החכמה תעז לחכם...
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

החכמה תעז לחכם... 

מאת   01/01/2009 |  נצפה 2747 פעמים
בס"ד

החכמה תעז לחכם... (קהלת ז', י"ט)

 ד"ר יחיאל שרמן

 

למדנו במסכת נדרים דף לב עמ' ב', יאמר רמי בר אבא כתוב "אברם", יכתוב "אברהם", בתחילה המליכו הקב"ה על מאתיים וארבעים ושלושה אברים כמניין אבר"ם, לבסוף המליכו על מאתיים ארבעים ושמונה אברים כמניין אברה"ם, אותם חמישה אברים שהמליכו עליהם לאחרונה הם שתי עיניים ושתי אוזניים וראש הגווייה (שנימול) שבתחילה המליכו הקב"ה על איבריו שהם ברשותו להיזהר מעבירה, אבל עיניו ואוזניו של אדם אינם ברשותו, שהרי על כורחו יראה בעיניו ובאוזניו ישמע כשנימול, המליכו הקב"ה אפילו על אלו, שלא יסתכל ולא ישמע כי אם דבר מצווה.

בקהלת ט', י"ד-ט"ו כתוב, "עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים ומצא בה איש מסכן חכם ומילט הוא את העיר בחומתו ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא".

רמי בר אבא - מסביר בגמרא, "עיר קטנה" זה הגוף, "ואנשים בה מעט" - אלו אברים. "ובא אליה מלך גדול וסבב אותה" זה יצר הרע, "ובנה עליה מצודים גדולים" אלו עונות, "ומצא בה איש מסכן חכם" זה יצר הטוב, "ומילט הוא את העיר בחוכמתו" זו תשובה ומעשים טובים, "ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא" שבשעת יצר הרע אין מי שמזכיר לו ליצר הטוב.

כן, כתוב בקהלת ז', י"ט - "החכמה תעז לכם מעשה שליטים אשר היו בעיר".

"החכמה תעז לחכם" זו תשובה ומעשים טובים, "מעשה שליטים" אלו הם שתי עיניים, שתי רגליים וראש הגווייה יפה, שהם כל האיברים הללו שולטים באדם, שהרי רוב מעשי האדם נעשים על ידיהם.

החכם מכל אדם הדגיש בקהלת חשיבות החכמה-התבונה הנמצאת באדם שמוחו שולט בו. הסביבה משפיעה עלינו, לידיים, לרגליים, לפה. לעניים ולאוזניים יש השפעה רבה מכל הנעשה מסביבנו, היצר הרע הקיים באדם יכול לשלוט בנו ובכך לבצע כתוצאה מיצר רע דברים שליליים המבוצעים ע"י האיברים שבגופנו. אך אדם חכם הלומד כל חייו, הרי חכמתו זו יכולה להשפיע על איבריו השונים והמגוונים שלא יושפעו מיצר הרע, אלא מיצר הטוב.

בכל עשייתו של האדם בעולמנו ניתנה זכות בחירה, ממליץ לנו הקב"ה - "ובחרת בטוב", אנו מושפעים מאנשים, מדמויות, מקריאה, מאמצעי תקשורת ומכל הסובב אותנו. עלינו לעשות מאמץ אינטלקטואלי ומעשי כדי שיצר הטוב ישתלט על כל עשייתנו, צריך למצוא כל דרך כדי לברוח מיצר הרע, ברור לנו שכל האיברים עליהם כתבנו מהווים גורמים המסוגלים להטות את הכל, אך מי שמנווט בסופו של דבר את העשייה, מי שמוביל את הראיה הנכונה, אם השמיעה הסלקטיבית החיובית הוא המוח, כל תנועה, כל החלטה נכונה בהפעלת כל איבר ליעד הנכון והטוב תלוי בחשיבה נכונה של המוח. כולנו יודעים שאדם נולד עם פוטנציאל מוחי, כדי שתאי המוח יפעילו ויגיבו איכותית צריך ללמוד כל החיים . הידע, החכמה והתבונה תלויים בעוצמת הלימוד והטמעתו במוח האדם. אנו יודעים כי ההצלחה של מפעלי תעשייה רבים, של מובילי הדרך בכל תחום, אף של מנהלי-מנהיגי החינוך תלויה בחכמתם של המנהיגים, של התלמידים בראש כל מוסד חינוכי. כאשר תהליכי השינוי בעולמנו המרתק מתחוללים כל הזמן, התמודדות אמיתית נכונה ואיכותית מבוצעת היטב ככל שהמנהיג חכם יותר.

התבוננות במנהיגי חינוך - במנהלים במהלך יום עבודה רגיל, יוכח לנו עד כמה החכמה היא המובילה ליעדים הנכונים והטובים. השאילתות, הדילמות, הספקות קיימות כל הזמן, החינוך, הטמעת הרגלים, מיומנויות, הקניית ידע מהווה אתגר חשוב בהקניית החכמה, הדרך, הנתיב מגוון ושונה בכל מקום, מה שמצוי בראש האדם - במוחו יגרום לקבלת החלטות איכותיות ונכונות.

אחד היעדים החשובים ביותר שהינחו אותי בעמלי החינוכי -כמפקח, היה פיתוח המוח בכל מנהיג, היינו הרחבת השכלתם של המנהלים והמורים, והפיכתם למנהיגים. כל מעשה, כל תוצר, כל תפוקה שהתבצעה על ידי מוח חושב תהא איכותית ומצליחה. ברור לי שתהליך למידה של נושא חדש וחשוב, מציאת כלים למציאת פתרונות לדילמות תהא מצוינת אם בשולחן הדיונים יושבים תלמידי חכמים משכילים ונאורים.

הבדל עצום אחר ושונה היה לי בעברי, ביושבי בשולחן השתלמות ולמידה של מפקחים מנהלים ומדריכים כאשר כולם היו בהשכלתם בעלי תואר שני ומעלה. תענוג ללמוד דף יומי עם חברים וידידים שהמה תלמידי חכמים. אנו יודעים שכל הגמרא - על 2700 הדפים שבה בנויה על המתודה של מחלוקות, וויכוחים, שקלא וטריא, היינו מבוססת כולה על שאילת שאלות, מנהיג, מלמד המאפשר דיון ומחלוקת מטפח יותר חכמתם של הלומדים - המשתלמים.

שלמה המלך שהדגיש מאוד במשלי ובקהלת חשיבות החכמה המובילה אותנו לראש הפסגה בכל תחום, הבהיר לנו כי כמו השפעתם של האיברים על מעשי החכמה, המוח היהודי היה מאז ומתמיד הגורם החשוב ביותר בקיומו של העם היהודי במשך אלפי שנים .המוח הפך אותנו לעם החכם ביותר.

"החכמה תעז לחכם", צריך החכם ואף חייב להפעיל מוחו בכל תחום .חכמה המצויה - המונחת במוח ואינה מנוצלת אין לה ערך. עלינו לעודד המנהיגים בחינוך להמשיך להחכים כל הזמן, ליישם הלכה למעשה להיות "תלמיד חכם". ללמוד להשתלם ולהוסיף דעת כל הזמן, אך לא די בכך, יש "להכריח" החכמים להפיץ תורתם לרבים, החכמה - תעז, על החכם להעיז, למצוא את העוז, העוצמה כדי להעביר תורתו חכמתו לאחרים.

"והגדת לבנך" מהווה אחת מהמצוות והיעדים החשובים ביותר ביהדות. לא די להיות חכם, לא מספיק שהאדם קובע עיתים לתורה, הלמידה המאמצת והגדלת תורה והאדרתה כדי להיות יותר ויותר חכם זה יעד חשוב מאוד ועקרוני, אך אין בזה די, עליו על החכם להעביר תורתו הלאה לדור הבא לבניו - לתלמידיו.

חכמתו של הרמב"ם הייתה ידועה מאוד, אף נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה", חכמתו ויצירתיותו היו נמוגים, אילו לא הביע חכמתו בכתב, בספריו, עלינו לטפח חכמה כל הזמן באנשים, בעיקר במובילי הדרך במשפיעים העומדים בראש המערכות - במנהיגים, אך לראות שחכמים אלה - מפיצים חכמתם למורים, לתלמידים, להורים. חובה עלינו להעניק לחכמים אלה רצון, יצירתיות, יוזמות, כלים ודרכים מרתקות כדי להפיץ את חכמתם.

אנו יודעים שיוזמות ויצירתיות מהווים מוקד בחדשנות המתמדת, הרי אמרנו כבר שעולמנו - משתנה כל הזמן, כפי שכתוב במסכת חגיגה - "אין בית מדרש ללא חידוש". כאשר החכמים - בעלי המוח המעולה - הופכים ליצירתיים - ברור לנו שתפוקות יהיו איכותיות מרתקות ומצוינות.

עלינו ללמוד מהגמרא שלמדנו במסכת נדרים, ואף מהכתוב בקהלת - על איכותם החשובה של החכמים, אך לראות חשיבות גדולה ליצור תשתית, כדי שהמה החכמים יפיקו חכמתם - לכולנו.

 

- תואר ראשון ושני במדעי הטבע-ביולוגיה

- תואר שלישי בחינוך במנהיגות

משרות במשרד החינוך:
- 3 שנים מפקח על מדעי הטבע
- 12 שנים מפקח כולל
- 10 שנים מפקח מחוזי

בכל תחום פיתח מנהלים כמנהיגים, אשר הגיעו להישגים הטובים בארץ באזורם

ב6 שנים האחרונות מרכז את הקורס המכשיר מנהלים בבר אילן, וכמובן מלמד חינוך ומנהיגות באוניברסיטה ובעוד 3 מכללות.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה