הוא אמר...
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

הוא אמר...  

מאת   11/05/2009 |  נצפה 2288 פעמים

הוא אמר – לג בעומר

אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם, עזבת החיים ונדבקת במות . חיים, שכתוב, ועץ החיים בתוך הגן. היינו עץ שנקרא חיים, משום שמי אוחז בו אינו אוחז טעם מות לעולם, ונדבקת  באילן אחר, הרי ודאי המוות הוא נגדך . ז"א רגליה יורדות מות וגו'. וכתוב, מוצא אני מר ממות  את האשה. ודאי ממקום מות נתדבק, ועזב מקום החיים. משום זה נגזר עליו ועל כל העולם, מות.

ברוך אתה יהוה מחייה המתים.

בני אדם בעולם חיים במודעות המוות, וכאשר הם מתעוררים משנתם (המוות) מתחילים לפתח את הרצון לחיות (הישרדות), והם הולכים לבקש את החיים מן המתים שגם הם רוצים לחיות, והמתים רוצים מן המתים חיים ונותנים להם את המוות ולוקחים מהם את המוות שעל זה נאמר: "מוצא אני מר ממות  את האשה". ויש מתים שקוראים לתורה אשה – ויש מתים שקוראים לתורה חסדים. שנאמר: "מי שמבקש חסדים כפוף – ומי שנותן חסדים אלוה". שנאמר: "ושבח אני את-המתים שכבר מתו מן-החיים אשר המה חיים עדיין".

"אם הוא חטא, כל העולם מה חטאו , ולמה נגזר מות על כל העולם. ואם תאמר, שכל הבריות באו ואכלו מאילן הזה, ונלקח מכולם. אינו כן, אלא בשעה שאדם קם על רגליו, ראו אותו כל הבריות ויראו מפניו, והיו נמשכים אחריו כעבדים לפני המלך . והוא אמר להם, אני ואתם, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו. וכולם באו אחריו. כיוון שראו את האדם משתחווה לאותו מקום, לעץ הדעת ונדבק בו, כולם נמשכו אחריו, וע"כ גרם מוות לו ולכל העולם".

ברוך אתה יהוה חונן הדעת

כדי לצאת מן מודעות המוות שלמה ביקש מיהוה את החכמה וכתב את ספריו משלי, קהלת ושיר השירים ויצא ממודעות המוות ובנה את בית המקדש שעד היום הזה הוא קיים שעל כן הוא טען: ושנאתי אני את-כל-עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחרי: ומי יודע החכם יהיה או סכל, וישלט בכל-עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש: גם זה הבל". כך שלמה חיים ביקש מיהוה את הדעת כדי לצאת מעובדי האלילים וכתב את ספרו "מלחמת הרוח בחומר" שמראה כיצד בונים את בית המקדש...ומי הסכל שלא רוצה לקבל?: "והוא אמר להם, אני ואתם, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו".

"אז נשתנה האדם לכמה אפנים, פעמים לטוב ופעמים לרע, פעמים רוגז ופעמים נחת, פעמים דין ופעמים רחמים, פעמים חיים ופעמים מוות. ואינו עומד תמיד במעמד אחד מהם. כי ותו מקום גרם לו. דהיינו עץ הדעת. ועל כך נקרא להט החרב המתהפכת מן צד זה לצד זה, מטוב לרע, ומרחמים לדין, משלום למלחמה. מתהפכת היא לכל צד ונקראת טוב ורע. שכתוב, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"

ברוך אתה יהוה מתיר אסורים

בני אדם חיים במציאות: "שהרע בה הוא רע יחסית לטוב – והטוב בה הוא רע יחסית ליותר טוב". שעל זה שלמה המלך אמר: "כי מה-הוה לאדם בכל-עמלו וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש? כי כל-ימיו מכאובים, וכעס עינינו, גם-בלילה לא-שכב ליבו, גם-זה הבל הוא". לצאת מהחרב המתהפכת זה לדעת את החרב המתהפכת, דהיינו, לזווג בן-העולם הזה לבן-העולם הבא...שעל זה נאמר: "קשים הזיווגים בעיניי הקדוש ברוך הוא יותר מקריעת ים סוף"...שאת זה אני מראה בספרי: "מלחמת הרוח בחומר" ביום ההילולה של אלופי מיודעי רבי שמעון בר יוחאי "יום ל"ג בעומר"...יום שדוד המלך אמר עליו: "כל עצמותי תדברנה"...דהיינו, כל חוליות עמוד השדרה בספירה 33 ל"ג שהיו באדם ביום היוולדו.

"ומלך העליון שרחמיו על מעשי ידיו, הוכיחו, אמר לו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. והוא לא קיבל ממנו, ונמשך אחר אשתו. ונגרש לעולם. כי האשה למקום זה עולה ולא יותר. והאשה גרמה מוות לכל".

חננו ועננו ושמע תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פה.

אמר רבי שמעון: "אם הייתי נוכח ביום שירדה התורה על ידי רזיאל לא הייתי נותן שידרשו אותה והייתה חוזרת התורה למקומה. אבל, היו בני אדם שיכלו לעשות את זה והם לא עשו את זה". אמר איינשטיין: "העולם הוא מקום מסוכן, לא בגלל אלו שעושים רע, אלא בגלל האנשים שצופים ולא עושים כלום". אמר חיים שלמה: "בכל הגדרה שאתה מגדיר את עצמך אותה הגדרה היא אשר תהרוג אותך". שעל זה טען שלמה המלך: "טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא-ידע להיזהר עוד". שעל זה אומר הכתוב: "ומלך העליון שרחמיו על מעשי ידיו" – על מעשה ידיו רחמיו ולא על מעשה ידיכם, כך שאם אתם לא מרחמים על מעשה ידיכם איך אתם רוצים שהוא ירחם על מעשה ידיכם...כך שספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה לכם כיצד אפשר להילחם עם בורא עולם (שהוא האין שבתוכי) שהוא ברא את כל הנבראים שנאמר: "לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל, כי שרית עם אלהים ואנשים ותאכל עליהם".

"בוא וראה, לעולם הבא כתוב, כי כימי העץ ימי עמי. כימי העץ, דהיינו, עץ ההוא הנודע, שהוא עץ החיים. בוא בזמן כתוב בלע המוות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, ימלוך ה' לעולם אמן ואמן".

ברוך אתה יהוה שהחזרת בי את נשמתי בחמלה רבה אמונתך.

כל הנשמה תהלל י"ה...ומי יכול להלל את הקדוש ברוך הוא? רק החיים ולא המתים מכיוון שהקדוש ברוך הוא חי...שעל זה דוד המלך (מלכות) אביו של שלמה המלך (יסוד) כתב בספרו: תהלים פרק ס"ז שעל המזמור הזה נאמר: "זה המזמור נכבד מאוד כנודע, וגם נאמר על קיבוץ גלויות מן העכו"ם, ועל מלחמות גוג ומגוג, ובאותו פעם יהיה יהוה אחד ושמו אחד" כאשר הפרק מתחיל: "למנצח בנגינות מזמור שיר: (דהיינו מי שנצח את המות). אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה...ומסתיים באומרו: "יברכנו אלהים וייראו אותו כל-אפסי-ארץ". כך שכדי לדעת את כל הכתובים האלו אנחנו צריכים לדעת את מודעות ל"ג בעומר, שהיא מודעות רבי שמעון בר יוחאי...שהיא המודעות שאותה הראה לי רבי שמעון בר יוחאי...שעל כן נאמר לרבי שמעון: "לך שכב על משכבך כי לקץ הימין תעמוד"...כך שרבי שמעון בר יוחאי הוא משבט שמעון שהוא אייר...וחיים שלמה הוא משבט לוי שהוא סיוון...כך שמעון ולוי הם אחד ולא קיבלו ברכה מיעקב אלא קיבלו ברכה ממשה רבנו...של כן שניהם יחד שהם אחד מודעות משה רבנו...שנאמר: "כל הנקרא לשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו".

"וזאת יום ההילולה של צדיק יסוד עולם: רבי שמעון בר יוחאי" – אשריך.              

 

"הפצת האור - הדרך לאמת"
מנהל אתר: WWW.HAIMSHLOMO.CO.IL
טלפונים: 0544-898547 03-9322192
"אין דבר שלא ניתן להשגה כולל הרצון של חוסר ההשגה" - המשיח
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה