פטורים מספירת מלאי
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

פטורים מספירת מלאי 

מאת   18/12/2008 |  נצפה 3096 פעמים
פטורים מספירת מלאי
הוראות ניהול הספרים סעיפים 2(ב)(8) ו- 2 (ג) (8) לתוספת י"א פטורים מספירת המלאי נישומים שהמלאי בעסקם אינו מהותי ואינו עולה על 8,000 ש"ח ואילו סעיף 2(ד) לתוספת ג - פוטר קמעונאים העונים על הגדרת הסעיף מחובת ספירת מלאי - להלן הוראות ניהול הספרים :
תוספת י"א - ניהול פנקסי חשבונות על-ידי נותני שירותים ואחרים
נותן שירות : נישום שעסקו או חלק מעסקו מתן שירות לעסק אחר או לצרכן ואשר לא חלה עליו תוספת אחרת מהתוספות להוראות אלה.
נישום אחר: נישום המנהל עסק או משלח יד ולא חלה עליו תוספת אחרת מן התוספות להוראות אלה.
חובת ניהול מערכת חשבונות
2 (ב) נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 650,000 שקלים חדשים אך אינו עולה על 1,700,000 שקלים חדשים או שמחזור עסקו פחות מ-650,000 שקלים חדשים אך בעסקו 5 מועסקים או יותר חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות -
(8) רשימת המלאי לסוף שנת המס, אם המלאי הוא מהותי בעסקו של הנישום, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 8,000 שקלים חדשים;
2 (ג) נותני שירותים שמחזור עסקם אינו עולה על 650,000 שקלים חדשים ובעסקם פחות מ-5 מועסקים חייבים לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
(8) רשימת המלאי לסוף שנת המס אם המלאי הוא מהותי בעסקו של הנישום, ובכל מקרה שבו ערך המלאי עולה על 8,000 שקלים חדשים.
תוספת ג' - ניהול פנקסי חשבונות על-ידי קמעונאים
קמעונאי - נישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת זולתו לצרכן, או גם למי שאינו צרכן אם היקף המכירות למי שאינו צרכן הוא בלתי ניכר או באורח מקרי בלבד, לרבות סוכן המוכר לצרכן בשמו הוא.
חובת ניהול מערכת חשבונות
2(ד) קמעונאי שמחזור עסקו אינו עולה על 270,000 שקלים חדשים ובעסקו לא יותר מאשר 2 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:
(1) ספר תקבולים ותשלומים;
(2) סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי;
(3) תיק תיעוד חוץ.
סעיף 2 (ד) לתוספת הנ"ל מגדיר מערכת החשבונות, המתחייב קמעונאי העונה על ההגדרה של הסעיף לנהל, מערכת שהיא מינימלית ואין הנישום רשאי לגרוע ממנה, אך הוא רשאי להוסיף עליה ולהרחיבה.
היעדר החובה לעריכת רשימת מלאי בסעיף 2(ד) דלעיל, מלמד כי על קמעונאי העונה על התנאים שפורטו בסעיף 2(ד), היינו מחזור העסקים שלו אינו עולה על 270,000 ש"ח ובעסקו לא יותר משני מועסקים, לא חלה חובה לספור את המלאי, אם כי הנישום רשאי מרצונו לספור את המלאי הנמצא בעסק וזאת במקרים חריגים כגון רכישות גדולות או מלאי גדול לסוף השנה שעלותו גבוהה באופן ניכר ואי עריכת רשימות מלאי ומתן ביטוי לערך המלאי בדוח רווח והפסד תעוות את התוצאה העסקית, ותגרום לתוצאה בלתי סבירה שתוכל להשליך אף על התוצאה העסקית גם בשנה הבאה ותמנע מהנישום לנצל מלוא מדרגות המס הנמכות בשנת המס הנוכחית ולהגיע למדרגות מס הגבוהות בשנה שלאחריה. בניגוד להוראות תוספת י"א שם חלה חובה לספור את המלאי והחריג הוא רק כאשר מדובר במלאי לא מהותי וערך המלא אינו עולה על 8,000 ש"ח.

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה