תיקונים בחוזה השכירות האחיד הנוהג בין עמידר לבין דייריה
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

תיקונים בחוזה השכירות האחיד הנוהג בין עמידר לבין דייריה  

מאת   22/07/2008 |  נצפה 1660 פעמים
ח"א 803/07, עמותת סינגור קהילתי נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

כבוד השופטת מ' מזרחי, אב בית דין, פרופ' ע' גרוסקופף, חבר, ד"ר מ' גלברד, חבר


17.07.2008

העובדות:
1. המבקשת, עמותת סינגור קהילתי, הגישה בשעתו בקשה לבטל ולשנות תנאים מקפחים בחוזה השכירות האמור, בה בעת שעמידר, מצידה, הגישה בקשה נפרדת לאשר כי אין בחוזה המקורי תנאים מקפחים. ביום 19.11.01, נקבע כי תנאים מסוימים בחוזה המקורי הם תנאים מקפחים. ביום 10.2.02, הגישה עמידר לבית הדין חוזה שכירות מתוקן. ביום 26.1.05, נתן בית הדין החלטה נוספת ובה הכריע במחלוקות בין הצדדים.

2. בפסק דין זה התייחס בית המשפט לתיקונים שנערכו על ידי עמידר בסבב התיקונים השני (החוזה המתוקן השני), אשר ביחס אליהן העלו המבקשת והמשיב הסתייגות שונות.

החלטה:
1. חוק החוזים האחידים, אינו כולל הוראה מפורשת האוסרת על ספק מלשנות את תנאי החוזה לאחר שאושר על ידי בית הדין. כל שמשתמע מהחוק הוא שבמידה והספק משנה את הוראות החוזה, אין באפשרותו להסתמך על אישור בית הדין. זהו חסר משמעותי בחוק, אשר מן הראוי שיבוא על תיקונו בהקדם האפשרי. עם זאת, זהו כבר הסבב השלישי של השגות ודיונים ביחס לחוזה השכירות האמור. חזקה על עמידר, לאור מעמדה הציבורי, כי לאחר התדיינות מקיפה וארוכת שנים בתנאי החוזה, תכבד את הכרעות בית הדין, ותמנע מביצוע שינויים נוספים בנוסח החוזה המאושר בזאת.

2. בפסק הדין קבע בית הדין כי זכותה של עמידר לבטל את החוזה מוגבלת, מטבעה, בכללי ההתנהגות המוטלים עליה מכוח המשפט הציבורי, בהיותה חברה ממשלתית. נקבע, כי הסבירות שבתיקון הליקויים המצדיקה הימנעות מביצועם, איננה יכולה להיות תלויה רק בשיקול דעתה של עמידר. פטור מביצוע התיקונים יוגבל למקרה שבו לא ניתן לתקן את הליקויים בהיקף ובעלות סבירים.

3. בפסק הדין קיבל בית הדין את טענת המבקשת לפיה סעיף 12(ג) מקפח שכן הוא מקנה באופן חד צדדי לעמידר זכויות עיכבון וקיזוז במטלטלי השוכר. בית הדין קבע, כי היעדרה של הדדיות בזכות העיכבון, כמו גם יצירת זכות עיכבון - על פי חוזה - שהיא רחבה יותר מזו הקבועה בחוק, אין בהם כדי לקפח את הדיירים. עם זאת, קבע בית הדין כי הסעיף בנוסחו זה, מקפח את הדיירים בשל העובדה שהוא יוצר, הלכה למעשה, לא רק זכות עיכבון, אלא גם זכות משכון, שמימושו צריך להיעשות על פי סעיף 17 לחוק המשכון, שעליו לא ניתן להתנות. משנקבע בסעיף המתוקן כי לעמידר תהא זכות עיכבון בלבד, ממילא משמעות הדבר היא, כי אין לעמידר זכות למימושם של המיטלטלין המעוכבים.

4. טענת עמידר לפיה אין זה מסמכותה להעמיד לרשות השוכר דיור חלופי, והיא נדרשת לשם כך להיתרים ממאן דהו, נדחתה. טענתה של עמידר כי היא אך מנהלת את מאגר הדיור הציבורי עבור רשויות השלטון ועל-כן היא זקוקה להיתר לשם הקצאת דיור חלופי, מצויה במישור היחסים שבין עמידר לבין רשויות המדינה. לעומת זאת, במישור היחסים של חוזה השכירות עמידר לבדה היא בעלת דברו של הדייר. משום כך ההליכים ה"פנימיים" הנדרשים לעמידר לשם הקצאת דיור חלוף אינם כלל מעניינו של הדייר.

5. נקבע, כי הנוסח המתוקן של החוזה יחול גם על חוזים שנכרתו לפני מועד מתן פסק דין זה, באופן שיראו נוסח מתוקן זה כנוסח המחייב ביחסים שבין עמידר והשוכרים הקיימים, החל ממועד מתן החלטה זו, וזאת ללא קשר למועד בו נכרת החוזה עימם.את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה