נחמה למשכירי דירות בחוץ לארץ, האומנם
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

נחמה למשכירי דירות בחוץ לארץ, האומנם 

מאת   14/12/2005 |  נצפה 3743 פעמים
לאחרונה פורסם כי מאז שנת 1998 הוציאו הישראלים על דירות בחו"ל כ- 3.2 מיליארד דולר ורכשו יותר מעשרת אלפים דירות.
פרסום זה לא נעלם מעיניהם של אנשי נציבות מס הכנסה, התרים בנרות אחרי תוספת הכנסות לקופתו המדוללת של משרד האוצר.
נציבות מס הכנסה הזדרזה, כמוצאת שלל רב, ופנתה לחברות הנדל"ן המשווקות דירות לישראלים בחו"ל בדרישה להעביר לידיה את שמות לקוחותיהן.

מה הבהלה - מדוע נתונים אלו נעלמו עד עתה מעיניו של האח הגדול -

יצויין כי עד 1.1.03 עובר לרפורמה במס הכנסה, המיסוי היה על בסיס טריטוריאלי (למעט מס' חריגים); הכנסות פסיביות (דמי שכירות, דיבידנד וכיו"ב) של יחידים וחברות תושבי ישראל שאינן מגיעות כדי הכנסה מעסק, אשר הופקו מחוץ לישראל, מוסו רק אם נתקבלו לראשונה בישראל.
החל מיום 1.1.03, במסגרת הרפורמה במס, שונו כללי המס מבסיס טריטוריאלי לפרסונלי, כולל הכנסות פסיביות. שונתה הגדרת תושבות הן ליחידים והן לחברות, הופחת שיעור מס רווח הון ל- 25% , הוחלו כללי CFC (חנ"ז), ובין היתר נקבעו שני מסלולים חלופיים למיסוי שכירות בידי יחידים - מסלול רגיל ומסלול מס מופחת.
מאותו מועד רשאים יחידים, שיש להם הכנסה מהשכרת נכס מקרקעין בחו"ל, לבחור במסלול המס המופחת, בשיעור מס של 15%, ללא אפשרות ניכוי הוצאות כלשהן (לרבות הוצאות מימון), למעט פחת וכן אינם זכאים לזיכוי או לפטור, לרבות זיכוי ממיסי חוץ, ששולמו בגין דמי השכירות בחו"ל, ובלבד שההכנסה אינה הכנסה מעסק.
יודגש כי בחירת המסלול המתאים תישקל לאור הפרמטרים השונים (ראה טבלה).

בטבלה שהבאנו כחלק מרשימה זו, הצגנו את ההשלכות לגבי הכנסה של 1000 $ במסלול רגיל ובמסלול מס מופחת.
הצגנו לשני המסלולים שתי חלופות. בחלופה האחת ההוצאות הן: החזקה מימון פחת 800, ובשניה 400.
בחלופה האחת מיסי חוץ הינן 40 ובשניה 20.
כתוצאה מכך חישבנו את חיוב המס בכל מסלול והמסקנות מעניינות.

להלן הטבלה (רצ"ב).


המסקנה העולה מהטבלה: ככל שהוצאות האחזקה, המימון ומיסי חוץ גבוהים, כך בחירת מסלול מס רגיל כדאית יותר, ולהיפך מומלץ לשלם מס לפי "מסלול מס מופחת", כאשר השקעת הנדל"ן בחו"ל ממומנת בהון עצמי והוצאות/מיסי חוץ נמוכים יותר.

להשוואה - השקעה בנדל"ן בישראל: קיים פטור ממס מדמי שכירות דירת מגורים עד 7,540 ש"ח לחודש או חבות במס בשיעור 10% בלבד ללא תקרה, אם ההכנסה של היחיד מדמי השכירות אינה הכנסה מעסק ובתנאים מסוימים.

יובהר כי מאז הנהגת הרפורמה נזרקים לחלל האויר מס' רעיונות למבנה אחזקות נדל"ן בחו"ל .
בבואנו לתכנן המס בסוגיה הנדונה, ראוי לאמץ מבנה אחזקות כלשהו בשיקול דעת מירבי ובהתחשב בשיקולים הרבים, שהעיקריים שבהם: התשואה הצפויה מההשקעה, הדין המקומי ושיעורי המס במדינה בה המקרקעין, אופי ואופן מימון ההשקעה, עלויות תפעול (לא פחות חשוב), דרך מימוש הרווחים הצפויים וכן שימוש באמנות למניעת כפל מס.

אברהם אלתר, עו"ד avi@altertax.co.il
רו"ח (משפטן) קובי צרפתי
משרד דר' א. אלתר ושות' עורכי דין http://www.altertax.co.il
מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה