חובת תשלום היטל השבחה נוצרת ביום שנעשה המעשה שהשביח את המקרקעין והעלה את שווים.
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

חובת תשלום היטל השבחה נוצרת ביום שנעשה המעשה שהשביח את המקרקעין והעלה את שווים.  

מאת   09/07/2008 |  נצפה 2429 פעמים
ה"פ 201166/05, אברהם ביבי נ' לאה קצנלבוגן

כב' השופט: י' אטדגי


29.05.2007

העובדות:
1. ביום 10.12.04 נעשה בין הצדדים הסכם, על פיו, מכרו המשיבים למבקש דירת קרקע בבנין משותף בתל אביב. בהתייחס לחובות הצדדים בקשר להיטל השבחה, נקבע בהסכם כי היטל השבחה, באם יחול על פי תכנית שתהיה בתוקף עד למועד החתימה על הסכם זה, יחול וישולם ע"י המוכרים. היטל השבחה באם יחול על פי תכנית שתהיה במועד החתימה על הסכם זה ואילך יחול וישולם ע"י הקונים.
2. עיריית תל אביב הוציאה ביום 8.3.05 אישור על סילוק חובותיהם של המשיבים בגין הנכס, בכפוף להערה כי "הערת היטל השבחה: לא כולל ע1 ג". המבקש פנה לעירייה, כדי לקבל שומה בדבר גובה היטל ההשבחה.
3. הצדדים הגיעו לשומה מוסכמת. לאחר שהוגשה השומה המוסכמת, פנה המבקש למשיבים בדרישה לשלם את סכום היטל ההשבחה. המשיבים סירבו. מכאן, תביעה זו, שבה עותר המבקש ליתן סעד הצהרתי, כי חובת תשלום היטל ההשבחה חלה על המשיבים.
4. עמדת המשיבים היא כי לא חלה כל חובת תשלום בגין היטל ההשבחה בעת המכירה או עקב המכירה ובעת העברת הזכויות על הדירה, וכי חובה זו קמה רק כאשר מבקשים לממש את הזכות שהוקנתה בתכנית, שבגינה קם ההיטל. משלא חלה חובת התשלום בגין המכירה או בגין העברת הזכויות, הרי שתשלום ההיטל צריך להיות מוטל על המבקש, אם וכאשר ירצה לממש את הזכות, נשוא ההיטל.

ההחלטה:
1. מקובל לקבוע בהסכמי מכר המקרקעין, כי חובת תשלום היטל ההשבחה שקמה מכח תכנית שאושרה קודם למועד חתימת ההסכם, תחול על המוכר, שכבר קיבל או יקבל שווי אותו תשלום בתוך התמורה שנקבעה עבור מכירת המקרקעין.
2. יכולים הצדדים, וכך גם נעשה לעיתים, להסכים לכך, שחובת תשלום אותו היטל, יחול על הרוכש, גם אם ההשבחה קמה מכח תכנית שקיבלה תוקף קודם למועד עשיית ההסכם, ובהתחשב בכך שתשלום ההיטל בפועל ייעשה רק במועד שיתבקש מימוש ההשבחה, ואולי הדבר כלל לא יתבקש ולא ידרש לעולם תשלום ההיטל, וניתן להניח שגם הסכמה זו תבוא לביטוי בתמורה שתקבע, והכל נתון למשא ומתן.
3. מההסכם עולה, כי הצדדים דנן בחרו באפשרות המקובלת יותר, הראשונה.
4. אין בכך שחובת תשלום ההיטל נדחית בפועל למועד מאוחר (מועד המכירה, מועד הגשת היתר לבניה וכדו') מהמועד שבו קמה החבות (מועד אישור התכנית), ואפילו היא מותנית בתנאי שיכול שלא יתקיים, כדי לשנות את התוצאה, שעצם החבות קמה כבר בעת אישור התכנית.
5. חובת תשלום ההיטל נוצרת ביום שנעשה המעשה שהשביח את המקרקעין והעלה את שווים, דהיינו, ביום אישור התכנית.
6. אין בעובדה, שמימוש זכות הבניה מותנית בהסכמת הדיירים האחרים של הבית המשותף, כדי לשנות את התוצאה. כיוון שההכרעה הנדרשת היא קביעת חובתם העקרונית של המשיבים לשאת בתשלום ההיטל, אם וכאשר ידרש לשלמו בפועל, גם אם לשם כך צריך המבקש לקיים תנאים מסוימים.
7. יש להעתר לסעד המבוקש בתובענה, ולהצהיר על כך שחובת תשלום היטל ההשבחה בגין הדירה הנדונה חלה על המשיבים.


את פסק הדין המלא תוכלו למצוא בתקדין, המאגר המשפטי הטוב ביותר בישראל, הכולל במנוי אחד מעל ל-500,000 מסמכי פסיקה וחקיקה וכחצי מיליון כתבות עיתון גלובס !!!
http://www.takdin.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה