פריסת ההכנסה באופן ליניארי בשנת 2002 למרות הקיטון ברווח מיולי 2002
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

פריסת ההכנסה באופן ליניארי בשנת 2002 למרות הקיטון ברווח מיולי 2002 

מאת   15/12/2005 |  נצפה 3250 פעמים
הנדון: פריסת ההכנסה באופן ליניארי בשנת 2002 למרות הקיטון ברווח מיולי 2002


אכן עמדת המוסד לביטוח לאומי הינה כי ההכנסה השנתית תתפרס על פני שנת המס 2002 באופן ליניארי. עמדה זו נובעת מהוראת סעיף 245 (ב) לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי ההכנסה החייבת לעניין ביטוח לאומי תבוסס על השומה השנתית הסופית שהוצאה על ידי מס הכנסה.

לו היה המבוטח שבנדון סוגר את תיקו ביום 30.6.2002 במוסד לביטוח לאומי, הייתה הכנסתו מיוחסת רק למחצית הראשונה של השנה. בפועל, מכיוון ולא סגר את תיקו במוסד לביטוח לאומי הריהו ממשיך להיחשב כעצמאי ולכן תחושב הכנסתו באופן ליניארי, לפי עמדת המוסד לביטוח לאומי, על פני כל השנה. (מאידך, באם הישארותו כעצמאי נועדה לשם תכנון של מעמד מקביל כעצמאי וכשכיר בחברה שפתח במקביל, הרי תכנון זה אמור להקנות לו פטור מביטוח לאומי על כל הכנסותיו הפסיביות באותה עת). כפי שנראה להלן, בעיית שיטת החיוב בדמי ביטוח לאומי בפריסה ליניארית בשנת 2002 , נכונה גם לכל העצמאיים במשק אשר הכנסותיהם החייבות במחצית הראשונה של שנת 2002, היו גבוהות מאשר אותן הכנסות במחצית השניה של שנת 2002.

עמדתו האמורה של המוסד לביטוח לאומי, תגרום להטלת חבות ביטוח לאומי על הכנסות של המבוטח שהיו פטורות מביטוח לאומי בשל קיומה של תקרת ההכנסה החודשית במחצית הראשונה של שנת 2002. בנוסף לכך, יחולו על הכנסה זו שהייתה פטורה כאמור, גם שיעורי הביטוח הלאומי הגבוהים יותר שחלים החל מיום 1 ביולי 2002 לפי חוק תוכנית החירום הכלכלית. שיעורים מוגדלים בשל ביטול המדרגה המופחתת לחבות עצמאיים בדמי ביטוח בהכנסה שבין פי 4 לפי 5 מהשכר הממוצע שהייתה נהוגה מינואר 2000 ועד יוני 2002, וכן הוספת 1% לשיעורי הביטוח מ - 1.7.2002.

עמדה זו של המוסד, סותרת לדעתי את הוראת התחולה של חוק תוכנית החירום הכלכלית, בהקשר של תיקוני חוק הביטוח הלאומי האמורים, שאמורה הייתה להיכנס לתוקף רק מיום 1.7.2002. סתירה שיש בה הטלת מס רטרואקטיבי בניגוד לכוונת המחוקק ופגיעה בזכות הקניין המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

בעניין זה הוגשה עתירה לבג"צ על ידי עו"ד פרידמן שביקש להורות לביטוח לאומי לבל יטיל חבות בדמי ביטוח בשנת 2002 בשיטה הלינארית, כאשר יש בה למעשה הטלת חיוב על הכנסות שהיו פטורות בדמי ביטוח או חייבות בשיעורי ביטוח נמוכים יותר במחצית הראשונה של שנת 2002 . העתירה נדחתה על ידי השופטת גב' דליה דורנר שקיבלה את עמדת המוסד לביטוח לאומי שמדובר בעתירה מוקדמת, שכן המוסד טרם קבע כיצד יפעל לגבי חלוקת ההכנסות בשנת 2002 (בג"צ 6800/02 מיום 15.9.2002).

עו"ד פרידמן עתר בשנית לבג"ץ (בג"ץ 9719/02) בטענה כי התשובה לשאלה זו חשובה בכדי שיוכל המבוטח לכלכל את צעדיו לפי חבותו לביטוח לאומי. ככל הידוע לי איחד בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, עתירה זו יחד עם הדיון בעתירות שהוגשו על ידי לשכת איגודי העצמאים, לשכת רואי חשבון בישראל ואחרים בשאלה לגבי תקפותם של התיקונים לחוק הביטוח הלאומי שבוצעו באמצעות חוק תוכנית החירום הכלכלית בכללותם. נכון ליום כתיבת שורות אלו - עתירות אלו טרם הגיעו לידי החלטה.

אברהם אלתר, עו"ד avi@altertax.co.il
רמי אריה, רו"ח ומשפטן
משרד דר' א. אלתר ושות' עורכי דין http://www.altertax.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה