זכויות הורים בשל מחלה ממארת של ילדיהם
<   +  גודל טקסט  - 
articles.co.il

זכויות הורים בשל מחלה ממארת של ילדיהם 

מאת   15/05/2020 |  נצפה 842 פעמים

זכויות הורים בשל מחלה ממארת של ילדיהם

אנו מבקשים לעיין היטיב בתמצית הנאמר בשני חוקי היסוד הבאים כדי להתמודד בכבוד עם הצעתH לשינוי זכויות הורים בשל מחלה ממארת של בניהם או בנותיהם.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו

1.    זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

1א.     חוק-יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

2.    אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

4.    כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

8.    אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

חוק- יסוד: חופש העיסוק


  • 

  זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

במדינת ישראל כמדינה נאורה, כל ילד הוא ערך מוסף , ואין סיבה שההכנסה של עובד בישראל תפחת עקב גזירת גורל של מחלה ממאירה של הילד. על המחוקק להירתם להגן על עובדים לא מאורגנים הנעשים לציבור הולך וגדל מקרב העובדים בישראל. זוהי חובה מוסרית והחוב של החברה שלנו לעצמה.

לכן, להלן הצעתנו ל" רשת בטחון" מאוזנת למעסיק ולעובד ברוח כבוד האדם וקדושת חייו:

מכיוון שמקומות פרטיים בעיקר ( גם ציבוריים ) עלולים לגרום לפיטורי עובדים בעלי אילוץ בלתי רצוני של היעדרות רבה מעבודה עקב מחלת ילדם , ומכיוון שבמצבים מסוימים גם זכויות הורה לילד חולה לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 מקפחות את ההורה - אנו מבקשים לשדרג את  החוק הקיים בישראל תוך איזון בין צרכי ארגוני העבודה לצרכי המשפחות באמצעות ההיבטים הבאים כדלהלן:


  • 

  עובד שהוותק שלו במקום העבודה  שלוש שנים  לפחות , המדינה /ביטוח לאומי ישתתפו בחצי מעלות השכר של העובד בגין היעדרותו העודפת מעבר לקיים בחוק מבחינת ימי מחלה, ויישמרו תנאי שכרו ומקום עבודתו באופן מוחלט. לחילופין , החל משנתו השנייה של העובד במקום העבודה - המעסיק ינפק ביטוח לכיסוי עלות שכרו של העובד . הוצאות הביטוח יחולו על העובד והמעביד בשעורים שווים. זהו אינטרס משותף של המעסיק ושל העובד.


  • 

  המעסיק ידאג ל ביטוח בריאות עם כיסוי לצרכיהם של חולי סרטן. הוצאות הביטוח יחולו על העובד והמעביד בשעורים שווים.


  • 

  רשת בטחון תינתן לעובד שעובד במקום עבודה ממשלתי /ציבורי / ארגון דו- מהותי , או מעביד פרטי במקומות עבודה של לא פחות מ-30 עובדים . רף זה נקבע כרף הכרחי היות ומתחת לרף זה עלולה להיגרם פגיעה חמורה לתפעול העסק.


  • 

  המעסיק יתחייב לשחזר לעובד תפקיד זהה או דומה, בסוף תקופת החופשה שלא מרצון.


  • 

  המעסיק רשאי להעביר את העובד לתפקיד עם שכר והטבות שוות ערך .


  • 

  לפי החוק - המעסיק אינו יכול לחייב את העובד/הורה להשתמש בחופשה ארוכה יותר מהנדרש לעובד בעקבות מחלת בן משפחה. בנוסף, המעסיק אינו יכול לבקש מהעובד לתזמן טיפולים בבן משפחה בשעות שאינו עובד אם היעדרויות כאלה נחוצות מבחינה רפואית (אלא אם בהיעדרך גורם הפרעה מהותית בתפעול העסק). העובדים יעשו מאמצים סבירים כדי לתזמן טיפול רפואי הנראה לעין כדי לא לשבש את העבודה יותר מדי, אולם המעסיק לא יכתיב ויכפה.


  • 

   שינוי סעיף 1א(א) בחוק החוק חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 כלהלן: הזכאות תהיה היא עד 120 ימים בשנה בגין מחלת ילד עד גיל 12 (ובנסיבות מסוימות חריגות גם עד גיל 18) ,גם אם היה בן זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד הוא לא הורה יחיד או שהילד לא נמצא בהחזקתו הבלעדית.

   הסיבה: אין לשפוט בן זוג האם הוא איננו מסוגל לתפקד במשרה מלאה עקב משפחה מרובת ילדים וכדומה. אין להעמיד זוג הורים במבחן כזה.


  • 

  זכויות הורה בעניין דמי מחלה לילד חולה לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), 1993 תשנ"ג- ישתלמו להורה בכל מצב ויבואו במקום תקנות קרן דמי מחלה של קופת הגמל שאליה מפריש המעסיק בעבור העובד .

המסמך חושף את המגוון ואת העומק של הנחיצות של החברה הישראלית כחברה מפותחת להשפיע בכיוון החלקים החלשים והנזקקים של החברה, באמצעות קידום יכולתם של הורים לשלב בין עבודה לשגרת חיים סבירה. המחוקק, בתי המשפט ורשויות האכיפה מעצבים את מידת ההגנה שזוכים לה הורים עובדים, החל בשלב ההיריון, עבור בשלב ההנקה וכלה בטיפול בעת מחלות ממאירות ומחלות כרוניות , ובכך משפיעים על צדק חלוקתי יחסי ועל מידת השתלבותו של כל הורה בשוק העבודה בעתות מצוקה ומשבר.

 

יעקב רוב


 


חוקר


 


Scientist

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

מאמרים במדיה:
פייסבוק - טוויטר - יוטיוב - גוגל-פלוס

 פרסם את המאמר   הדפס את המאמר   שלח לחבר   קישור ישיר למאמר   פניה לכותב המאמר   דווח מאמר בעייתי 

עבור לגירסה המלאה

הרשם | התחבר  | גרסא מלאה