היכן היה משה לפני שהיה משה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

היכן היה משה לפני שהיה משה 

מאת   17/04/2009 |  נצפה 3375 פעמים

היכן היה משה לפני שהיה משה

הרבה מאוד אנשים מדברים על גלגולי נשמות  - והרבה מאוד אנשים מדברים על גנטיקה...אכן נכון, ישנם גלגולי נשמות והגנטיקה קיימת...הדבר שאנחנו לא יודעים הוא: מה היינו בגלגול הקודם?...כאשר התורה מראה לנו מה היינו בגלגול הקודם...בואו אראה לכם מה הייתם בגלגול הקודם והשאלה הנשאלת היא: אם אתם רוצים להפסיק להתגלגל ולסבול את הגנטיקה?...

לפני הרבה מאוד שנים אוכלוסיית כדור הארץ לא הייתה מונה הרבה מאוד אנשים...ובוודאות כל אחד מן הקוראים לא יודע אם הוא היה בתקופה הזו...כך שחוסר הידיעה מקנה את הזכות לאמור שאכן הוא היה בתקופה הזו...ואז הוא התחיל להתגלגל מתקופה לתקופה עד שאוכלוסיית כדור הארץ התחילה לצמוח שנאמר: "ויהי כי החל האדם לרב על-פני האדמה ובנות ילדו להם" (בראשית ו' פסוק א') שנאמר: "אוכלוסיית כדור הארץ גדלה במהירות במאה השנים האחרונות".  

פה אנחנו רואים את תחושת הזמן, אם בתקופה של בראשית ו' פסוק א' שהוא בציר הזמן לפני כ – 5000 שנה...והנתון השני צמצם את הזמן "במאה שנים אחרונות"...כאשר הוא כותב את הנתונים במאה ה- 21 שטוען שאוכלוסיית כדור הארץ היא שבע מיליארד אנשים...כך שהיום כל אדם ואדם שחי על פני כדור הארץ הוא חי במודעות של שבע מיליארד איש...

השאלה היא:

 "מה קרה במאה השנים האחרונות ואיפה אנחנו בתמונה לפני המאה שנים האחרונות"?...

איינשטיין ענה:

"האדם, הירק או האבק הקוסמי, כולנו רוקדים למוסיקה מסתורית שנוצרת במרחק ע"י ישות בלתי נראית"...

במודעות  הזו הארץ נמצאת במאה ה- 21 וכולנו מדברים על גלגול נשמות, על גנטיקה, הגאולה, דע את עצמך, פתיחה בקפה, טארוט, קריסטלים, רפואה מודרנית, רפואה הומופתית, רוחניות, דתיים, חילוניים, רבנים, מקובלים, נצרות, אסלאם, מדע וכו'...דהיינו, כמות האנשים בכדור הארץ גדלה ונפתחו כל המקצועות האלו כדי להחזיק את בני האנוש בעבודתם היום יומית שהם חוזרים על הפעולות שהם עשו לפני כ – 5000 שנה שנאמר: "ויראו בני-האלהים את-בנות האדם כי טבת הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו" (בראשית ו' פסוק ב'). בנקודה הזו שכל אדם ואדם יסתכל ויראה את עצמו באיזה גלגול הוא היה או איזה גנטיקה קיימת בו... תראו איך מתייחסים לבנות האדם... תראו איך הזוגיות ביקום... כך שאם אתם לא יכולים למצוא את עצמכם פה מגיע המשפט הבא שיכול להאיר אור על הגלגול הקודם שנאמר: "וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר-מחשבת לבו רק רע כל-היום" (בראשית ו' פסוק ה'). כך היה בגלגול הקודם שהיינו – וכך אנחנו בגלגול הזה – וכך נהייה בגלגול הבא. אם לא נשנה את דרכנו שעל זה נאמר לפני כ-60 שנה לכל באי העולם: "בדרך שאתם הולכים לא תגיעו למטרה" (איינשטיין).

אבל אני טוען שבכל דבר רע קיים בו הטוב...בימים הראשונים של הלמודים, אני יושב בבית האסורים בצרפת עם כתב אישום החמור ביותר בעיניי בני אנוש, מגיעים אלי שני ספרים של "שרגא ברג" שלאחר לימוד קצר מתחילה שיחה ביני לבן "שרגא ברג" והוא טוען: "באתי ללמד אותך להיות צדיק"...מיד תגובתי הייתה: "תפסיק לעבוד עלי כשם שהצרפתים עובדים עלי ואיך יכול להיות שאדם כמוני במעמד הזה יהיה צדיק"?...תשובתו הייתה פשוטה: "נאמר על נח איש צדיק תמים היה בדורותיו כך שאם היה בדורו של אברהם לא היה בוחר בו"...והנה עברו להם שבע שנים ואני מראה לבני אדם ביקום "סוד" שרשום בתורה כיצד המציאות מוציאה מעצמה אדם שישנה את המציאות. שנאמר: "אם לא הייתה היינו צריכים להמציא אותך"... הדבר דומה לגוף שמקבל מכה חזקה מאוד והוא לא יכול לשאת את הכאב ומיד הגוף מפעיל את מנגנון העילפון ולאחר מספר דקות חוזר לעצמו עם כאב שיכול לסבול אותו.

היקום עובד על ספירת שלוש, שהם שלשה האבות, שהם שלשת הקווים שכל אדם ואדם צריך  לדעת אותם בדעת והם משנים לו את המודעות והוא מפסיק להתגלגל. כך שאם ניקח את המשפט שכל באי העולם נמצאים בו: "ויראו בני-האלהים את-בנות האדם כי טבת הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו"...אני אוציא מתוך המשפט "חמישה" מילים כנגד המילה "המשיח" וכנגד חמישה חומשי תורה שהם: " הנה, ויקחו להם נשים מכל"...כך בדילוגים של שלוש מהתחלת המשפט אנחנו רואים מהסוף להתחלה את : "משה חוה"...שעל זה נאמר: "בכל אדם ואדם ניצוץ של משה קיים בו " וכאשר אנחנו מתחילים לקבל את המודעות הזו אנחנו מקבלים את האשה שלנו שנאמר: "וידע האדם את חוה אשתו ותהר לו"...כך שכדי לחזק את המשפט הזה מגיע המשפט שלאחריו שהוא משלים את החוליה שבשרשרת שנאמר: "ויאמר יהוה: לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה" (בראשית ו' פסוק ג'). כך שאם נסתכל במילה "בשגם"...אנחנו לוקחים את: ב' + ג' = ה', ומקבלים את המילה "משה" ואנחנו נמצאים במודעות המאה 21 שאין אדם שעבר את גיל 120 שנה...שהם כנגד שלושת הקווים, 12 השבטים...שעל כן משה הוא בשר כמו כל אדם ואדם שגם הוא עבר את התלאות של העולם הזה כך שקרה לעצמו נח כמו שאפשר לקרוא לכל אדם ואדם שנמצא על פני האדמה שעל כן נאמר: "בני האדם שונים אחד מהשני אבל לא יותר טובים אחד מהשני"...

ספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה לכם את תקופת החיים שלי במשך חמישים שנה שנאמר: "גיל 50 לעצה"...וכיצד בונים את תיבת נח...כיצד מתמודדים עם שנויים...וכיצד מגיעים לתחיית המתים ולחיי נצח...ושוב אני מודיע לכם שלפני שבע שנים לא ידעתי 1% מהכתובים שרואים עינכם פה...על כן מורי אלופי ומיודעי רבי שמעון בר יוחאי טוען: "קל ללמד בן רשע להיות צדיק מאשר בן צדיק להיות צדיק"...

ישנם הרבה מאוד צפנים בתורה, שהרבה מאוד מפורשים בספרי, כך שאם אנחנו נתחיל לשנות את המודעות שאנחנו נמצאים בה שנקראת: "בני נח", אנחנו נקבל את מודעות נח שנאמר: "כאשר התלמיד מוכן המורים מגיעים"...וכך אנחנו יוצאים מן "המבול", שהם שורש המילה: מ,ב,ל שהם 72, שהם ע"ב שמות מהטומאה שאנחנו צריכים להפוך אותם ע"ב שמות מהקדושה. כך שהמספר 72 הוא נותן את המספר 9 שהם אותיות אדם, יהוה. כך בני אדם נמצאים בטומאה וצריכים לעבור לקדושה שנאמר: "וקדושים תהיו כי קדוש אני"...ולשאלה: מה הוא היה לפני שאמר את המשפט?...בוודאות מוחלטת אומר לכם – טמא.

אמרו את זה לפניכם: "אדם לא יכול לתפוס שהוא יכול לתפוס את העולם כולו"...הסיבה היא פשוטה...מלמדי הדת, מדע וקבלה הם במונח של: "וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר-מחשבת לבו רק רע כל-היום"...כך שאם הם טוענים שהם לא במציאות הזו וכל היום משדרים: "ואהבת לרעך כמוך"...שאלתי היא: "מדוע אתם דוחים שולחן לשם שמים שיגאל את העם מעשר המכות שקיימות בעולם הזה"?...

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו".

"קל מאוד לצאת מעבדות – קשה מאוד להשתחרר מהבושה".

"יהיה ממון חברך חביב עליך כשלך" (סוד הגמר תיקון).      

 

"הפצת האור - הדרך לאמת"
מנהל אתר:WWW.HAIMSHLOMO.CO.IL
טלפונים:0544-898547 03-9322192
"הרצון לא לרצות לדעת גדול יותר מהרצון לרצות לדעת" - המשיח.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה