ירידת ערך דירות כתוצאה מאנטנות סלולריות
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

ירידת ערך דירות כתוצאה מאנטנות סלולריות 

מאת   17/06/2008 |  נצפה 2307 פעמים
לקראת סוף חודש דצמבר 2005 אושר בכנסת חוק האנטנות הסלולאריות (או בשמו המלא: ''חוק הקרינה בלתי מיינת''). החוק קובע את התנאים וההיתרים להקמת האנטנות המגבלות החלות לצורך הקמת ההיתרים והמרחקים המינימאליים לשם הקמתם. החוק קובע כי לשם קבלת היתר ההקמה, חובה על מבקשת ההיתר להפקיד בידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, כתב שיפוי בגין תביעות אשר יוגשו כנגדה בשל ירידת ערך הדירות וזאת על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

במה הדברים אמורים. סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה קובע כי בעל דירה/בית אשר שווי נכסו נפגע כתוצאה מאישורה של תוכנית, יהיה זכאי לפיצוי בגין ירידת ערך הדירה. דוגמא טובה לכך הינו בית אשר פונה אל פרדס וניהנה משווי גבוה בזכות השקט והנוף הנשקף מהבית, ומוגשת תוכנית המאשרת הקמת כביש הגובלת עם הבית, היוצרת רעש וזיהום אויר. במקרה זה ייפגע שוויו של הבית ובעל הנכס יהיה זכאי לפיצוי בגין ירידת שווי ערך הדירה.

אין חולק על כך כי קיומה של אנטנה סלולארית אל מול דירה (או בית) מוריד את שוויה. במקרה זה עומדת לבעלי הנכס הזכות המלאה לתבוע את ירידת ערך הדירה, המוערך על פי חוות דעת שמאיות שיכול להגיע לעשרות אחוזים משווי הדירה.


איך תובעים? לצורך הגשה וניהול התביעה עליכם להיעזר בשני אנשי מקצוע טובים. האחד עו''ד, השני שמאי. נתחיל עם עורך הדין. החוק קובע כי על תביעה לפי סעיף 197 חלה התיישנות של 3 שנים בלבד (בניגוד ל- 7 על פי הדין הרגיל), וזאת מיום פרסום התוכנית. הואיל והתוכנית המאשרת את הקמת האנטנות (תמ''א 36) פורסמה ביום 30.5.02, אזיי חלה על התביעה עילת ההתיישנות. אולם, לסוגיה זו קיים פתרון בעזרתו של שר הפנים אשר רשאי ליתן הארכות מועד להגשת התביעות.


יצוין כי בהקשר זה של הארכות המועד לתביעות הוגשה תביעה לבג''צ מטעם עמותת אדם טבע ודין, ובו התבקש כבוד בית המשפט ליתן צו על תנאי המחייב את שר הפנים ליתן הארכת מועד גורפת לכל תובע אשר יגיש את בקשתו. נכון להיום אין עדיין החלטה מטעם בית המשפט, אולם ייאמר כי לחתום מטה ידוע כי כל מי שהגיש עד היום בקשות הארכת מועד קיבלם, וכי שר הפנים רואה בחיוב רב את מתן הארכת המועד. לאור האמור, יש לפנות לעו''ד אשר יסביר את המניעים לבקשה להארכת מועד, יתמוך את בקשתכם באסמכתאות המשפטיות הנדרשות ויגיש את הבקשה לשר הפנים. עם קבלת האישור על הארכת המועד תזדקקו לאיש המקצוע השני, השמאי. על תפקיד השמאי לשום את שווי דירתכם טרם אישורה של התוכנית הפוגעת, ולאחר אישורה של התוכנית הפוגעת. על השמאי לקבוע את ירידת ערך הנכסים ולהסביר כיצד הגיע לשומה הנדונה.

בהתאם לחוק התכנון והבנייה, כתב התביעה אינו מוגש לבית המשפט, אלא לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אשר במחוז בו אתם גרים, ולפיכך גם אין אתם מחויבים בתשלום אגרה כלשהי. במידה והוועדה המקומית דחתה את תביעתכם, תהיו רשאים להגיש ערר לועדת ערר לתכנון ובנייה. במהלך הדיון בועדת הערר, ולאחר קביעתה כי הנכם עומדים בתנאים המשפטיים לקבלת הפיצויים, יעמדו זה מול זה חוות הדעת של השמאי מטעמכם, למול חוות הדעת של השמאי מטעם הוועדה המקומית וחברות הסלולר. במידה והשמאים לא יגיעו לידי הסכמה על ירידת ערך הדירה, ימונה שמאי מכריע אשר יקבע את שווי ירידת ערך הנכס. עם קביעתו של השמאי המכריע את שווי ירידת ערך הנכס, תינתן החלטת הוועדה המחייבת את הוועדה המקומית ואת חברות הסלולר בתשלום הפיצויים המגיעים לכם.


בידיכם הזכות החוקית לדרוש פיצוי בגין ירידת ערך הדירה אשר נגרמה לכם. ניתן לשער שמרבית הנפגעים יעדיפו שהאנטנה תסולק מסביבתם ולא לקבל פיצוי, אולם במידה ויוחלט על השארת האנטנה והיא תקבל אישור כדין, מן הראוי שתקבלו פיצוי בגין הנזק שנגרם לכם. קבוצות רבות של דיירים התאגדו, הגישו בקשות להארכות מועד, ולאחר קבלת האישור הגישו את התביעה לירידת ערך. תושבים אלו בדרכם לקבל את הפיצוי המגיע להם על פי דין. יכולת המימוש של זכות זו נתונה בידיכם בלבד.


מדוע תביעה לירידת ערך הדירות ולא תביעה נזיקית?


קצרה היריעה במאמר זה לפרט את כלל ההבדלים, אבל על קוצו של מזלג, ניתן לומר כי ניהול תביעה נזיקית תעלה כסף רב, וכי אין עדיין את ההוכחות החד משמעיות לשם הגשת תביעה כזו. בתביעה נזיקית על התובע להראות קיומו של נזק, ולהוכיח כי נזק זה נגרם כתוצאה מהאנטנה והקרינה ממנה ולא מאלף ואחד גורמים אפשריים אחרים. גם אם תביאו את המאמרים והמומחים המאשרים את נזקי הקרינה, תמיד יש את המאמרים והמומחים הטוענים ההיפך, ועל כל מומחה אשר תביאו לבית המשפט, חברות הסלולר יביאו 10 אחרים אשר יטענו ההיפך.

בנוסף, בניגוד לתביעה במסגרת סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, בתביעה נזיקית עליכם לשלם אגרה בגובה של 2.5% מסכום התביעה, וכן תשלום לעו''ד ומומחים שונים אשר יתמכו בטענתכם כי הנזק אשר לו הנכם תובעים נגרם כתוצאה מהקרינה האמורה. למיטב ידיעתו של כותב שורות אלו, נכון להיום טרם הוגשה לבית המשפט תביעה נזיקית בגין נזקים גופניים מקרינת האנטנות, וחברות הסלולר, הן הישראליות והן הבינלאומיות, יעשו כל אשר ביכולתם על מנת לנטרל כל תביעה, ובוודאי כל פסק דין, אשר ייקבע כי פעילותם גורמת לנזק.

יש בידיכם אגרוף ברזל אל מול חברות הסלולר כאשר הבטן הרכה שלהם היא הכסף והרבה כסף. שביל הזהב לתביעות בגין ירידות ערך הנכסים פתוח בפניכם. ממשו אותו. כסף זה מגיע לכם על פי דין ועל פי צדק.
אלדר אדטו, עו"ד
הבעלים והמייסד של משרד עורכי דין אלדר אדטו.
עוסק בעריכת עסקאות מקרקעין ובניה מכל הסוגים.מתמחה בייצוג בעלי דירות, יזמים וקבלנים בעסקאות לפי תמ"א 38.

משרד עורכי דין אלדר אדטו הינו משרד דינאמי, עתיר ניסיון ובעל ידע מקצועי רב ומגוון, המעניק שירותים משפטיים בתחומי משפט שונים הן לעסקים ולחברות והן לאדם הפרטי, ומטרתו לתת לך - הלקוח, את השרות המשפטי הטוב ביותר הניתן.

המשרד, משמש כיועץ משפטי קבוע לחברות המובילות במשק הישראלי ומתן שרות משפטי לאדם הפרטי.

המשרד מתמחה במתן ייעוץ משפטי מלא וכולל לעסקים, חברות, ואנשים פרטיים, וזאת בתחומי משפט שונים, כגון: ניהול פרויקטים ויזמות עסקית, חוזים והסכמים מסחריים, דיני תכנון ובנייה, מקרקעין ונדל"ן, משפט מסחרי ודיני חברות, פירוק חברות, , ייצוג בבית משפט וערכאות משפטיות.

המשרד מקפיד על מתן יחס אישי ומהיר לכל לקוח, תוך הקפדה והשגת מטרתו של הלקוח באופן המהיר ביותר.

עורכי הדין במשרד הינם בעלי ניסיון רב בהופעה בבתי משפט ומופיעים באופן תדיר בפני הערכאות השונות של בתי המשפט, טריבונלים שיפוטיים, בוררויות וועדות וערר.

אלדר אדטו, משרד עו"ד
רח' לסקוב 18, תל אביב
טל': 03-6968296 פקס: 03-6968297
http://www.adatolaw.co.il
eldar@adatolaw.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה