איזהו גיבור - הכובש את יצרו (אבות ד, א)
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

איזהו גיבור - הכובש את יצרו (אבות ד, א) 

מאת   11/06/2009 |  נצפה 15628 פעמים

איזהו גיבור - הכובש את יצרו (אבות ד, א)

האדם נברא בבריאתו עם בסיס לחכמה ובינה, במהלך חייו, מילדותו עליו לפתח המוח כדי למצות הפוטנציאל הטמון בו, החכמה תפרח לה רק אם האדם ילמד כל חייו, המצבר המוחי יתפתח יותר ככל שנשתמש בו ונפעילו כראוי. מיצוי היכולת השכלית תלוי בנו בבני אדם.

כן, הוחדר לתוכנו זכות הבחירה, לאדם יצר טוב ויצר רע, הקב"ה בתורה ובמצוות מבהיר לנו כי ראוי להשתמש ביצר הטוב לבחור כל הזמן לקיים מצוות כדי להיות שותף בבנייתו של עולם טוב ואיכותי, בתפילתנו אנו אומרים "ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך", מבהיר לנו רש"י - בשני יצריך, היינו לאהוב את בורא עולם ביצר הטוב וביצר הרע, עלינו לנסות במהלך כל חיינו לשלוט על היצר.

בפרשת שמיני בחומש ויקרא - מובהרים לנו האיסורים לאכילת בעלי חיים, קיימים שפע של בע"ח בעולם ועלינו להקפיד לאכול רק את הכשרים - המותרים מבין הבהמות, העופות והדגים. אף פרות האילן הנגועים בתוכם בבע"ח - כתולעים אסור לנו לאוכלם.

כיבוש היצר באדם מבדל אותו מבהמה האוכלת כל מאכל הנראה בעיניה כטעים, האדם מחנך עצמו "לריסון עצמי" לפני כל מאכל על האדם לחנך עצמו מילדות לשאול עצמו שאלות

האם מותר לאכול המאכל?

האם הזמן מתאים לכך?

מהו מיקום האכילה?

האם המאכל כשר?

האם האדם עישר המזון?

לאדם צריכים להיות אמונה ויידע ביצור המזון. סוג המאכל - חלבי או בשרי, כדי למנוע אכילה אסורה - יש לחנך את עצמנו לשלוט על היצר. לא בכדי נאמר בפרקי אבות

"איזהו גבור הכובש את יצרו", אדם צריך להיות גיבור כדי לשלוט בעצמו, ברצונו, תאנה יפה ועסיסית גורמת לאדם רצון עז לאוכלה,אך אם יש בה תולעים עליו להתגבר על יצרו ולהימנע מלאכול התאנה המושכת והמקסימה. הגיבור במשנתנו אינו הגיבור בעל הכוח הפיזי, זו גבורה רוחנית הדורשות מהאדם להיות אמיץ בעל נחישות, נטוע בעוצמה אישית ובאמונה.

הכובש את יצרו זו הגבורה האמיתית.

הניצחון על עצמו על יצרו של האדם לעיתים ממחיש גבורה עילאית יותר מאשר גבורה אל מול אדם אחר, חשוב שנדע כולנו שגבורה זו אינה ריגעית וזמנית, התגברות על היצר היא תכונה בלתי פוסקת יצרו של האדם פועל ללא לאות כל הזמן, כל יום המלחמה הפנימית מתחדשת ומתעצמת ועליו אישית להתגבר על היצר הקיים בו כל פנימית באשר עולמנו מסביבנו גדוש בפיתויים וקשיים. המלחמה אל מול היצר, קשה מאוד עלינו להיות גיבורים נחושים ואיתנים ברוחנו כדי להתגבר על היצר ולעשות רק מעשים טובים, שליטתנו שלנו על היצר שבנו היא משימה קשה ומפרכת זו גבורה אמיתית וממושכת כל חיינו.

חז"ל כתבו "כי יצר לב האדם רע מנעוריו", היצר הרע קיים מקטנותנו עלינו הורים ומורים לחנך כל ילד כדי להשתמש יותר ויותר עם היצר הטוב, ולהימנע מהשפעות הסביבה האופפת אותנו ומשפיעה על היצר הרע. ככל שהאדם מפתח את חוכמתו שכלו הרי הוא שולט יותר בעצמו - ובכך השליטה על היצר הרע איתנה וחזקה יותר. פעמים רבות פעולות המושפעות מן היצר הרע נעשות ללא חשיבה מעמיקה.

לכן, צריכים אנו הורים ומורים - לחנך ילדינו בחכמה, בינה ובמעשים טובים לשלב למידה חכמה עם בינת הלב, עם רגש, אהבה, כבוד והרבה הרבה חיי חברה, אהבת אדם ,ידידות עם חברים, נתינה לאחר, מגבירה בנו את היצר הטוב המונע פעולותיו השליליות של היצר הרע. ככל שהחינוך שלנו יצליח כן נזכה לראות פרי בעמלנו בנוער היודע להשתמש יותר ויותר ביצר הטוב.

היצר הרע לעולם אינו בטל בגופנו, אי אפשר להשמידו להעלימו מגופו של האדם, חינוך נכון ואיכותי יביא את האדם לשלוט ביצר הרע, להשתמש יותר ביצר הטוב.

הרב לאו בספרו יחל ישראל על פרקי אבות מבהיר כי בגלל שני היצרים, היצר הטוב והיצר הרע, קיימת בעולמנו המשכיות, התקדמות, "יצר" מלשון "יצירה", שכן היצר דוחף את האדם ליצור, לבנות ליזום, כפי שמצויין במסכת חגיגה "אין בית מדרש ללא חידוש", כל עולמנו מבוסס על תהליכי שינוי מתמידים, "היצר" גורם מניע מדרבן ממריץ ומניע את האדם להתמודד עם עולמו המרתק ולהצליח.

היצר - כוח היצירה שבאדם הוא הגורם הדומיננטי לחדש ולהתקדם בעולמנו. תפקידנו בעולמנו לא לבטל את היצר הרע אלא לשלוט בו, לרסנו, לכבוש אותו, להפנות אותו לאפיקים חיוביים ורצויים, אהבת הקב"ה בשני היצרים, היינו גם ביצר הרע חשובה, כתוב למשל - במסכת בבא בתרא כ"א ע"א) "קנאת סופרים תרבה חכמה", הקנאה החיובית מביאה להתרבות החכמה, התחרות המתמדת גורמת למתח בין בני אדם, אך היא חשובה, אין למגר אותם, אלא לנתב התחרות לאפיקים נכונים, להמשיך לעורר קנאת סופרים, להמשיך לטפח תחרות בין אנשים וגופים אך הכול מתוך תרבות אהבה וכבוד.

אנו יודעים שהכעס הוא שלילי ככל שהיצר נשלט על ידי האדם הרי הוא מונע כעס מאדם לרעהו, הכעס מסוכן כאשר הוא לא מפעיל נכון את המוח. הכעס מונע דעה צלולה, לכן אדם הכובש כעסו בעצם שולט על יצרו. אנו יודעים כי פיתוח המצויינים הוא אחד היעדים העיקריים בעולם היהודי. כך הפכנו לחכמים בעולם, צריך להמשיך ולטפח המצויינים, אך הכל מתוך שליטה על היצר הרע, לשמור על אהבת אדם, המצויינים יצליחו במשימתם הלאומית אם הם יידעו כי עליהם למשל, לעזור, לסייע לחלשים ולבינוניים. בכך אנו מפתחים בהם את היצר הטוב.

חובה עלינו לבנות מוסדות חינוך לתפארת, להעצים כל מנהל בהתאם לכישוריו וליכולתו ולהגביה עוף עם כל מנהל, מוריו ובית ספרו, אך עליהם על המצויינים הללו לשרת את בתיה"ס הבינוניים, לעזור לסייע, ולטפח מנהלים צעירים, ליישם משפט מפתח ביהדות "ללמוד וללמד".

כל בית בישראל, כל מוסד חינוכי חייבים ללמוד היטב המשפט הנפלא שבפרקי אבות

"איזהו גיבור הכובש את יצרו" לדעת כי באופן טבעי קיים בכל ילד בכל מורה ובכל מנהל, יצר טוב ויצר רע, עלינו להתמודד מבחינה לימודית, ערכית חינוכית וחברתית עם המשימה החשובה של שליטה ביצר הרע להרגיל עצמו בכל הליכותינו להדגיש את היצר הטוב, לאהוב כל אחד בכל לבבנו בשני היצרים שבנו, לבנות מערכת לימודים, שאילות ודילמות המתמודדות עם היצר הטוב והיצר הרע, לחנך להטמיע בכל ילד את האפשרויות העומדות בפניו בכל הליכותיו ולחנכו לבחור ביצר הטוב.

כפי שציינו בורא עולם נתן לנו לבני האדם - "הבחירה" עלינו לתרגל את הילדים מקטנותם ועד בגרותם לבחור - בין האלטרנטיבות השונות, אך להמליץ באופן איתן ונחרץ לבחור ביצר הטוב, באהבת אדם בנתינה ובעזרה לחבר.

ככל שנצליח בחינוכנו, הורים ומורים להחדיר בכל אחד שליטה על היצר - כן נראה פרי איתן, מתוק ועסיסי בעמלנו.

חשוב לציין כי שליטה על היצר הרע ותנועה קדימה עם היצר הטוב - מביאה את האדם להישגים חיוביים וטובים הגורמים לאדם שמחה ואושר.

פעולות חיוביות הנובעות מפעילותו של היצר הטוב מחדדות את המוח לחכמה המביא כמובן שמחה ואושר לאדם.

וכך אדם שמח ומאושר יבחר תמיד לנהוג ביושרה ובאמת ולדחוק את היצר הרע, להתמקד בטוב - כדי להגביר הצלחה ושמחה.

 

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה