ביטוח לאומי - נכות כללית - מאמר 2 - אי הכושר להשתכר, זכויות נילוות לנכה שהוכר
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

ביטוח לאומי - נכות כללית - מאמר 2 - אי הכושר להשתכר, זכויות נילוות לנכה שהוכר 

מאת   18/07/2009 |  נצפה 6493 פעמים

הקדמה -

מאמר זה הינו אחד מסדרה של עשרות מאמרים שכתבתי, שמטרתם לתת מידע מקצועי לחולים ונפגעים, כיצד לממש את המגיע להם, כצעד חשוב בשיקום ובחזרה לחיים. חלק מהמאמרים דן בפרוצדורות השונות, כיצד לגשת לוועדות רפואיות בביטוח הלאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון, קרן הפנסיה, חברת הביטוח. מאמרים אחרים, חשובים אף יותר, מתארים את התהליך האפשרי של חזרה לחיים, מתוך כוחות פנימיים. כיצד להפוך את המצוקה הבריאותית, לנקודת הזדמנות?

הנני רופא ומשפטן. לאחר שחליתי מאד בעצמי; ולאחר שאחד מילדי נפגע קשה בפיגוע התאבדות, כחייל - הבנתי מקרוב את עולמם של החולים והנפגעים. הבנתי עד כמה יש צורך בהקטנת הנזק הכלכלי, שמתלווה תמיד לנזק הבריאותי. עד כמה קשה לחולה להשתקם, כאשר יש לו אי נוחות, או אפילו מצוקה כספית. הבנתי גם עד כמה קשה להתמודד מול הוועדות הרפואיות השונות, המנוכרות ולעיתים אף מזלזלות.  נרתמתי לעניין, שכן כרופא ומשפטן יש לי את כל הכלים הדרושים על מנת להצליח לקבל את מה שמגיע בוועדות הרפואיות. לקבל את מה שמגיע לפי החוק והדין. מה שמגיע כדי לסייע לו להשתקם, או לפחות לא להידרדר. לאחרונה התחלתי לכתוב את הידע שלי ולפרסמו באינטרנט, כשירות עבורך. בנוסף הנני פועל בחברת בר מדיקס - למימוש זכויות רפואיות  http://www.barmedics.co.il , הפועלת מתוך הבנת החולה והנפגע, בצורה מקצועית ובגישה מאד אכפתית.

נכות כללית - מאמר 2

 ערר על דרגת אי הכושר להשתכר

?     החלטת הוועדה לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר החלטת הוועדה לעררים.

  שיקום מקצועי לנכה - נכות כללית

זכאות -נכות בשיעור של 20% לצמיתות לפחות

 תנאי זכאות

  1. עקב ליקויו אין הוא מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
  2. הוא זקוק להכשרה מקצועית כדי לשוב לעבודתו או כדי לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.
  3. הוא מתאים לדעת המוסד לביטוח לאומי לשיקום מקצועי.

 הטבות נלוות

1. לימוד מקצוע.

2. דמי שיקום- לכיסוי הוצאות מחיה של הנכה בזמן לימוד המקצוע, בתנאי שהוא לומד 20 שעות שבועיות לפחות.

 תשלומים אחרים

  1. הוצאות שכר לימוד ומכשירי לימוד.
  2. הוצאות נסיעה אל מקום הלימודים וממנו.
  3. במקרים מיוחדים, יסייע המוסד גם ברכישת מכשירי עבודה לשימוש המשתקם

 בקשה לשיקום מקצועי

  1. יש להגיש בטופס מיוחד בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.
  2. יש להגיש את הבקשה בתוך שנה מיום שנקבעה דרגת נכות מעבודה לצמיתות

 חובות הנפגע

  1. חובת התייצבות בפני פקיד השיקום לשם מתן הדרכה בבחירת מקצוע בקשר לשיקומו ולשם ביצוע בדיקות ומבחנים.
  2. חובת המצאת מסמכים ותעודות שפקיד הרישום ידרוש להוכחת תנאי הזכאות.

 שלילת התשלום

המוסד רשאי להפחית, להשהות או לשלול תשלום אם הנפגע נעדר ללא הצדקה מהמקום בו ניתנת לו הכשרה מקצועית לשיקומו או שהוא, לדעת פקיד השיקום מתרשל בהכשרתו המקצועית והוא ממשיך להתרשל לאחר שפקיד השיקום התרה בו בכתב.

  זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות- 

?1.       רשויות מקומיות

בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה זכאים להנחה בשיעור של 80% במיסי ארנונה.   בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של פחות מ- 75% ודרגת נכותם הרפואית היא בשיעור של 90% ומעלה זכאים להנחה בשיעור של 40% במיסי ארנונה. הורים מקבלי קצבת ילד נכה, שהילד מוחזק על ידם, זכאים להנחה בשיעור של 25% במיסי ארנונה, עד מקסימום 100 מ"ר משטח הדירה.

 ?2.       הנחה באגרות חינוך ומעונות

 ?3.       משרד הבינוי והשיכון-

              בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% לפחות זכאים לסיוע בשכר דירה (מגורם ציבורי או פרטי), ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד).

 ?4.       הנחה בעד שירותי טלפון

בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור 80% ומעלה ודרגת אי כושר בשיעור 75% זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.

 ?5.       משרד האוצר- מס הכנסה

              בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% פטורים מתשלום מס הכנסה עד לתקרת הכנסה מסוימת.  את הבקשה יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.

 ?6.       משרד האוצר- מס רכישה

             בעלי דרגת אי כושר השתכרות של 75% לפחות זכאים להנחה במס רכישה.

   בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה.

 ?7.       מנהל מקרקעי ישראל

בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה         המשולמים למינהל מקרקעי ישראל.

             את הבקשה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.

 ?8.       פטור מאגרת רישוי

              בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור 60% ומעלה- יש לפנות למשרד הרישוי עם האישור על האחוזים הרפואיים.

 9. פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמןשמגיעה לו הקצבה. מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה גם אם יש לו הכנסה אחרת.

            אם הוא עובד עצמאי- עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.

 ?10.   הנחה בתחבורה ציבורית

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. תעודת זכאות להנחה נשלחת אוטומטית אחת לשנתיים. אין צורך לפנות למשרד התחבורה.

 ?11.   קופות חולים

             מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ובמרפאות חוץ.

עודד שראל - רופא, פיזיולוג ומשפטן.
משמש כמנהל רפואי בחברת
בר מדיקס - החברה הראשונה למימוש זכויות רפואיות
המסייעת לחולים ונפגעים לקבל מה את מה שמגיע להם בוועדות הרפואיות - ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הביטחון (קצין התגמולים), קרן הפנסיה, חברת הביטוח.
בר מדיקס מסייעת בהצלחה מרובה בהליכים לקביעת זכאות כספית, כתוצאה מהבעיה הרפואית - כושר עבודה, נכות רפואית, נכות תפקודית, נכות כללית, שירותים מיוחדים, תקנה 15, נכות מעבודה, מחלת מקצוע, נפגעי איבה, ניידות, פנסיית נכות, פנסיה מוקדמת, מחלות קשות, פגיעה בשירות ביטחון, החמרת מצב, נכות נובעת
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה