פרשת השבוע ואתה תצוה.
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

פרשת השבוע ואתה תצוה. 

מאת   04/03/2009 |  נצפה 2282 פעמים

ואתה תצוה

אומרים: אין אדם שיכול לחיות ללא אמונה...כך שהאמונה שהאדם חי בה היא אשר מצוה עליו לעשות מה שאמר האדם לאמונה לאמור לו מה לעשות...אין אדם שיכול לאמור לאדם מה לעשות אלא רק האדם עצמו לעצמו...השאלה היא: איך אדם יאמר לעצמו מה לעשות כך שיעשה את מה שאמר מבלי לפגוע באדם אחר?...

ואתה תצוה את-בני ישראל -  כולם היום לומדים את החיצוניות וכל מטרת חייהם היא להשתלב בחיצוניות על כן נקבעו חוקים שהם נקראים תמרורים וכל אחד משלם לפי העבירה על התמרור שהוא עבר...כדי לקבל רישיון נהיגה חייבים לעשות מבחן תיאוריה ומעשי...שאלו נקראים חוקים ומשפטים...אבל הרישיון הנהיגה ניתן רק לאחר המעשי...כאשר אנחנו לומדים באוניברסיטה ארבע שנים אנחנו לומדים את התיאוריה ומקבלים תעודה על זה שאנחנו עומדים בתיאוריה...התעודה שיש בידנו מקנה לנו כניסה לעשייה אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים לעשות את מה שלמדנו...שעל זה נאמר: "בן אמר לעשה מרחק ת"ק פרסה".

ואתה תצוה את-בני ישראל – בלימוד התורה שזו גם אוניברסיטה בשם עצמה ישנם גם מגמות, שחלקם קוראים לזה ש"ס ופוסקים, משניות, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, זוהר, שער הכוונות, תנ"ך...אלא ספרי לימוד שמלמדים אותנו תיאוריה...וכאשר אנחנו מסיימים ללמוד את התיאוריה אנחנו חייבים לעשות עשייה...את העשייה אנחנו עושים בתוך גופנו, דהיינו, אנחנו מעבירים את התיאוריה שלמדנו לבני ישראל, שבני ישראל נקראים אברי הגוף שלנו, הפנימיות שלנו...כך שאם אברי הגוף שלנו לא יקבלו את התיאוריה שלמדנו אין לנו מה לעשות בתיאוריה שלמדנו שעל זה נאמר: "תיאוריה ללא תצפית – השערה". או לחילופין, "האם אתה מבין את עצמך". וכאשר אנחנו לומדים בצורה כזו אנחנו בעצם מכניסים את החיצוניות לפנמיות וכאשר אנחנו מגיעים לדרגת לימוד שהפנימיות היא חיצוניות, דהיינו, תיאוריה ומעשי אחד...אנחנו מקבלים את התואר: "ואתה תצוה את בני-ישראל". שמשמעות העמוקה של התואר: "ואתה ישראל – ואתה הקדוש ברוך הוא". כך שכאשר אנחנו מגיעים למעמד הזה אנחנו מתעלים מעל המשפט שנאמר: "ולא יראני אדם וחי"...כך שהאדם רואה את החי, שחי נקרא הקדוש ברוך הוא...והחי רואה את האדם שהוא ברא אותו...ושניהם אותו צלם ודמות...ולאחר מכן שניהם נהיים לאחד שנאמר: "והיה ביום ההוא יהוה אחד ושמו אחד".

ואתה תצוה את-בני ישראל – וכן ראוי לאדם, לדעת טוב, ולדעת רע. ולהחזיר עצמו לטוב. וזה הוא סוד האמונה, שהיא הנוקבא...זאת זוגיות לשמה...קשה לנו ללמוד את התורה ולקבל את התורה ללא מעשה...על כן לקח את האחד השלם ופיצל אותו לשתיים...שהשלם נקרא תרי"ג מצוות (תמרורים)...ועשה אותם תמרורי אזהרה ותמרורי הוריה שנקראים: עשה ואל תעשה...והם נקראים חיצוניות ופנימיות...לחיצוניות קרה זכר, טוב. לפנימיות קרה נקבה, רע. לקח את הזכר והנקבה ואמר להם כך: "לכו תסתדרו בניכם ואל תשכחו להיות שניכם לבשר אחד"...ומהיום ההוא עד היום הזה לא מסתדרים הזכר והנקבה...והנקבה נהפכה להיות זכר...והזכר נהפך להיות נקבה...ולא יודעים מי הזכר ומי הנקבה...שהזכר נקרא ימין והנקבה נקראת שמאל שנאמר: "ולא יודעים מימינם ומשמאלם"...

ואתה תצוה את-בני ישראל – ספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה לכל באי העולם כיצד עושים את הזכר והנקבה לאחד...כך שמונח לכל באי העולם גם תיאוריה וגם מעשי...כך שהזכר יכול לעמוד מול כל העליונים והתחתונים ויטען: "לא פגעתי בנקבה לא פיזית לא מילולית ולא מחשבתית"...והנקבה יכולה לטעון: "שהזכר כבד אותה יותר מאשר כבד את גופו"...והזכר יכול לטעון: "שהנקבה ידעה שכבודה הולך במקביל לכבוד הזכר"...זאת נקראת זוגיות קוסמית...דהיינו, כל באי העולם מחפשים להגיע למודעות הזו, דהיינו, חיים בדמיון וכל כוחם להפוך את הדמיון למציאות ולבסוף - גירושים. שעל זה נאמר: "דמיון הורס והשכל בונה". וכאשר אנחנו יודעים בדעת מה זה "שכל"...כך שכל אדם בעולם שיש לו שכל הוא צריך לדעת בדעת את המשפט: "וידע האדם את חוה ותהר לו"...ואז השכל בונה...מה בונה? אותיות בונה הם: "בן – וה"...כך ו"ה הם מודעות העולם הזה...כך הבן מוריד את החצי השני של ו"ה שהוא י"ה ועושה אותם לאחד שנאמר: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין...כך שיוסף נקרא בן שהוא נקרא הנקודה המרכזית, ברית הקודש, שהוא היום השמיני...שעל כן שכל = 300 + 20 + 30 = 350 = 3 +5 = 8 . ובמצב הזה מתחברים למודעות שנאמר ביום הששי של הבריאה: "ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אתו, זכר ונקבה ברא אתם"...כך שמפה אנחנו רואים שכדי להגיע למילה ויברא...דהיינו לבורא...אנחנו חייבים לדעת את הנקבה...שהנקבה נקראת דינים...שהיא נקראת צד שמאל...שנאמר: "וראשה לשמאלי וימיני תחבקה"...והיא נקראת צפון שנאמר: "מצפון תפתח הרעה"...על כן הנקבה נקראת רע...שנאמר: "גמלתהו טוב ולא – רע כל ימי חייה"...על כן כדי להיות בורא חייבים לאהוב את הנקבה שעומדת מולנו, דהיינו, לאהוב את הרע שנאמר: "ואהבת לרעך (רע לך) כמוך"...כך שאם יודעים לחיות בזוגיות טובה המילה "ואהבת" מוציא את הבן שהוא נמצא בנקבה...כך שהמילה ואהבת מראה את חיבור שני העולמות: שהעולם בהא נקרא "הוא" והעולם הבא נקרא "בת" ושניהם יחד "ואהבת"...וזה הוא היום ההוא שיוצא הבן שנאמר עליו: "אין עוד מלבדו".

ואתה תצוה את-בני ישראל – זאת לא מיסטיקה, זה לא דמיון, זה לא פנטזיה, זה לא בלתי אפשרי...זה דבר שאפשרי – וזה מוכח בספרי "מלחמת הרוח בחומר" והוא עומד במבחן המציאות מול כל נציגי חכמי הדור  מצד דת, מדע וקבלה...כך שאם עד היום הזה הסבירו לכל באי העולם כל החכמים מה זה משיח...הם הסבירו מה שהם יודעים כאשר הם לא יודעים איך להסתדר עם הנקבה שיש להם בבית...דהיינו, עם הדינים שיש להם בחוץ...כך שמודעות משיח היא...שהוא רוכב על חמורו ולא חמורו רוכב עליו...דהיינו, שליטת הרוח על החומר שזה הוא שם ספרי: "מלחמת הרוח בחומר". כך שהמשיח וחמורו שניהם אחד שנאמר: "וידע חמור אבוס בעליו"...כך שאם לא נדע בדעת את המודעות הזו כל באי העולם הם בלעם שמכים את חמורו ארבעה פעמים עד שנאמר: "ויפתח אלהים את פי האתון"...על זה נאמר: ולא קם נביא בישראל כמשה (משיח)...כך שבשאר העמים קם והוא בלעם...כך שאם אתם רוצים להשוות בן משה (משיח) ובן בלעם (ערב רב)...אתם תראו את הערב רב שהם: דיינים, שופטים, רופאים, עשירים וכל המזהירים ולא נזהרים – שוכבים עם אתונם...שעל כן כולם עובדי אלילים...דהיינו, הם מאמינים במה שהם לא מאמינים...ואף אחד מהם לא מקיים את המשפט: "ואהבת לרעך כמוך"...

ואתה תצוה את-בני ישראל – את הדברים הכתובים האלו לא ידעתי אותם מבחינה תיאורטית במשך 50 שנות חיי...שהדברים הכתובים האלו נקראים נשמע...אבל במשך 50 שנות חיי עשיתי את הכתובים האלו שהם הזכר והנקבה שהם נקראים עשה...כך שהיום בפרשת השבוע "ואתה תצוה"...אני מראה לכם את: "נעשה ונשמע"...כך שהיום הזה אתם יכולים לשמוע כיצד   הגעתי למשיח הפנימי שלי, דהיינו, בצעתי בעשייה את תחיית המתים ויודע בדעת מה זה חיי נצח...שהכל מוסבר בספרי: "מלחמת הרוח בחומר" ואם אתם רוצים לעשות תעשו...דהיינו, "נשמע ונעשה"...ואם לא...השם ירחם...שנאמר: "בורא עולם לא צריך את הנמצאים הנמצאים צריכים את בורא עולם"...שעל זה טען שקספיר: "להיות או לא להיות"...שעל זה נאמר: "כל הנקרא לשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו".

"יהי שם יהוה מבורך לעלם ולעולמי עולמים".

"שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד".

"לא יבנה בית המקדש אם הזכר והנקבה לא יהיו אחד".      

"הפצת האור - הדרך לאמת"
מנהל אתר:WWW.HAIMSHLOMO.CO.IL
טלפונים:0544-898547 03-9322192
"אנחנו לא צריכים להאמין במה שיש לנו - אנחנו צריכים לדעת שאנחנו יכולים להשיג את מה שאין לנו" - המשיח
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה