ואחרות, תכניות ניהול בג"ס, תקשורת, היערכות לאירועי חירום     

מדיניות ניהול EHS צריכה להתאים לאופיו של הארגון ולרמת הסיכון הקיימת בו על מנת להיות זמינה לבעלי עניין. עליה לכלול מחויבות לשיפור מתאים תוך עמידה בדרישות התחיקה הישימה ובדרישות אחרות שהארגון קיבל על עצמו. חשוב מאד להקפיד על תיעוד המדיניות ויישומה וכן לבחון אותה תקופתית כדי להבטיח את הרלוונטיות שלה ואת התאמתה.
המדיניות חייבת להיות ברורה וזמינה לכל העובדים תוך קיום דרישה למחויבות האישית שלהם בנושא.

השלבים להטמעת מערכת ניהול בטיחות, גהות ואיכות הסביבה:


  • תכנון
  א. הארגון יקבע ויקיים נהלים לזיהוי גורמי סיכון, הערכת סיכונים ולנקיטת אמצעי בקרה נדרשים.
  ב. הארגון יקבע ויקיים נוהל לזיהוי דרישות ע"פ דין ודרישות אחרות ישימות, המתייחסות לבג"ס ולגישה אליהן.
  ג. הארגון יקבע ויקיים מטרות בג"ס מתועדות, בכל יחידה תפקודית רלוונטית ובכל רמה רלוונטית בארגון.
  ד. הארגון יקבע ויקיים תוכניות (הכוללות אחריות, הקצאת משאבים ולוח זמנים) לניהול בג"ס.
   
  • מימוש ותפעול
  א. כדי לאפשר ניהול בג"ס אפקטיבי יש להגדיר ולתעד את התפקידים ותחומי האחריות והסמכויות של עובדים אשר מונו לשם כך.
  ב. הארגון יקבע ויקיים נהלים שיבטיחו שעובדיו בכל יחידה ורמה רלוונטית יקבלו הדרכה נאותה (כולל הדרכת מנהלים).
  ג. בארגון יהיו נהלים שיבטיחו שמידע רלוונטי לבג"ס יעבור בתוך הארגון לעובדים ובין הארגון לבעלי עניין אחרים:
      - קיום מסגרות שיאפשרו התייעצות עם העובדים בנושאי בג"ס. 
      - מעורבות עובדים בפיתוח ובחקירה של שיטות לזיהוי ומזעור סיכונים.
     - התייעצות עם עובדים בעת ביצוע שינויים במפעל בעלי השלכות אפשריות על בטיחות, גיהות ואיכות הסביבה. 
  ד. על מנת להצליח בהטמעת מערכת הניהול יש לערוך בקרה תפעולית:
      - קביעת נהלים המתייחסים למצבים שיש להם השלכה על בטיחות ואיכות הסביבה.
      - קביעת קריטריונים תפעוליים לפעילות.
      - קביעת נהלים לאיתור סיכונים במוצרים, חומרים, ציוד ושירותים הנרכשים ע"י המפעל ויביא לידיעת הספקים והקבלנים על הדרישות הרלוונטיות הללו.
      - קיום נהלים לתפעול מבנים/מתקנים/תהליכים במטרה למזער סיכונים במקור היווצרותם.
  ה. היערכות ותגובה למצבי חירום:
      - קיום תכניות ונהלים לשעת חירום - תיק מפעל.
      - פיתוח תרחישים וביצוע ניתוח סיכונים.
      - זיהוי אירועים אפשריים והגדרת פעולות לבצוע במטרה למנוע/לצמצם/לסכל את הפגיעה בנפש, ברכוש או בסביבה.
      - תרגול נהלי החירום ותרגול המפעל וצוותי החירום והתגובה.
   
  • בדיקה ופעולה מתקנת:
  א. ביצוע סקרי סיכונים והערכות סיכונים במתודות שונות לפי הצורך, כגון Job Safety Analysis - JSA.
  ב. ניתוח תאונות, אירועים, אי התאמות וקיום פעולות מתקנות ומונעות.
  ג. ביצוע סקרים וניתוחי תהליך בשיטות מתאימות, כגון Hazard & Operability Study - HAZOP לתהליכים הבעייתים בארגון.
  ד. קיום רשומות וניהולן.
  ה. נבדקים ובקרות ע"י גורמים פנימיים וחיצוניים.
  ו. תיעוד הממצאים וקביעת תכניות ליישום ומעקב.
  ז. עמידה בדרישות כל דין ואחרות.
יוסי כהן - יו"ר ומייסד חברת הז-מט בע"מ


פרופיל חברת הז-מט
הז-מט מתמחה משנת 1985במתן שירותי ייעוץ, תכנון, הטמעה והדרכה בתחומי איכות הסביבה, בטיחות אש, בטיחות, ניהול סיכונים והערכות לחירום. הז-מט רואה בצוות העובדים המשאב העיקרי ולפיכך הצוות הוא קבוע, מיומן ומנוסה. צוות העובדים הרב תחומי מאפשר מגוון שיתופי פעולה בין המחלקות, ויכולת לענות על קשת רחבה של צרכי הלקוחות.

הז-מט משקיעה זמן רב ומשאבים כדי לשמור על מצוינות בשירות הלקוח ומתנהלת מול הלקוחות בשקיפות מלאה תוך שימת דגש על איכות, אמינות ומקצועיות.
לקוחות החברה שייכים הן למגזר הפרטי והן למגזר הציבורי.
חשוב לציין, כי כל עבודה המוגשת ללקוח עוברת בקרת איכות בטרם תשלח. כמו כן הז-מט מוסמכת לתקן ניהול האיכות ISO 9001-2000 משנת 1997ולתקן ISO 14001-2004 משנת 2006.

http://www.hazmat.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה