ריכוז ההטבות והתשלומים - משרד הביטחון - חוק הנכים תגמולים ושיקום (למעט רכב)
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

ריכוז ההטבות והתשלומים - משרד הביטחון - חוק הנכים תגמולים ושיקום (למעט רכב) 

מאת   25/07/2009 |  נצפה 28138 פעמים

הקדמה -

מאמר זה הינו אחד מסדרה של עשרות מאמרים שכתבתי, שמטרתם לתת מידע מקצועי לחולים ונפגעים, כיצד לממש את המגיע להם, כצעד חשוב בשיקום ובחזרה לחיים. חלק מהמאמרים דן בפרוצדורות השונות, כיצד לגשת לוועדות רפואיות בביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח. מאמרים אחרים, חשובים אף יותר, מתארים את התהליך האפשרי של חזרה לחיים, מתוך כוחות פנימיים. כיצד להפוך את המצוקה הבריאותית, לנקודת הזדמנות?

הנני רופא ומשפטן. לאחר שחליתי מאד בעצמי; ולאחר שאחד מילדי נפגע קשה בפיגוע התאבדות, כחייל - הבנתי מקרוב את עולמם של החולים והנפגעים. הבנתי עד כמה יש צורך בהקטנת הנזק הכלכלי, שמתלווה תמיד לנזק הבריאותי. עד כמה קשה לחולה להשתקם, כאשר יש לו אי נוחות, או אפילו מצוקה כספית. הבנתי גם עד כמה קשה להתמודד מול הוועדות הרפואיות השונות, המנוכרות ולעיתים אף מזלזלות.  נרתמתי לעניין, שכן כרופא ומשפטן יש לי את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח לקבל את מה שמגיע בוועדות הרפואיות. לקבל את מה שמגיע לפי החוק והדין. מה שמגיע כדי לסייע לו להשתקם, או לפחות לא להידרדר. לאחרונה התחלתי לכתוב את הידע שלי ולפרסמו באינטרנט, כשירות עבורך. בנוסף הנני פועל בחברת בר מדיקס - למימוש זכויות רפואיות  http://www.barmedics.co.il , הפועלת מתוך הבנת החולה והנפגע, בצורה מקצועית ובגישה מאד אכפתית.

משרד הביטחון ? חוק הנכים (תגמולים ושיקום) -  ריכוז ההטבות (למעט רכב)

 

תשלומים חודשיים:

1.תגמול חודשי:

      לתגמול חודשי זכאי נכה שנקבעו לו 10% נכות לפחות.

       מי שהגיש לראשונה תביעה להכרה כנכה החל מה- 1.1.96 ונקבעו לו

       10%-19% יהיה זכאי למענק חד פעמי.

 

       התגמול ישולם לנכה מיום שחרורו מהשירות הצבאי שבמהלכו אירעה הנכות אם התביעה הוגשה בתוך שנה מיום שחרורו;או מיום הגשת     התביעה אם הוגשה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורו.

 

גובה התשלום:

תגמול חודשי: אחוז הנכות מהשכר הקובע.

השכר הקובע הוא 80% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא י"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה. כיום הסכום הוא 1635.67 ש"ח.

מענק: לנכה שדרגת נכותו 10%, 10% מהשכר הקובע,כפול 108.

           לנכה שדרגת נכותו 11%,11% מהשכר הקובע,כפול 125 .

           לנכה שדרגת נכותו 12%,12% מהשכר הקובע,כפול 142 .

               לנכה שדרגת נכותו 13%,13%  מהשכר הקובע,כפול 155 . 

               לנכה שדרגת נכותו 14%,14%  מהשכר הקובע,כפול 166 .

               לנכה שדרגת נכותו 15%,15%  מהשכר הקובע,כפול 175 .

               לנכה שדרגת נכותו 16%,16%  מהשכר הקובע,כפול 185 .

               לנכה שדרגת נכותו 17%,17%  מהשכר הקובע,כפול 193 .

               לנכה שדרגת נכותו 18%,18%  מהשכר הקובע,כפול 201 .

               לנכה שדרגת נכותו 19%,19%  מהשכר הקובע,כפול 215 .

 

 

1.1 תגמול עבור נכות 100% מיוחדת:

נכה המשותק שיתוק מלא בחצי גופו התחתון, או שהוא קטוע שתי גפיו התחתונות או שתי גפיו העליונות, או שהוא עוור מוחלט בשתי עיניו, ונקבעה לו דרגת נכות  100% מיוחדת יקבל תוספת של 40% מעל תגמוליו החודשיים.

 

1.2 נכה נצרך:

לתגמול לנכה נצרך זכאי:

א.      בעל דרגת נכות 50% ומעלה.

ב.       ועדה מוסמכת קבעה כי אינו בר שיקום והחליטה כי הוא נצרך.

 

לנכה נצרך ישולם תגמול בגובה 117.6% מדרגה 22 של הדירוג המנהלי של עובד מדינה. כיום התשלום עומד על 4971.27  ש"ח.

 

1.3 תגמול למחוסר פרנסה:

לתגמול מחוסר פרנסה זכאי:

א.      בעל דרגת נכות 10% ויותר.

ב.       מובטל מעבודה.

ג.        נרשם כמועמד לסידור בעבודה בלשכת השיקום אך הלשכה לא הציעה לו כל עבודה; הנכה לא סרב לעבודה שהוצעה לו ואין לו כל הכנסה כדי מחיתו.

ד.       אינו מקבל נכות כללית, הבטחת הכנסה או כל גמלה אחרת.

ה.       הנכה לא קבל בעבר אמצעי שיקום או שבוטל שיקומו הקודם ע"י ועדת ערעורים עליונה.

 

שיעור התגמול  נקבע על-פי דרגת הנכות והמצב המשפחתי.

לנכה שדרגת נכותו 10%-18% - 55% מהדרגה הקובעת.

לנכה שדרגת נכותו 19%-39% - 77% מהדרגה הקובעת.

לנכה שדרגת נכותו 40%-100%  - 100% מהדרגה הקובעת.

הדרגה הקובעת היא 79% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד מדינה שדרגת משכורתו היא י"ד של הדירוג האחיד ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה.(1292.2 ש"ח).

 

 

1.4 תגמול מיוחד לנכים:

לתגמול זה זכאי:

א.      נכה שאבד את כושרו להשתכר .

ב.       איננו בר שיקום.

גובה התשלום זהה לתשלום של נכה מחוסר פרנסה בהתאם לדרגת נכותו.

 

-          נכה שדרגת נכותו המוכרת עקב "החמרה" אינה פחותה מ- 35% אולם דרגת נכותו הכוללת היא 50% ומעלה, יקבל תשלום לפי זכאות "נכה נצרך".

-           נכה המוכר על פגיעה נפשית או פגיעת ראש שדרגת נכותו פחותה מ- 40% ואולם, בעקבות פגיעתו, ע"פ אבחנה רפואית, אינו מסוגל להשתכר למחיתו ואין לו הכנסה נוספת ? זכאי לתשלום הניתן לנכה מחוסר פרנסה בדרגת נכות 40%.

-           נכה שזכויותיו, לרבות זכאות לדמי קיום, הוכרו "לפנים משורת הדין" זכאי לתשלום בשיעור התגמול המשולם לנכה מחוסר פרנסה בדרגת נכות 30%.

 

1.5 תוספת תגמול לנכה קשיש:

נכה שגילו 50 שנה ויותר ? בהגיעו לגיל 65 (אשה בהגיעה לגיל 60) זכאים לתוספת של 10% על תגמולם הרגיל, ולא יהיו זכאים לתגמול הניתן למחוסרי פרנסה.

 

1.6 תגמול פרישה לנכה מתבגר:

זכאי לתגמול:

א.      נכה שגילו 50 שנה ויותר.

ב.       פרש מעבודתו מסבות רפואיות באישור הרופא המוסמך של האגף

ג.        אינו כשיר עוד לעבודה

ד.       דרגת נכותו 50% לפחות

ה.       הכנסותיו מגמלה חודשית או מרווחים אינן עולות על כפליים השכר הממוצע במשק.

 

שיעור תגמול הפרישה מותנה בגיל הפרישה. שיעורו המירבי הוא 72% משכר עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי.

 

1.7 דמי נסיעות:

לדמי נסיעות זכאי:

א.      *נכה פגוע ברגליו, בלבו או בעמוד השדרה

      *דרגת נכותו 19% ויותר בגין פגיעות אלו

      *אינו זכאי לרכב רפואי.

 

לעונהעל קריטריונים אלו ישולמו דמי נסיעות חודשיים קבועים, שיקבעו לפי דרגת הנכות.

ב.      לנכים שדרגת נכותם 40%-49% ,שאינם זכאים  לרכב רפואי, משולמים דמי נסיעות בשיעור 25% מאלו המשולמים לעובדי מדינה שברשותם רכב שרות.

 

1.8 עזרת הזולת:

נכה, שדרגת נכותו 40% ויותר ונכה (אשה) המנהלת משק בית עצמאי, שדרגת נכותה 25% ויותר, יקבלו תשלום עבור עזרת הזולת בנוסף לתגמול הבסיסי החודשי.

גובה התשלום יקבע על-פי דרגת הנכות.

 

 

שירותים וטיפול רפואי:

 

נכה יקבל ללא תשלום כל טיפול רפואי בנכותו.

רופא מוסמך מחוזי יחליט על הטיפול הדרוש. על החלטתו ניתן לערער בפני הרופא המוסמך הראשי.

 

א.ציוד עזר רפואי:

נכים בדרגות ובסוגי נכות שונים זכאים לציוד עזר רפואי המותאם להם או דרוש להם עקב נכותם.

1.      למשותקים: נכים המשותקים בשתי גפיים תחתונות ,בעלי דרגת 100% מיוחדת, זכאים לציוד מיוחד הכולל מכשירים חשמליים לבית, כגון:מזגן, מקרר, מכונת כביסה וכיו"ב.

2.       לעיוורים: נכה עיוור בשתי עיניו בעל דרגת 100% מיוחדת, זכאי לציוד עזר רפואי מיוחד,כגון: מכונת כתיבה ברייל, רשמקול נייד וכיו"ב.

3.       נפגעים קשים: בקבוצה זו נכללים פגועי וקטועי ידיים, סובלים מכוויות, פגועי ראש ועוד.

     מרפאת השיקום המחוזית תדריך את הנכה ותזמין עבורו את הציוד    הדרוש לו.  

 

  

ב.  שרותים ותשלומים מיוחדים:  

1.      תגמול מיוחד לנכה הנמצא בטיפול רפואי:

      קריטריונים לזכאות:

      *נכה הנמצא בטיפול רפואי הנובע מנכותו

      *הרופא המוסמך המחוזי אישר, תוך התחשבות בהמלצות רופאים     

        שאינו מסוגל לעבוד.

      *אין לו הכנסה ממקור כלשהו ואינו מקבל קצבת נכות כללית, הבטחת

        הכנסה או כל  קצבה אחרת.

 

העונה על הקריטריונים הנ"ל זכאי לתגמול מיוחד עבור תקופה זו במקום התגמול החודשי לפי אחוזי נכותו.

 

שעור התגמול: * לנכה רווק או נשוי ללא ילדים ? 82% מהדרגה הקובעת.

                       *  נכה נשוי עם ילדים ? 106.2% מהדרגה הקובעת.

                       *  נכה רווק או נשוי ללא ילדים אשר נמצא באשפוז ? 75%.

 

הדרגה הקובעת היא סך-כל המשכורת המשולמת לעובד מדינה, שדרגת משכורתו 22 של הדירוג המנהלי.

מהדרגה הקובעת מנכים את התשלום המשולם לפי אחוזי נכותו.

 

2.      עזרה בתפקוד יומיומי:

·       עזרה זו כוללת מתן זכאות למלווה עבור נכה בדרגת 100% מיוחדת. במקרים חריגים תומר הזכאות לליווי בתשלום לנכה.

·       עוור בשתי עיניו בדרגת נכות 100% זכאי לקבל כלב נחיה ותשלום עבורו.

·       נכים בעלי תותבות, מכשירים אורטופדיים או משותקים בגפיים תחתונות  זכאים למענק שנתי לביגוד.

·        דמי חימום/קירור- זכאות תלויה בדרגת הנכות ובסוג הפגיעה.

·        הנעלה- נכה פרפלג או פגוע רגל זכאי, לפי אישור הרופא המוסמך המחוזי, למענק שנתי לרכישת נעליים.

·        מענק מעלית- נכה פרפלג בעל נכות 80% ומעלה, והמיפלג בעל נכות 60% ומעלה הגרים בבית עם מעלית ובקומה שאינה קומת קרקע זכאים למענק.

·        הבראה רפואית- ניתנת לנכה לאחר אישפוז ממושך או ניתוח.

·        מענק הבראה- נכים זכאים למענק הבראה אחת לשנה לפי דרגת נכותם וסוג הפגיעה.

·        ביטוח רפואי- נכים זכאים להחזר של 75% מהתשלום ששולם על-ידם לקופת חולים.

      הזכאות נקבעת על-פי דרגת נכותם, סוג הנכות והיותם נצרכים.

 

 

שיקום

 

נכה שדרגת נכותו 10% ויותר רשאי לקבל יעוץ, הכונה ועזרה בשיקומו, בעזרת לישכת השיקום המחוזית. יכול לקבל שיקום אדם הזקוק להסבה מקצועית עקב נכותו או שהפסיד מקום עבודה עקב נכותו, או שנעשו צמצומים במקום עבודתו.

 

א.      קיימים 3 מסלולי שיקום: (לא ניתן לממש זכויות ביותר ממסלול אחד)

1.      סידור בעבודה שכירה:

·       נכה בדרגת נכות 10% ויותר רשאי לקבל שירותי השמה באמצעות

     לשכת השיקום המחוזית.

·       ליד כל לשכת שיקום פועלת רשות מוסמכת לטיפול בהעסקת נכים

      אשר רשאית לקבוע לנכה את סוג העבודה שמסוגל לעשות.

      נכה שסודר בעבודה באמצעות לשכת השיקום לא ניתן לפטרו ואין לנכה רשות לעזוב עבודה זו ללא הסכמת הרשות המוסמכת.

·       נכה צה"ל בדרגת נכות הפחותה מ- 20% רשאי לפנות ללשכת התעסוקה

      על-מנת להנות משירותי השמה מועדפים.

·       נכה צה"ל שהסתדר בעבודה בעצמו ופוטר יטופל בתנאים הבאים:

א.      דרגת נכותו 20% לפחות ,גילו אינו עולה על 55 וסיבת פיטוריו היא

     סגירת המפעל או צמצומו.

ב.      חלה החמרה בדרגת נכותו.

ג.        דרגת נכותו היא 50% לפחות וסיבת פיטוריו היא מצבו הרפואי הכולל.

 

2.שיקום כלכלי עצמאי:

נכה שדרגת נכותו 20% וזקוק לסיוע לשיקומו בעסק עצמאי יפנה ללשכת השיקום.

על הנכה להציג תוכנית שיקום מפורטת על מטרות ופירוט האמצעים הדרושים להפעלת התכנית.

הסיוע הכספי הניתן לתכנית כזו הוא מוגבל וניתן כהלואה, ששעורה מדורג לפי דרגת הנכות של הפונה ולפי החלטת ועדת השיקום שליד הלשכה.

 

3.לימודים לרכישת מקצוע:

לנכה10% ומעלה אם הגיש בקשה תוך 3 שנים מהיום בו הוכר כנכה אם הוא חסר מקצוע, נדרש להסב מקצועו בגין פגיעתו המוכרת או זקוק להשתלמות מקצועית כתנאי להשתלבותו במקום עבודתו ולהמשך העסקתו.

 

במידה ונמצא זכאי יקבל דמי מחיה בזמן לימודיו והשתתפות בשכר הלימוד.

 

·       נכה שדרגת נכותו 19% ומעלה  הזקוק ללימודי הכנה (להשלמת בגרות או לשיפורה) זכאי למימון חד-פעמי של לימודים אלה.

 

 

ב.      שיקום חוזר:

 

נכה שקבל שיקום ושיקומו נכשל יהיה זכאי לשיקום חוזר בתנאים הבאים:

1.      נכותו המוכרת היוותה גורם עיקרי בכשלון שיקומו.

2.       חלה החמרה במצב נכותו.

3.       דרגת נכותו 20% ומעלה.

4.       גילו אינו עולה על 55%.

 

בקשה לשיקום חוזר מוגשת לועדת ערעורים עליונה באגף השיקום. הבקשה מוגשת באמצעות הלשכה.

 

ג.       טיפול נפשי:

 

ניתן לזכאים המתקשים בתפקודם היומיומי, בעלי דרגת נכות 10% ויותר

וכן קרובי משפחה של הנכה, שטיפול  בהם יסייע לשיפור תפקודו של הנכה.

 

ד.      חונכות:

 

זכאים נכים בשיעור 100% בכל סוגי הפגיעה ופגועי ראש ונפש שדרגת נכותם 35% ומעלה.

 

ה.      דיור מוגן:

 

עבור נפגע נפש או פגוע ראש שלא ניתן להחזיקו במסגרת המשפחה או בדיור עצמאי.

 

ו.        מענקים מהקרן לטיפול סוציאלי:

 

נותנת עזרה בצרכים חיוניים כגון מענקים למחוסרי דיור, השתתפות בהוצאות נסיעה, מימון הוצאות מעון/פנימיה לילדי נכה אשר הוצאתם  מהבית נדרשת בשל מצבו הנפשי.

 

 

שיכון ודיור

 

א.      הלוואות ומענקים לשיכון ודיור:

נכה שדרגת נכותו 20% ומעלה זכאי, במסגרת כללים קבועים, להלוואה לשיכון ולדיור. ההלוואה מהווה עזרה חלקית בלבד כתוספת לאמצעים הניתנים ע"י משרד הבינוי והשיכון.

 

המענקים ניתנים עבור רכישת דירה ראשונה או החלפת דירה ותלויים בגובה הנכות ובסוג הנכות.

 

 

 

 הטבות שונות:

א.      הנחה בארנונה ? נקבעת בהתאם למספר החדרים ומספר הנפשות.

 ההטבה חלה על הנכה מיום תחילת נכותו, כפי שנקבע ע"י קצין התגמולים.

 

ב.הנחה במיסי רכישה על דירת מגורים ובאגרת רישום משכנתא:נכה בדרגה 19% ומעלה צמיתה ישלם מס-רכישה על דירה למגורים בשיעור של 0.5% בלבד משוויה. כן יהיה זכאי לפטור מאגרת רישום משכנתא בלישכת רישום מקרקעין.

 

ג.פטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין: נכה שדרגת נכותו 50% ויותר  זכאי לפטור מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין המוחזקים בידו בחכירה.

 

ד.פטור מאגרת טלויזיה: נכה שדרגת נכותו 10% ויותר זכאי לפטור מתשלום אגרת טלויזיה.

 

ה.מענק נישואין:נכה שדרגתו 10% ויותר הבא בברית הנישואין או חי עם אשה הידועה בציבור כבת-זוגתו,ונחתם בינהם הסכם ממון, זכאי למענק נישואין חד פעמי.

נכה שהיה נשוי לפני שעמד בפני הועדה הרפואית הראשונהשקבעה את אחוזי הנכות המזכים במענק ? אינו זכאי.

 

ו.מענק לסידור ראשון:נכה בדרגת 100% מיוחדת בטרם נישא, שנכנס להתגורר בדירת קבע, זכאי ל- 70% ממענק הנישואין ועם נישואיו ל- 30% הנותרים.

 

ז.מענק תשלום מס הכנסה: נכה שדרגת נכותו בין 19%-89% זכאי למענק שנתי עבור שנת השומה שהסתיימה. שיעור המענק בהתאם לדרגת הנכות.

נכה מאושפז כרוני, נכה המקבל תגמול כנצרך, נכה המקבל דמי קיום או שאינו עובד ומקבל תשלום עבור טיפול רפואי או ע"פ תקנות מחוסר-פרנסה ? אינו זכאי למענק זה.

 

ח.דמי חכירה: נכה בדרגת 100% מיוחדת, המחזיק דירה בתנאי חכירה, יהיה זכאי להחזר תשלום דמי החכירה במלואו.

 

ט.מס קניה-פריטים אישיים: נכה בדרגת נכות 10%-19% זכאי, באופן חד-פעמי, להחזר מס קניה עבור 4 פריטים: מקרר, טלוויזיה, מכונת-כביסה ותנור בישול ואפיה.

נכה בדרגה 20% ומעלה זכאי להחזר מס-קניה לפי רשימת פריטים הנמצאת בארגון נכי צה"ל ובלשכות השיקום המחוזיות.

 

י. מענק השתתפות במימון לימודים על-תיכוניים ואקדמאיים לילדי נכים:

עבור ילדים לנכים בדרגה 10% ויותר וכן אשת נכה שנפטר כל עוד מקבלת תגמולים.

 

יא'. השתתפות בתשלום לשיחות,בדמי התקנת/העתקת טלפון ובאחזקתו:

עבור נכים בדרגה 10% ויותר.

 

יב'. מימון דמי ליווי,אש"ל או ניידות לנוסעים לחו"ל- לנכים קשים .

 

יג'. מענק השתתפות ברכישת טלפון סלולארי ברכב- לנכים קשים.

 

יד'. תגמול נוסף לנכה המתבגר.

 

 

עודד שראל - רופא, פיזיולוג ומשפטן.
משמש כמנהל רפואי בחברת
בר מדיקס - החברה הראשונה למימוש זכויות רפואיות
המסייעת לחולים ונפגעים לקבל מה את מה שמגיע להם בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון (קצין התגמולים), קרן הפנסיה, חברת הביטוח.
בר מדיקס מסייעת בהצלחה מרובה בהליכים לקביעת זכאות כספית, כתוצאה מהבעיה הרפואית - כושר עבודה, נכות רפואית, נכות תפקודית, נכות כללית, שירותים מיוחדים, תקנה 15, נכות מעבודה, מחלת מקצוע, נפגעי איבה, ניידות, פנסיית נכות, פנסיה מוקדמת, מחלות קשות, פגיעה , החמרת מצב, נכות נובעת
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה