התנ''ך - מהותה של התורה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

התנ''ך - מהותה של התורה 

מאת   09/09/2008 |  נצפה 2872 פעמים
התנ"ך.

ספר התנ"ך, מעבר למצוות הכתובות בו, הוא ספר, המייצג לדעתי, מצד אחד את ההיסטוריה של עם ישראל כמו סיפור יציאת מצריים, קבלת התורה, מלחמות וכדו', ומצד שני מצבים שחוזרים על עצמם במהלך ההיסטוריה האנושית, כמו סיפור קין והבל המייצג את הקנאה בין אחים הקיימת גם כיום, או למשל סיפור הבכורה בין עשיו ליעקב שקורה גם היום במקרים בו אחים מנסים לנשל את אחיהם מירושת הוריהם וכדו'. כמו כן יש שסיפורי התנ"ך מסמלים שינויי והתפתחות בנפש האדם מבחינה רוחנית פנימית. למשל אדם ממשפחה חילונית החוזר בתשובה עושה בפנימיותו את התהליך שעשה אברהם אבינו כפי שמופיע במשפט: לך לך מארצך מבית אביך אל המקום אשר אראך, או אדם שעוזב מקום עבודה בו הוא מרגיש כאילו הייתה זו עבדות, ועובר כמה שנים קשות פיננסית ומקצועית עד שהוא מוצא את דרכו המקצועית, משול למעשה לבני ישראל שיצאו ממצרים והלכו במדבר עד שהגיעו לארץ הנכספת וכדו'.

בנוסף מכיל הספר מחכמת היקום האינסופית המתגלה לפנינו בעיקר בסיפור בריאת האדם או יותר נכון במה שכתוב בין השורות של סיפור בריאת האדם. אם נקרא את סיפור הבריאה ככתבו וכלשונו, נראה כי העולם נוצר בשישה ימים וביום השביעי שבת אלוהים מכל מלאכתו אשר עשה. אנו יודעים על פי המדע כי העולם אכן נוצר בשלבים כפי שהם כתובים בפרק א' בבראשית, אך במיליארדי שנים, כשכל שלב הוא שלב של מיליוני שנים. יש הטוענים כי הזמן שמתואר בבריאה הוא זמן אחר שאכן מייצג כ-15 מיליארד שנה. אין פה סתירה אם כן בין הכתוב לבין המדע. סיפור הבריאה כלשונו וככתבו כאמור, נכתב במקורו בפשטות יתרה כמו סיפור ילדים, אך דווקא ככזה הוא מכיל חכמה אינסופית. המופלא שבו הוא דווקא בפשטותו , שכן בכל דור ודור ניתן למצוא ולגלות בו עוד דברים חדשים מאותה החכמה, שמכילה אף הדרכה לחיים בהרבה תחומים. זוהי למעשה פשטות שמאחוריה עומד עומק אינסופי.

משה קיבל בתחילה בהר סיני את עשרת הדיברות שהיוו מקור למוסר חברתי שניתן היה להטיל על העם בשלב זה של התפתחות אנושית. את התורה עצמה, שהיא הבסיס היישומי של רוח היהדות, קיבל משה הר סיני והיא נלמדה למעשה בהשראתו המקורית בכל שנות בני ישראל במדבר ע"י חכמים ועברה כתורה שבעל פה מדור לדור עד שנכתבה ע"י אנשים חכמים ובעלי שאר רוח.

בתורה עצמה אנחנו מוצאים גם הכוונה לחיי היום יום בהתנהגות בין אדם לאדם, כיצד אנו אמורים לפעול בכל תחום בחיינו, כיצד עלינו לפעול במצבים מסוימים, כשהדברים מכוונים אותנו לחיות חיים מוסריים וטובים יותר גם לעצמנו. המצוות שניתנו התבססו על הבנת נפש האדם במיוחד בתקופה שבה נכתבו הדברים, עם ראייה של טבע האדם בבסיסו, ולכן עם השנים כשהמוסריות השתנתה ונוצרו מצבים חדשים שלא היו בעבר, נפסקו ע"י חכמים הלכות שונות שמתבססות על המהות ומתאימות את עצמן לזמן. גם כיום אפשר לשנות דברים בהלכות שונות לפי רוח הזמן שלא יהיו נוגדים את מהות התורה עצמה, את מהות הטבע שיצר את האנושות והעולם.

מהתורה אנו יכולים גם להבין ולהסיק על האורח הטבעי של החיים לפי מהות הטבע. ניקח לדוגמא את העובדה שאלוהים שינה את האדם כך שיבין שהוא חלק מהאנושות, כפי שתיארנו במאמר על בריאת האדם, כדי שיהיה מצב של "עזר כנגדו", כלומר העובדה שאדם וחווה הרגישו כך, שהם חלק מדבר שנקרא אנושות, ושכתוצאה מכך הם פיתחו זוגיות , הייתה כעזר כנגד הבדידות, אך בשום מקום לא נאמר כי זאת הדרך היחידה או המועדפת. זו רק אפשרות אחת מני רבות. ישנם בני אדם שלא רואים כמשאת נפשם דווקא חיי זוגיות ויש להם הרבה סיפוק מעבודתם ומחבריהם, ואין להם מה להרגיש שונים או אולי טועים בבחירתם, אם הם לא בדיוק מחפשים זוגיות. הזוגיות היא רק אחת מהאפשרויות הקיימות בעולם להפגת רגש הבדידות הקיומי הבסיסי של האדם, אפשרות טובה בפרט בעולם המנוכר של ימינו, אולטימטיבית כי יש עמה את האפשרות של יצירה חדשה של משפחה, אך לא היחידה. אלוהים יצר את האדם חופשי ואינו יוצר תלות או תנאי לאושר.

דוגמא נוספת שאפשר לראות בין השורות ואשר קשורה בהדרכה לחיים, היא בעניין הולדת ילדים. בתורה כתוב "פרו ורבו ומילאו את הארץ" (בראשית א' כח'). ישנם רבים שרואים בכך ציווי מהאל ומפרשים זאת בכך שיש ללדת ילדים רבים ככל שניתן. למעשה גם בנושא זה יש בחירה חופשית ופרו ורבו הוא לא במשמעות ציווי, אלא במשמעות של אופציה, אפשרות רצויה ואולטימטיבית של האל למלא את הארץ, ליצור יצירה משותפת חדשה וטובה לשני הצדדים, אך עדיין אפשרות ובחירה לבני הזוג ולאדם בכלל. בעבר פירשו זאת כציווי, היות והיה צורך להיעשות לעם גדול, היה צורך והכרח להגדיל ולהפוך את העם היהודי לעם רב, ומכאן הפירוש כציווי, אך גם כאן יש כאמור בחירה, ואנשים שהחליטו שאינם רוצים ילדים, או אנשים המסתפקים בילד או שניים בלבד בהתאם ליכולתם הכלכלית לדוגמא, אינם צריכים להרגיש כי אין הם נוהגים כשורה.

גם התייחסות לדברים יומיומיים ניתן ללמוד מסיפור הבריאה. האדם בגן העדן אמור להיות צמחוני ולאכול מפרי העץ והאדמה, אך מצד שני שם אותו אלוהים למשול ולשלוט בחיות, ומכאן אפשר להבין כי אם יהיה צורך לאדם יוכל גם לאכול את בשר החיות, בהתאם לחוקים ולמצוות שניתנו בהקשר זה ושיש עימן שמירה על נפש האדם מהתבהמות ביחסו לחיות כפי שאנחנו מוצאים במצוות הכשרות למשל.

ישנם כיום מדענים אשר באמצעות תוכנות מחשב מגלים יכולת ניבוי הכתובה בתורה, לדוגמא ניבוי של רצח הנשיא קנדי, עליית היטלר לשלטון ואף רצח יצחק רבין. יש הטוענים שזו מקריות ויש הטוענים כי קשה להתעלם מסימנים כה רבים ולפטור אותם כצירוף מקרים גרידא.

מה שהוא למעלה מכל ספק לדעתי הוא שניתן לגלות בתורה דברים רבים וחדשים בכל פעם שקוראים בה ובכל דור ודור. זהו ספר אלמותי שלא סתם נקרא בשם "ספר הספרים".

עם ישראל היה העם הנבחר שקיבל את התורה, כיוון שקיבל אותה מבחינת "נעשה ונשמע" כלומר האמונה הייתה כה חזקה, שהעם ויתר על ההוכחה שהאל קיים, ולקח על עצמו את התורה עוד לפני שהתוצאות הוכיחו את קיומו של האל.

כשאנו אומרים העם הנבחר אין הכוונה לעם הכי טוב, הכי חשוב או הכי אהוב על אלוהים. כל בני האדם עלי האדמות הן בניו של האל, וכמו שאב אוהב את ילדיו במידה שווה כך אלוהים אוהב את כל בני האדם במידה שווה. אך לפעמים קורה שלהורה יש קשר יותר קרוב עם אחד הילדים כי יש להם תחומי עניין דומים או אופי דומה וכך גם במקרה זה. העם היהודי חי את התורה שהאל נתן, את המוסר האלוהי, את הדרך האלוהית וככזה הוא הכי קרוב לאל. אך לכל עם באשר הוא תפקיד לא פחות חשוב אלא רק אחר, במכלול המורכב הזה הקרוי אנושות.
אני אדם מאמין אך חילוני לגמרי באורחות חיי ואיני מוצאת סתירה בין השניים. האמונה מתבטאת למעשה בכל תחום בחיינו היומיומיים כגון: בטחון עצמי, זוגיות, עבודה, כסף ועוד, בעוד המצוות הן רק דרך אחת מני רבות להגיע ולחיות את דרך האמונה עצמה. במאמרי אני כותבת על הבעיות היומיומיות המעסיקות אותנו, על זוגיות, על יהדות ועוד, מתוך ראיית האמונה אך בדרך קצת אחרת, לכן קראתי למדור הכתיבה שלי - "אמונה בג'ינס".

דפנה אשכנזי dafi_ash@walla.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה