בהעלותך את הנרות
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

בהעלותך את הנרות 

מאת   06/01/2009 |  נצפה 4195 פעמים
בס"ד

בפרשת בהעלותך (במדבר ח', ב') כתוב: "...בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". הקנה האמצעי הוא העיקר, שלושת הקנים היוצאים מכל צד צריכים להיות מכוונים כלפי הנר האמצעי שבקנה האמצעי, או אז כל שבעת הנרות מכוונים את אורם לכיוון האחד כלפי מעלה.

צד ימין של המנורה - שלושת הנרות מבטאים את חיי הרוח והחכמה של עם ישראל, שלושת הנרות שבצד השני מבטאים את חיי החומר העשייה והיצירה, שני הצדדים החומר והרוח, חיי המעשה מחד ומאידך חיי הלמידה, ההשכלה, החכמה מתאחדים שניהם לקנה האמצעי שהוא שונה נוטה הוא מעלה, ישר, כלפי בורא עולם.

האור יאיר באור נוגהות כאשר קיימת אחדות בין עם ישראל, בין כולם. אף כי יש תמיד ימין ושמאל, יש אנשי רוח ויש אנשי מעשה, זו דרכה של יהדות איתנה, זה מצב טבעי, אם כולם, מגוון האנשים, נוטים לצד הנכון, אם כולם מאירים אך עם הכיוון לצד הנכון והאיתן, למרכז - הרי האור יעלה מעלה בעוצמה ובחוזקה.

התגשמות החזון של העם היהודי, תהא באחדות היעד, כל אדם ומקצועו, כל אחד וייחודיותו, אך כולם בעלי אמונה לכיוון בורא עולם, כדי שיחד יציבו מטרה נעלה שתאיר לכל העולם.

כאשר כל שבעת הנרות מתאחדים באור האמצעי, הרי הרוח, הבינה, הגבורה, היראה מצטרפים לרוח העיונית של חכמה, עצה ודעת. כאשר כולם מתאחדים, תהא פריחתה הרוחנית האיכותית והמצטיינת של עם ישראל. הרב גוניות הוא מצב טבעי ונכון, כל אחד בגוון שלו. אך כאשר הייעוד ברור לכולם והם נוטים למרכז המאיר כלפי מעלה וכלפי כל העולם, הרי הדרך תהא מעולה - האור יפיק מלוא זוהרו בכמות ובאיכות.


זה סמלה של מדינת ישראל, המנורה של שבעת הקנים שבה הנר הדולק כלפי מעלה - המפיק עוצמתו מכל שבעת הנרות, הזוהר בעזרתם של ששת הנרות שמכל צד מפיק תוצאות מעולות ומצוינות.

כך צריכה מדינת ישראל לנהוג בכל דרכיה. לפתח כל אחד בהתאם לכישוריו וליכולתו. כל אדם, כל משפחה וכל קהילה תאיר אורה משלה, תדאג לזקיפות קומה, לדימוי עצמי חיובי ולמצוינות. עליה להצטיין בכל תחום ולהאיר האיכויות כלפי חוץ ולכיוון מעלה, עם נטייה למרכז - לנר האמצעי, שהוא הקולט מכל הנרות את אורם. יעפיל מעלה, גבוה עם עוצמות אור חזקות ואיתנות.


הנר האמצעי צריך לבטא בחיי יום יום את המנהיג, מנהיגות הביניים צריכה לדאוג להדלקת האור אצלם, כל אחד צריך לשאוף למיצוי יכולתו ולהצטיין, בכך להאיר את הטמון בו. אבל המה חייבים לדעת שהמנהיג המרכזי יוכל ביתר שאת למלא משימות כולנו אם אנו נהיה שותפיו בהדלקת הנר האמצעי.

לאור משמעויות אדירות ביהדות אור המנורה מוטה כלפי מעלה, הוא מאיר ומשפיע על כל הסביבה, השלהבת בנויה מצבעים שונים המסמלים את מגוון האנשים המתאחדים יחדיו לאבוקה אחת מאירה. אור הנר חם ולוהט ומדגיש את הלהט, האמונה והחדירה לכל תחום. האור חודר כמעט לכל נקיק ולכל פתח, רוצה לומר, עלינו לדאוג לפתחו של חור כדי שהאור יחדור ויאיר כל האפלה. אל לנו להשתמש במחסום אטום ומדכא.


התלהטות אור הנר נעשית בתנועה לכיוונים שונים, אמנם כלפי מעלה אך בתנועה מתמדת המאפשרת לגורמים שונים להשפיע עליה, להבהירה עוד ועוד ולהוסיף אורה.

האור גורם לשמחה וצהלה, האפלה יוצרת דיכאון ועצב, המנורה הדולקת ומאירה למרחקים יוצרת חדווה וגיל גם לנמצאים במרחק מה מהאור. המנורה על שבעת נרותיה נמצאת על בסיס איתן וחזק, האור המופץ ממנה משמש את החכמה והידע שקיים בנו ומופץ לכל מקום. הפצת התורה והאדרתה נעשית בלימוד ובהדלקת המנורה הקבועה.


אהרון נתבקש להטיב את הנרות, כתוב בהעלותך את הנרות ולא בהדליקך את הנרות, זאת משמעות חינוכית וערכית מדהימה, אין זו פעולה טכנית גרידא של הדלקה ותו לא. אלא לבערת הנרות - במנורה יש משמעות על עליה מעלה, התנשאות לגובה, עליה בסולם ההצלחה וזקיפות קומה. "בהעלותך את הנרות יאירו..." ההארה תהא חזקה ואיתנה ובעלת משמעות אם תוחדר בהם עומק של בהעלותך... האור יעלה מעלה מעלה.


אהרון הכהן נתבקש להטיב את הנרות מדי יום. צריכים כולנו ללמוד ממעשה חכם זה. הלמידה, החכמות, האיכותיות אינן נקבעות בפעם אחת, עלינו להתמקד כל הזמן משום "אין בית מדרש ללא חידוש" (חגיגה). האור יופץ ויאיר לכולנו עם כל המשמעויות העמוקות שבאור רק אם נשתפר כל הזמן, צריך להטיב א ת הנרות מדי יום, לא לשקוד על השמרים. חכמת היהודים מאז ומתמיד נבעה מלמידה מתמדת.


כך עלינו הורים ומורים לעשות ללמוד מהטבת הנרות של אהרון. מדי יום לחשוב ולהיטיב את דרכי החינוך והלמידה. להטיב, להוסיף עוד ועוד ידע וחכמה, והכל מתוך שמחה ואורה. צריך לעגן את הנלמד, להפנים פנימה ולהיות ערוכים לקליטת אור חדש, לימוד נוסף וחכמה מוגברת.


בודאי שיש קשיים בדרך, ישנם רוחות הנושבות מכל כיוון המסכנות את האור, קיימים השפעות שליליות מהסביבה, צריך להגן על אור הנר לבל יושפע מכל התחומים השליליים והמזיקים שבדרך, להתגבר עליהם ולהמשיך להאיר גבוה יותר.

 כך בחינוך יש ויש השפעות חיצוניות מן הסביבה האופפת את הילד והמתבגר, עלינו להתמודד כל הזמן מול קשיים, להצליח מתוך מוטיבציה, כוח ורצון. למצוא כלים ומתודות מעולים כדי שיהיו מרתקים יותר מהסובב הקלוקל. הדיאלוג המתמיד, השיחה האישית, חיזוק הביטחון העצמי, הדימוי העצמי החיובי, זקיפות הקומה, האופטימיות, אהבת אדם, טיפוח כבוד יחס והקשבה הם כלים מהותיים, משמעותיים וחשובים כדי לעודד את הילד להתקדם במעלות ההצלחה ולהתגבר על תקלות ומהמורות שבדרך.


ההצלחה תלויה בילד, אך האחריות להצלחה תלויה בנו - הורים ומורים, עלינו מוטלת החובה שניתנה לאהרון הכהן, להטיב את הנרות. הנרות - הילדים,יאירו באור נגוהות, יפיצו הצטיינותם מעלה מעלה אם אנו הורים ומורים נדאג מדי יום וכל הזמן להטיב את הנרות, להכין להם התשתית, הקרקע הפוריה שעליה הם יוכלו להניב מיטב הפרות.


עלינו לספק לילדינו גם חומר בעירה כי שהמוח יהא חכם, פעיל ויעיל כל הזמן.


ככל שנכשיר את הילדים ונטמיע בהם את התכונות הטובות הרי השלהבת שבכל אחד מהם תדלוק מאליה, בחינוך עלינו להשתדל להקנות ולהרביץ תורה ודעת, תורה עם דרך ארץ, אך בשלב מסוים צריכה השלהבת לעלות מאליה ולהפוך אותנו המורים למיותרים. אם הם הילדים ימשיכו להאיר ולדלוק - אם השלהבת תאיר מעלה מעלה מעצמה, הרי הצלחנו במשימתנו בהעלותינו את הנרות, בהקניית הערכים המשולבים בהם ניצוצות של אור.


- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה