בית המקדש
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

בית המקדש 

מאת   28/02/2009 |  נצפה 2662 פעמים

בית המקדש

נבנה בית המקדש ונחרב בית המקדש – נבנה בית המקדש ונחרב בית המקדש...מי יכול לתת לנו ערבות שאם יבנה שנית בית המקדש לא יחרב בית המקדש?...בית המקדש הראשון והשני נחרב מכיוון שאנשים לא אוהבים לפרגן אחד לשני...כל אחד ואחד רוצה להראות לחברו שהוא יותר טוב מחברו...שעל זה נאמר: שניים שנפגשים כל מטרת הפגישה היא איך לרמות את השלישי...כך נוצר עולם הדמיון שאותו אנחנו צריכים להפוך למציאות שיראה כמו הדמיון...זה בניין בית המקדש...השאלה היא: מי המציאותי שרוצה להיות מציאותי ולא מציאותם?!...

יהוה – זה נקרא בית המקדש, שחילקו אותו לשני בתים, י"ה בית ראשון, ו"ה בית שני...שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון (הפועל) כך שבית המקדש השני היה בתוך בית המקדש הראשון (הנפעל)...פיצוץ בית המקדש הפריד בין הפועל והנפעל, כך שכדי לחזור לפועל צריך לבנות את הנפעל, נאמר: לאחר שביעים שנה נבנה הנפעל...

השאלה היא: מדוע לאחר שבעים שנה ולא שלושים ולא מאה?...

שבעים פנים לתורה, כך כולם טוענים וכך כולם אומרים...שהם כנגד שבעה ימי בריאה...שבעים אומות עולם...חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות...שבעה היבשות ושבעה הימים...שביעים שמות מתוך שבעים ושתיים שמות...וכאשר עושים את הכול לאחד שוב פעם הנפעל נבנה ורואה את הפועל והפועל והנפעל הם שוב ביחד שנקראים: "ע"ב שמות – הסנהדרין הגדולה". שכל זה נקרא בשם אחד: "המשיח".

כיצד בונים את המודעות הזו?

ספרי "מלחמת הרוח בחומר" מראה שלב אחרי שלב כיצד כל אדם על פני היקום יכול להגיע למודעות הזו, כל אדם יסתכל על בנין בית המקדש הגשימי שנמצא בירושלים, שירושלים נקראת: "מודעות חיצונית", ויראה שלוש קירות נפלו מבית המקדש...מזרח, צפון ודרום...שהם מסומנות בשלוש אותיות של בית המקדש "יהוה" – יה"ו...כך שכל באי העולם: דת, מדע וקבלה הם יודעים את יה"ו...אבל מה הם לא יודעים: איך לחבר את שלושת הקירות לקיר הרביעי שנשאר שהוא "הכותל המערבי"...שהוא מסומן באות ה' של בית המקדש: "יהוה"...כדי לדעת לחבר את ה' ל- יה"ו...חייבים לחזור בתשובה...שמשמעות המילה תשובה...תשוב ה' אל ו'...וכאשר שבה ה' אל ו' המילה תשובה מקבלת משמעות אחרת: "שבת ו"ה"...דהיינו, שביעים שנה הסתיימו והעולם הזה נהייה באחוד שהם שביעים פנים לתורה...ואז משה ואהרון שהם הנשיאים של שביעים אומות עולם...משה הוא מודעות עולם הבא...אהרון הוא מודעות עולם הזה...ושניהם יחד עם שביעים אומות עולם יוצרים את בניין בית המקדש: "ע"ב שמות"...אז בני ישראל עוברים את "ים סוף"...שמשמעות ים סוף הוא: "סוף התורה"...והאדם מקבל את מודעות: "הקדוש ברוך הוא" ובית המקדש הראשון והשני בנוי שנאמר: "והיה ביום ההוא יהוה אחד ושמו אחד".

כיצד רבי שמעון רואה את זה?

אמר רבי שמעון: "רואה אני שהחכמה היא כלל הכל, וחסד עליון, יוצא מהחכמה, יוצאת מבינה, יעקב משלים לב' צדדים, והאבות הם כלל הכל. ויעקב הוא כלל האבות (זוהר פרשת תרומה תתקיא). שעל כן ספרי נקרא "מלחמת הרוח בחומר" שהוא מראה את מלחמת יעקב שנאמר: "ולא יקרא שמך יעקב כי ישראל כי שרית עם אלהים ואנשים ותאכל עליהם".

מה מראה ספרי ומה אומר רבי שמעון כאשר נבנה בית המקדש?

אמר רבי שמעון: "אשרך ארץ שמלכך בן חורים. הזן אותך ברוב כל בלא יראה מאחר. וממלך עליון ההוא ניזונים הכל. ושריך בעת יאכלו הוא כש"א, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. אי לך ארץ שמלכך נער, הוא כמש"א, ונתתי נערים שריהם. כי אוי לארץ שיונקת משמאל, (שנקראת נער). ושריך בבוקר יאכלו, היינו בחשך ההוא של השמאל, כל עוד שאינו מאיר ואינו שולט מה ששולט, דהיינו, קוו האמצעי המאחד ימין ושמאל (זהר פרשת תרומה תתקח).כך שספרי מראה לכם כיצד מחברים את שלושת הקווים שנאמר בפרשת תרומה: "וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב כסף ונחושת" (שמות פרק כה פסוק ג'). שאלו הם שלושת הקווים שקו האמצעי הוא נחושת שמאחד את הזהב ואת הכסף שעל כן נאמר בסוף פרשת תרומה: "לכל כלי המשכן בכל עבודתו, וכל-יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת" (שם יט).       

מה מבקשים היום דת מדע וקבלה?

באנו להתפלל (ללמוד) כדי לחבר י"ה (ראש) עם ו"ה (גוף) בייחוד שלם יהוה (ראש וגוף) בשם כל ישראל (לי ראש)...אנו מבקשים ממך שתעזור לנו שנוכל להגיע למעמד הזה ובזה אנחנו מסיימים את המלאכה ונוכל לדעת לענות על השאלה מי זה: "אני יהוה הוא האלהים"...ועד היום הזה 2000 שנה מיום חורבן בית המקדש, והמאה שנה האחרונה שבה המדע התפתח בצורה מדהימה אף אחד לא יודע מה זה: "יהוה". כאשר כולם לא מוכנים לדעת כיצד בוראים מודעות "יהוה" למרות שכל יום אומרים את זה חמש פעמים, והמדע משקיע טריליונים של דולרים כדי לדעת את זה...וכאשר באים לדת, מדע וקבלה להראות להם כיצד בונים את בית המקדש "יהוה" מקבלים תשובה: "ויאמר פרעה: "מי יהוה אשר אשמע בקולו לשלח את-ישראל? לא ידעתי את-יהוה וגם את-ישראל לא אשלח" (שמות ה' פסוק ב').

כיצד מתייחסים לרבי שמעון דאז והיום?

כאשר רבי שמעון סיים את מלאכתו שנאמר: "בעבורך נאמר נעשה אדם"...הוא כתב את ספרו "ספרא דצניעותא" שהוא מראה שהוא מעל כולם וכולם יכולים ללמוד ממנו, אבל גם אז לא פרגנו לרבי שמעון שנאמר: "שואל, מה הוא צניעותא דספרא, אמר רבי שמעון חמישה פרקים שהם כלולים בהיכל רב וממלאים כל הארץ. אמר רבי יהודה (רבי יהודה בעל מודעות גבוהה מאוד שאין אדם אחד במודעות 2009 שהוא יודע את מודעות רבי יהודה) אם אלו כלולים מכל החכמה, הרי אלו טובים יותר מכולם, ולא צריכים ללמוד יותר, אמר רבי שמעון כך הוא למי שנכנס בחוכמה ויצא ממנה בשלום, הוא רואה כאן התכללות כל החכמה, אבל מי שלא נכנס בחכמה ויצא ממנה בשלום, אינו כן". (ספרא דצינועתא פסוק א').

רבי יהודה שהוא בעל מעמד גבוה שהוא יודע את עשר הספירות הוא לא מסכים עם רבי שמעון על התואר שרבי שמעון נותן לעצמו, אבל רבי שמעון עונה שרבי יהודה מבין וטוען: עשר הספירות הם חמש לפני שהיו עשר כך שעלינו להגיע לחמש, כך שבכדי להגיע לחמש אנחנו חייבים לקבל חכמה (כח מה), ובכדי לעבור את החכמה אנחנו צריכים לעבור תהליך בתוך גופנו, ולא כל אדם זוכה בו, כך שאם אדם לא זוכה בחכמה עדיין הוא לא קדוש עם ריבונו, כך שהוא צריך להמשיך ללמוד. אבל אם אדם נכנס לחכמה ויצא ממנה בשלום (שהיא מלחמת גוג ומגוג) הוא קדוש עם ריבונו והוא לא צריך להמשיך ללמוד.

אמחיש לכם את זה כך.

עשר אצבעות יש לאדם כנגד עשר הספירות, חמש בצד ימין וחמש בצד שמאל. כאשר מניחים כף ימין על כף שמאל אנחנו מקבלים חמש אצבעות בצורה: זרת תחת זרת, קמיצה תחת קמיצה, אמה תחת אמה, אצבע תחת אצבע, אגודל תחת אגודל. במצב הזה כדי לקבל את היכל רב ולקבל את החכמה אנחנו חייבים לעשות היתוך וביקוע של האצבעות כך שאנחנו חוזרים לעליה הראשונה שעלה משה רבנו לסיני לפני ששבר את הלוחות...כך שעליה הראשונה של משה נקראת היכל רב שעליה מדבר רבי שמעון. ורבי יהודה מדבר על העלייה השנייה של משה להר סיני...כך שברור שעליה ראשונה חזקה יותר מעליה השנייה...כך שהיכל רב הוא: כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות. את החכמה הזו שמדבר עליה רבי שמעון אתם יכולים לראות בספרי: "מלחמת הרוח בחומר".

מה אני מראה לכם בספרי.

"אשרי הוא מי שזכה להשלים מצוות תורה, הוא גורם לאדם להשלים רוחו ונשמתו בעולם הזה ובעולם הבא. התורה מזכה לאדם לנחול ב' עולמות, עולם הזה ועולם הבא. כל מי שמשתדל בתורה משתדל בחיים, חיים בעולם הזה, וחיים בעולם הבא, וניצל מכל העונשים הרעים, שאינם יכולים לשלוט עליו. אם בהשתדלותו בתורה הוא כך, כל שכן מי שעושה מעשה". (זוהר פרשת תרומה פסוק תשכד). זה הוא גמר תיקון מוחלט שמקנה לאדם חיי נצח, תחיית המתים, ומעמד של: "אני יהוה רופאך". אין מחלות, מלחמות, עצבים, כעוס, חוסר וודאות וכול התחלואים של העולם הזה והעולם הבא. בספרי אני מראה לכם שלא צריכים להיות בוגרי אוניברסיטה, לא צריכים לדעת ש"ס ופוסקים, לא מעניין אותנו מה החברה אומרת עלינו שנאמר: "קל יותר ללמד בן רשע להיות צדיק מאשר בן צדיק להיות צדיק".

אתם יכולים לראות בספרי איך אני הופך דברים בלתי אפשריים לאפשריים, כיצד אני מתמודד מול הבלתי יאומן, כיצד אני עושה את הצדק והמשפט הסנגור והקטגור לאחד, כיצד אני מתמודד עם המשפט: "אוי לו לאדם שסנגורו קטגורו", וכיצד כל אדם ואדם יוציא מתוך קרבו את יהוה אלוהיו, דהיינו, "בניית בית המקדש הראשון והשני".

"מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"

"הפצת האור - הדרך לאמת"
מנהל אתר:WWW.HAIMSHLOMO.CO.IL
טלפונים: 0544-898547 03-9322192
"הבעיה היא לא שחיים בעולם השקר - הטרגדיה היא שכאשר חושבים שזה אמת" - המשיח
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה