זוגיות המשיח
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

זוגיות המשיח 

מאת   13/01/2009 |  נצפה 2930 פעמים

זוגיות המשיח

הרבה מאוד אנשים שואלים אותי מה זה משיח?...תשובתי לכולם היא: לדעת לקיים זוגיות נכונה...על זה אמר רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך"...שני הדברים האלו קשים מאוד להשגה על כן כל הכתובים מעצמים את דרגת המשיח...לאחר מעשה קל מאוד ונעים מאוד לקבל דרגת משיח...וכל מה שצריך לעשות הוא לדעת בדעת את המשפט: "וידע האדם את חוה אשתו"...אדם שיודע את אשתו נולד לו בן שנקרא משיח...השאלה היא: מי רוצה לקיים זוגיות לשמה ויקבל את מודעות המשיח?...

כל בני האדם המלומדים והלא מלומדים יודעים מה זה משיח. על זה אמר איינשטיין: "קשה לאדם לתפוס שהוא יכול לתפוס את כל העולם". ומכיוון שבני האדם יודעים רק מה זה כוח, הם התחילו לצבור כוח כל ימי חייהם מיום לידתם. כך שבכדי להיות משיח, דהיינו, לראות את הנשמה הקדושה, אנחנו חייבים לוותר על כל הכוח שצברנו עד היום הזה, דהיינו, לדעת מדוע עשינו את הדברים האלו...כך שכאשר אדם עשה את זה וראה את נשמתו הקדושה שנקראת: "הקדוש ברוך הוא". הוא בא ומספר ומראה כיצד עשה את זה. אז כל המלומדים הגדולים מתביישים בעצמם ושואלים: "איך אנחנו לא עשינו את זה לפניו"?...ולכן הם לא יפרסמו את האדם שעשה את זה...משיח זה אדם שביטל רגשות גשמיות... רגשות של רשעות... וקיבל רגשות של צדיק...וחובה עליו להראות את זה לכל באי העולם שנאמר: "קח את המטה אשר בידך".

מה מקבל האדם שמקבל דרגת משיח?

כמו בכל עסק ועסק גשמי כאשר אנחנו מבקשים מבעל העסק להראות לנו דבר שעשה ולראות אם אכן הוא עובד טוב , כך גם לגבי דרגת המשיח לאחר שעבד את עבודת הבורא הוא צריך להראות לנו בעיניים הגשמיות שלנו אם אכן הוא עבד טוב את עבודת הבורא. כך שכל אדם ואדם חייב לראות על גופו את דרגת המשיח...

מדוע בני אדם דוחים משיח?

"ויאמר: בילדכן את-העבריות וראיתן על-האבנים, אם-בן הוא והמתן אתו, ואם- בת הוא וחיה" (שמות א' פסוק טז). בן נקרא הקדוש ברוך הוא שהוא יורד מהבינה (בן יה), בת היא יוצאת מן המלכות שהיא נקראת השכינה (שכן יה). כך שבת היא מודעות עולם הזה ו"ה ובן זה מודעות עולם הבא י"ה . כך שהבן יכול ללמד את הבת, כשם שאנחנו רואים היום שהבת אוהבת את אחיה הגדול...וכאשר המשיח מקבל דרור שנאמר: "דרור יקרא לבן עם בת (יהוה) וינצרכם כמו בבת. נעים שמכם ולא ישבת. שבו נוחו ביום שבת". פה נכנס משפטו של קרל מקס שטוען: "בני אדם בונים בנינים גבוהים שיהיה להם צל ארוך". המשיח הורס את מגדל בבל ובונה במקומו את בית המקדש. על כן כולם דוחים משיח.

מתי  משיח מכריז על עצמו המשיח?

כל אדם ואדם צריך לדעת כאשר הוא מבטיח דבר לאדם אחר צריך לעמוד בדברתו, כך גם בעבודת הבורא, כאשר אדם מזהיר את חברו מהדרך שהוא הולך בא והוא לא היה בדרך הזו והוא לא נזהר הוא נקרא כסיל. אבל כאשר המזהיר נזהר, דהיינו, איך אני יכול לאמור על חברי משוגע אם אני לא חוויתי שיגעון. או לחילופין, איך אני אומר לחברי בוא ללמוד איך להיות שבת אם אני לא שבת. כאשר משיח מזהיר ונזהר נאמר: "אלהים תן במדבר הר. הדס שטה ברוש תדהר (ראשי תיבות השבת), ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי נהר". ופה האדם מקבל מודעות בינה שהיא נקראת אלקים חיים שהיא נקראת: המשיח = משה חי.

מה מקבל האדם שכר בזה שהוא עוזר להפצת האור?

"ויהי כי-יראו המילדת את-האלהים, ויעש להם בתים" (שמות א' פסוק כא). על זה נאמר: "העוזר לצדיק צדיק הוא". את זה אנחנו רואים היום כאשר הדרום נמצא במלחמה ונותנים להם סעד כלכלי ותמיכה נפשית...בני האדם האלו מקבלים עבור מה שהם עושים והם יקבלו טובות הנאה רק מהעולם הזה...אבל כאשר בני האדם לא יהרגו את הבן (המשיח) ויפיצו את האור לעולם כולו...נאמר: "ויעש להם בתים". מה זה בתים? בת – ים שהיא השכינה תבוא לעזור לכל אדם ואדם שהיא נקראת רוח  אלהים...אלהים נקרא אלה – ים...אלה הם שישה ימי הבריאה וים זה היום השביעי וכולם יחד נקראים: "בתים" – העולם הזה באיחוד.

מה מראה המשיח לעולם כולו?

"וילך איש מבית לוי ויקח את-בת-לוי" (שמות ב' פסוק א'). כאשר למדתי את תורת משה התחלתי ללמוד אותה בתיאוריה ומעשי. דהיינו, אני נמצא בשדה קרב להוציא את הצדק לאור...המלחמה היא בן הרוח לבן החומר...ומכיוון שאי אפשר להילחם נגד הרוח (דון קישוט) ידעתי שאני נלחם בן הדמיון לבן המציאות, דהיינו, בן האפשרי לבן הבלתי אפשרי. 40 חודש הייתי בצרפת ובלגיה כאשר אני נלחם מלחמת מוחות אחד מול אינסוף ולבסוף עשיתי את האחד המוחלט, דהיינו, חיברתי את הראש לגוף, דמיון ומציאות, י"ה עם ו"ה באיחוד שלם יהוה. ברור שקשה מאוד המלחמה הזו ובכל ניצחון וניצחון הייתי שיכור הניצחון, וכאשר אני בשיכרון מוחלט, איבוד חושים, כניסה לטירוף נאמר לי: "אם למדת תורה אל תחזיק מעצמך לזה נוצרת"...שמעון ולוי הם שני אחים שלא קיבלו ברכה מיעקב, שמעון הוא דין ולוי הוא דין קשה על כן העולם הזה חי במודעות שמעון ולוי...תאריך הלידה שלי הוא חודש סיוון שהוא משבט לוי דין קשה (מזל תאומים) ועל כן לקחתי את אשתי שגם היא בת לוי, דהיינו, שגם היא מזל תאומים. כך ששמי הוא חיים ושם אשתי הוא מזל שנאמר: שלשה שותפים בוולד הזכר והנקבה והקדוש ברוך הוא. וכאשר חיי הזוגיות בן חיים ומזל היו מעל הממוצע הגבוה ביותר התבצע הזווג הרוחני הגבוה ביותר מיום בריאת העולם ועד היום הזה והוא יום לידת משה רבנו שנולד באדר שנאמר: "ותהר האשה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים" (שמות ב' פסוק ב'). כך בחיי המשפחה הגשמית של חיים ומזל בני בכורי נולד בחודש השביעי להריון  ותצפנהו באינקובאטור שלשה ירחים שעל כן בני במזל שמעון...והזווג הרוחני שבוא נולד הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא בן הוא חיבור של ארבעה חודשים: אדר, ניסן, אייר וסיוון שהם: יהודה, ראובן, שמעון ולוי שהם: אברהם, יצחק, יעקב ודוד...שהם ד' הרגלים של כיסא הכבוד של מלך המלכים הקדוש ברוך הוא, שנקרא זעיר אנפין והוא מקבל את הברכות מהבינה שנקרא משה – משיח שנאמר: "ונהר יוצא מעדן (בינה) להשקות את הגן (מלכות), ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים (אברהם, יצחק, יעקב ודוד) (בראשית ב' פסוק י').

האם הגורל קבוע מראש?

"כל האומר זאת כופר בתורה ובמשה רבנו" כך טען הרמב"ם...והיום בספרי אני אומר לכם ומראה לכם בהוכחות גשמיות בטענתי: "אין כוחות על טבעיים – הכל טבעי". כוחות על טבעיים נקראים "מיסטיקה" דברים שלא עומדים במבחן המציאות...כך שמי שאומר היום שיש לו כוחות על טבעיים בעיניי הוא חי בדמיון...כך שכל אדם שמזהיר הוא יכול להזהיר על סמך מה שהוא אמר...ומי זה הוא שזה שמזהיר לא יודע מי זה אתה?...והמזהיר והנזהר יודע בדעת שהוא זה בינה (עדן)  אתה זה מלכות (גן) ושניהם בזווג קדושה יוצא הקדוש ברוך הוא שהוא מסומן באות ו' שהוא יעקב והוא לוי והוא סיוון והוא יום מתן תורה שנאמר: "אמת נתן ליעקב". כך אני (חכמה – י') הוא (בינה – ה') הקדוש ברוך הוא (זעיר אנפין ו') אתה (מלכות – ה') וכולם יחד בסוד האחד: "שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד" – דרגת כתר.

מהוא השיעור הראשון של המשיח?

כל אדם ואדם שחי על פני היקום צריך לדעת אשה זאת תורה של הזכר, והנקבה היא אשתו, דהיינו, אם הוא לא מכבד את הנקבה תורתו נפגעת ותורתו לא תוכל להחיות אותו מכיוון שבנו בכורו נמצא בתורתו ומי שבורא את תורתו זו הנקבה שנאמר: "מי שאין לו נוקבא אין לו מלכות שמים".

מה על כולנו לעשות?

אני עושה את המוטל עלי: פונה לבג"ץ, לרבנים, למקובלים, לבתי חולים ולעם כולו...ועליכם מוטל רק דבר קטן לעשות – להפיץ את האור.

"אין גדולה כתורה - ואין חכמים כישראל".                   

"הפצת האור - הדרך לאמת"
מנהל אתר: www.haimshlomo.co.il
0544-898547 03-9322192
"לדעת את עצמי צריך לבטל את עצמי" - המשיח.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה