להפוך צרה לצהר, לחלון הזדמנויות ולמנוף לפרוץ קדימה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

להפוך צרה לצהר, לחלון הזדמנויות ולמנוף לפרוץ קדימה 

מאת   08/11/2008 |  נצפה 1937 פעמים
ב"ה
צהר תעשה לתבה (בראשית ו,טז).
ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה: (שם ח, ו).
בפסוק הראשון, כאשר הקב"ה מצוה על נח לבנות תבה, ונותן לו הוראות איך לבנות את התבה, הוא אומר לו לעשות צהר לתבה.
ולאחר המבול כאשר נח פותח את הצהר נאמר בפסוק חלון, ולמה נשתנה הצהר לחלון
בספר הקדוש היכל הברכה מהרב הקדוש מקאמארנא זצוקללה"ה זי"ע (פרשת בראשית דף ל טור ד), כתב וזה לשונו:
"גזרה חכמתו [של הקדוש ברוך הוא] שבעת שישראל יתפללו, יתהפכו הצירופים רעים לטובה, ומצרה נעשה צהר, אור זרוע לצדיק".
"...וכשנמשך למטה, אם יש שם בצינור פגם במעשה הרשעים, נעשה חלילה צירוף פשע, צרה, מת.
ובאם מתפללין ועושין תשובה נתקן הצינור ונעשה מזה בעצמו שפע, צהר, תם, וכן כיוצא בזה". עד כאן לשונו.
ובספר הקדוש נועם אלימלך (פרשת נח, דבור המתחיל: בענין אחר צוהר תעשה לתיבה. דף ג טור ד) פירש:
"בענין אחר צ[ו]הר תעשה לתבה . פירוש שהצדיק ע"י תיבת התורה שלומד בה הוא מהפך הצרה לצהר." עד כאן לשונו.
ובדבור שלאחריו כתב, וזה לשונו: "תיבה, היינו המילה ותיבה שאדם מוציא מפיו" עד כאן לשונו.
בשני הקטעים שהובאו מספר הקדוש נועם אלימלך פירש תבה = מילה. כמו שאנו אומרים "ראשי תיבות" הכוונה לראשי המילים.
היוצא מדבריהם הקדושים שע"י תפלה ותשובה ותורה אפשר להפוך את הצירוף צרה לצירוף צהר לחלון.
להפוך את הצרה עצמה לחלון הזדמנויות, לקרש קפיצה אדיר קדימה לפתרון הצרות והבעיות, ומהם עצמם לעשות פתרון ושפע.
ובדרך זו נראה לי לפרש, בעזרת השם יתברך, את הפסוק: ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע (ירמיה ל, ז). כאשר באה עלינו ח"ו עת צרה, זמן של צרות ובעיות, וממנה יושע, מהבעיה עצמה ממנה ומתוכה ניוושע.
מתוך הבעיה תצמח הישועה, הקדוש ברוך הוא, שהוא תכלית הטוב, הטמין בתוך הבעיה את הפתרון, ואנחנו צריכים רק לגלות אותו.
הדבר תלוי רק בנו, אם נשכיל להתבונן היטב לתוך הבעיה ולגלות את הפתרון החבוי בתוכה, ולהפוך את הצירוף צרה לצירוף צהר, להפוך את הצרה לחלון הזדמנויות לצאת מהצרות והבעיות ולהתקדם הלאה.
אחר כתבי פירוש זה מצאתי כנ"ל במדרש תהלים (מזמור כב, ז. וכן מספר פעמים במדרש שמעוני): "מתוך צרה רווחה ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע". וברוך השם שכיוונתי לדברי המדרשים הקדושים.
ועל פי דברי קודש אלה נראה לי, בזכות אבותיי הקדושים זכותם יגן עלינו, לבאר את הפסוקים שפתחנו בהם בדרך זו:
הקדוש ברוך הוא מספר לנח על צרה שעומדת לבוא על היקום: ויאמר אלהי"ם לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ: עשה לך תבת עצי גפר וכו' [שם ו, יג ויב] ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים, כל אשר בארץ יגוע: והקמתי את בריתי אתך, ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך: ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך, זכר ונקבה יהיו: מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו, שנים מכל יבאו אליך להחיות: [שם יז - כ].
אבל בתוך הדברים הקדוש ברוך הוא מצווה אותו: צהר תעשה לתבה.
כלומר, מהתבה, מהמילה צרה, צהר תעשה, תהפוך אותה למילה צהר, מהצרה עצמה תעשה צהר, תעשה חלון שיהיה קרש קפיצה אדיר קדימה.
והתורה מעידה: ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהי"ם כן עשה: (שם כב), נח עשה ככל אשר צווה אותו אלקים והפך את הצרה לצהר לחלון הזדמנויות.
ואז, לאחר המבול, כאשר הצרה עצמה נהפכה, ע"י נח, לצהר, לחלון, כתוב: ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה.
נח פתח את חלון ההזדמנויות, אשר עשה מתיבת צרה ע"י הפיכתה לתיבת צהר, כדי להקים עולם חדש, עולם טהור ונקי, שיהיה מבוסס על עקרונות מוסריים נעלים שבע מצוות בני נח.

יסוד תורני קדוש זה, האומר שאפשר להפוך את הצרה (הבעיה) עצמה לצהר (פתרון), הוא אחד מיסודות שיטת הפרמקלצ'ר:
"הצורה בה אנו מסתכלים על הדברים היא שהופכת אותם למועילים או למזיקים. כפי שאמר פעם ביל מוליסון: אין לך עודף של חלזונות, אלא מחסור בברווזים". (פרמקלצ'ר, מדריך למתחילים, גרהם ברנט. הוצאת "סלון מזל")
"זהו כלי תכנון חשוב... עלינו לזהות גורמים מגבילים, כלומר כל דבר שאתם חשים שעוצר את תנועתכם ומעכב אתכם... רבים מן הגורמים המגבילים עשויים להתגלות, במבט חדש ונוסף, כנכסים רבי תועלת, לכן אל תמהרו להסיר מלפניכם את ה"מכשול": בכל בעיה טמון פתרון יצירתי המחכה להתגלות". (גן עדן בפתח הבית, ט. שניידר. הוצאת יער. שיטות התכנון, עמוד 19 "תכנון לפי זיהוי ההזדמנויות והמגבלות")
שלמה גולדשטיין.
האדמו''ר מליז'ענסק - רודניק.
נתגדל בתוך ביתו של המקובל הצדיק רבי דניאל פריש זצ"ל מחבר "מתוק מדבש" פירוש על הזהר הקדוש, והוסמך על ידו ללמד זהר עם פרושו.
אתר: יחדיו נמתיק סוד - לימוד סודות התורה ע"פ ה"מתוק מדבש" והחסידות http://sites.google.com/site/matokmedvash/home

כן עוסק בקירוב הציבור הדתי - חרדי לטבע. ובקירוב הציבור החילוני לציבור הדתי ולמקורות היהדות דרך הטבע.
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה